Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Cryolaesiebehandeling

U heeft samen met uw arts besloten dat u een cryolaesiebehandeling krijgt. Hier leest u wat de behandeling is, hoe u zich voorbereidt en welke mogelijke bijwerkingen er zijn.

Wat is een cryolaesiebehandeling?

Bij een cryolaesiebehandeling schakelen we via bevriezing de pijngeleiding van een zenuw uit. Dat gebeurt met een holle naald waar vloeibaar koolzuur doorheen gaat. De tip van deze naald wordt ijskoud. Hierdoor bevriest de zenuw.

We geven cryolaesiebehandeling bij pijnklachten in de schouder of rondom de ribben (tussenribzenuw). Ook een neuroom (zenuwgezwel) kunnen we met cryolaesie behandelen.

Waar vindt de behandeling plaats?

Deze behandeling doen we in het Pijncentrum, op locatie Rijnstate Elst. U meldt zich hier op het afgesproken tijdstip. Een verpleegkundige brengt u naar de behandelkamer en haalt u na afloop van de behandeling ook weer op. U blijft dan nog even ter controle in het Pijncentrum. Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling zelf duurt meestal maximaal 15 minuten. De totale tijd die u doorbrengt in het Pijncentrum wisselt van een half uur tot hooguit 2 uur.

Hoe verloopt de behandeling?

Hoe de behandeling verloopt, hangt af van de plek waar u pijn heeft. Bij schouderpijn krijgt u een andere behandeling dan bij een neuroom of pijn in de tussenribzenuw.

Behandeling van schouderpijn

Als u voor een behandeling van schouderpijn komt, dan verdoven we eerst uw schouder. Uw arm kan hierdoor doof en zwaar aanvoelen. Met de holle naald zoeken we de zenuw op. Via een stroompje testen we of dit de juiste zenuw is. Hierna volgt de bevriezing, die meestal twee keer twee minuten duurt. Als uw schouder is behandeld, krijgt u voor drie dagen een mitella mee. De schouder heeft drie dagen rust nodig en is in het begin nog erg gevoelig. Daarna start u met fysiotherapie.

Behandeling van tussenribzenuw of neuroom

Bij de behandeling van een tussenribzenuw en van een neuroom verdoven we alleen de huid. Verder gaat de behandeling hetzelfde als bij de schouder. Bij de behandeling van de tussenribzenuw of een neuroom is geen speciale nazorg nodig.

Wat is het resultaat van de behandeling?

Het resultaat van de behandeling is pas na enkele dagen tot weken te beoordelen. Soms is een extra behandeling nodig. Tijdens een controleafspraak bespreekt de verpleegkundige of de specialist dit met u.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: