Darmkanker
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Hoe onderzoeken we u?

Via de huisarts of vanuit het bevolkingsonderzoek komt u bij de MDL-arts, die een coloscopie bij u doet. Als hieruit blijkt dat u darmkanker heeft, krijgt u een dag naar de scopie een afspraak met de GIO-verpleegkundige. Zij (of hij) stelt u vragen over uw klachten en het ontstaan ervan en wil een aantal gegevens van u weten. Ook regelt de GIO-verpleegkundige de vervolgonderzoeken en geeft hierover uitleg. Vervolgonderzoeken zijn nodig om het stadium van de ziekte te bepalen. Dit kan zijn een CT-scan, MRI en bloedonderzoek. Met deze onderzoeken kunnen we met het GIO-team een voorstel voor uw behandeling maken. Om zo snel mogelijk duidelijkheid voor u te krijgen, plannen we uw onderzoeken snel achter elkaar.

Behandelplan binnen een week bekend

De diagnose kanker brengt veel onzekerheid met zich mee. Daarom proberen we voor alle patiënten zo snel mogelijk een uitslag te hebben en een voorstel voor behandeling. De GIO-verpleegkundige zorgt ervoor dat de onderzoeken snel en zoveel mogelijk op een dag gepland worden. Meestal zijn alle uitslagen binnen 3 tot 7 dagen bekend. 

 

 

Behandeling van kanker

Voor de behandeling van bijna alle vormen van kanker kunt u bij Rijnstate terecht. Goed georganiseerde patiëntenzorg en aantoonbaar hoge kwaliteit zijn belangrijke kenmerken van onze zorg voor mensen met kanker.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: