Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Kinder- en jeugdpsycholoog

Uw kind is doorverwezen naar de kinder- en jeugdpsycholoog bij Rijnstate. Hier leest u hoe de kinder- en jeugdpsycholoog werkt, voor welke klachten uw kind doorverwezen kan worden en wat de behandeling inhoudt. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u deze aan de kinder- en jeugdpsycholoog stellen.

Afdeling Medische Psychologie 

De kinder- en jeugdpsycholoog werkt op de afdeling Medische Psychologie. Deze afdeling biedt specialistische hulp aan patiënten van alle leeftijden. Op de afdeling werken klinisch psychologen, gezondheidszorgpsychologen, gezondheidszorgpsychologen in opleiding en psychologen in opleiding vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen.

Gang van zaken 

U bent naar ons verwezen door een medisch specialist, meestal een kinderarts. Wij maken telefonisch of schriftelijk een afspraak met u. Tijdens het eerste gesprek stelt de psycholoog vragen over het probleem, de ontwikkeling en de leefsituatie van uw kind. Vervolgens bekijkt de psycholoog of een gesprek met uw kind, een psychologisch onderzoek of een verwijzing nodig is. De aanpak varieert afhankelijk van de leeftijd van uw kind, het probleem en de vraagstelling van u of de specialist.

De kinder- en jeugdpsycholoog 

U krijgt te maken met een psycholoog die gespecialiseerd is in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met problemen die zowel lichamelijke als psychische aspecten hebben.

Voorbeelden van dergelijke problemen zijn: 

  • vragen over het ontwikkelingsniveau, bijvoorbeeld over het tempo waarin uw kind zich ontwikkelt;
  • chronische ziekten zoals bijvoorbeeld suikerziekte;
  • onbegrepen lichamelijke klachten, zoals buikpijn of hoofdpijn;
  • aandachts- en concentratieproblemen;
  • extreme angst bij of na medisch handelen.

Psychologische behandeling 

Als de behandeling op de afdeling Medische Psychologie plaatsvindt, wordt met u besproken hoe deze behandeling er uit zal gaan zien.

Soms worden de problemen van het kind via de ouder(s) aangepakt, door middel van een aantal gesprekken met de ouder(s). Bijvoorbeeld bij kinderen met zindelijkheidsproblemen of baby’s met slaapproblemen. Bij oudere of angstige kinderen werken we vaak met de kinderen zelf. Meestal zijn er daarnaast ook gesprekken met de ouder(s). Ook huiswerkopdrachten kunnen een onderdeel van de behandeling zijn.

In het ziekenhuis vinden over het algemeen kortdurende behandelingen plaats die zich richten op de huidige problemen.

Ziekte/verhindering 

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat van de afdeling Medische Psychologie. Het telefoonnummer op de locatie Rijnstate Arnhem is 088 - 005 7761. Het telefoonnummer op de locatie Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar is 088 - 005 9544.

Beroepsgeheim 

De psycholoog en de psychologisch medewerker hebben een beroepsgeheim. In het ziekenhuis werken we met een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Met uw toestemming worden gegevens in dit dossier opgenomen. Wij geven andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis (zoals de huisarts) alleen informatie met uw toestemming.

Inzagerecht 

Inzagerecht in het dossier is volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) geregeld. U heeft recht op inzage, correctie, blokkering of een afschrift van de rapportage van een onderzoek of behandeling. Voor kinderen onder de 12 jaar hebben de ouders of verzorgers inzagerecht. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben zowel de ouders als de kinderen inzagerecht. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf hun dossier inzien en moeten toestemming geven als de ouders inzage in het dossier willen. Uw kind kan erop rekenen dat wat hij of zij vertelt ook met u als ouder kan worden besproken. De leeftijd en de wens van uw kind spelen hierbij een rol. Als u het dossier in wenst te zien, kunt u contact opnemen met de psycholoog.

Kwaliteitsbewaking 

De psychologen moeten zich houden aan de gedragscode van het Nederlands Instituut van psychologen (NIP). De psychologen bij Rijnstate zijn geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog (of in opleiding daartoe) en/of klinisch psycholoog. Zij vallen onder het tuchtrecht van de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). De kinder- en jeugdpsycholoog is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en gebonden aan de beroepscode. Bij deze instantie kunt u ook terecht met vragen:

NIP 
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
www.psynip.nl 

BIG-register
www.bigregister.nl

Vragen 

De kinder- en jeugdpsycholoog streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Begrijpt u iets niet of bent u ergens ontevreden over? De psycholoog bespreekt dit graag met u. Lost dit niets op? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. 

Als u verder nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de medewerkers van de afdeling Medische Psychologie.

Telefoonnummer 

Afdeling Medische Psychologie:
Rijnstate Arnhem 088 - 005 7761
Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar 088 - 005 9544

Meer informatie 

Meer informatie over de psychologen die bij Rijnstate werken, kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging Landelijke Vereniging Medisch Psychologen: www.lvmp.nl

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: