Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Medisch psycholoog

U bent verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Hier leest u voor welke klachten u doorverwezen kunt worden en wat een psychologisch onderzoek of psychologische behandeling inhoudt. 

Afdeling Medische Psychologie 

De afdeling Medische Psychologie biedt hulp aan patiënten van alle leeftijden. Bij medische psychologie staat de wisselwerking tussen lichamelijke (somatische) en psychische aspecten centraal.

Op de afdeling Medische Psychologie van Rijnstate werken vooral psychologen die een postdoctorale opleiding hebben gevolgd tot gezondheidszorgpsycholoog (kortweg GZ-psycholoog). Een aantal van hen hebben zich gespecialiseerd tot klinisch psycholoog of psychotherapeut. Op de afdeling werken ook psychologen in opleiding, psychologisch diagnostisch medewerkers en secretaresses. 

Gang van zaken 

Nadat u bent verwezen door een medisch specialist, maken wij telefonisch of schriftelijk een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek met de psycholoog. Na het kennismakingsgesprek vindt verder onderzoek of behandeling plaats.

De psycholoog 

Een psycholoog in het ziekenhuis heeft specifieke kennis over het grensvlak tussen de psychologie en de medische wetenschap. De psycholoog is een specialist op het gebied van gedrag. Hij of zij doet onderzoek naar de samenhang tussen uw lichamelijke klachten en uw psychisch functioneren. Lichamelijke klachten, ziekten, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting zijn voor u en uw omgeving. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt door persoonlijke problemen, privé of op het werk.

Dit zijn voorbeelden van klachten waarvoor u bij de psycholoog terecht kunt: 

  • overmatige angst voor een noodzakelijke of aanbevolen medische ingreep
  • emotionele reacties op ziekte die verder herstel belemmeren
  • symptomen die wijzen op verstandelijke achteruitgang
  • moeilijk kunnen omgaan met een (ernstige) ziekte
  • verwerkings- en aanpassingsproblemen
  • psychosomatische klachten: klachten die een psychische oorzaak hebben en geen lichamelijke
  • klachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden

Het kennismakingsgesprek 

Het kennismakingsgesprek met de psycholoog wordt ook wel intakegesprek genoemd. De psycholoog stelt in dit gesprek veel vragen over uw klachten en probeert een beeld te krijgen van wie u bent en hoe uw leven eruit ziet. Als u zelf vragen heeft, kunt u die stellen. Het gesprek duurt ongeveer een uur. Na het kennismakingsgesprek krijgt u meestal een vervolgafspraak voor verder psychologisch onderzoek of een psychologische behandeling.

Het psychologisch onderzoek 

Wat is een psychologisch onderzoek? 
Een psychologisch onderzoek is geen lichamelijk onderzoek. In een psychologisch onderzoek wordt samen met u onderzocht waar uw klachten vandaan komen en waar ze mee samenhangen. Vervolgens wordt er een plan gemaakt voor de behandeling van uw klachten.

Het onderzoek bestaat uit een aantal psychologische vragenlijsten en tests.
De medisch psycholoog voert het onderzoek uit, meestal in samenwerking met de psychodiagnostisch medewerker. Het onderzoek duurt één of meerdere dagdelen. Als u een leesbril gebruikt, neem deze dan mee.

Na het onderzoek wordt een vervolgafspraak gemaakt. Daarin worden de onderzoeksresultaten en mogelijkheden voor verdere behandeling met u besproken. Dat kan binnen of buiten het ziekenhuis zijn. De onderzoeksresultaten worden ook gedeeld met de arts die u heeft doorverwezen.

Als u een kopie van de rapportage wilt ontvangen, kunt u dit overleggen met uw psycholoog. Hij/zij kan u hier meer over vertellen.

Wanneer is een psychologisch onderzoek nuttig? 
Een psychologisch onderzoek is nuttig als u last heeft van lichamelijke problemen waar de arts geen oorzaak voor kan vinden en als een vollediger en objectief beeld van uw situatie nodig is. Het is belangrijk om te onderzoeken of de klachten misschien ontstaan door spanningen. Die komen soms tot uiting in lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, slaapproblemen, duizeligheid, hartkloppingen, hoofdpijn of op een andere manier.

Als u last heeft van bijvoorbeeld geheugenklachten kan er ook een neuropsychologisch onderzoek aangevraagd worden. Daarbij wordt de relatie tussen het gedrag en de werking van de hersenen onderzocht. 

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: