Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Cryo-embryotransfer in een natuurlijke cyclus

U ondergaat binnenkort een cryo-behandeling. Hier leest u meer over deze behandeling.

Wat is een cryo-behandeling? 

Bij een cryo-behandeling worden één of twee embryo’s, die na een eerdere IVF- of ICSI-behandeling ingevroren en bewaard zijn in het IVF-laboratorium van het UMC Utrecht in de baarmoeder geplaatst. Een ingevroren embryo wordt een cryo-embryo genoemd, het plaatsen in de baarmoeder een cryo-embryotranfer. Deze behandeling kan plaatsvinden vanaf de tweede cyclus na de IVF/ICSI-behandeling. Tussen twee cryo-behandelingen hoeft u geen ‘rustmaand’ te houden.

De behandeling

Bij de start van de menstruatie belt u met de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde om een afspraak te maken voor een echo-onderzoek (rond cyclusdag 11). U start vanaf cyclusdag 10 met ovulatietesten. Deze doet u tweemaal daags: ’s ochtends (met de tweede urine van de ochtend) en ’s avonds. De ovulatietesten kunt u kopen bij de apotheek, drogist of via internet.

De behandeling kan op drie verschillende manieren verlopen: 

  1. De ovulatietest wordt positief vóór de eerste echoafspraak:
    Als het mogelijk is, neemt u dezelfde dag of anders de volgende dag contact op met de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde (tussen 8.30 en 9.00 uur). Dit kan alleen op werkdagen. Als de ovulatietest op vrijdagavond of zaterdag positief is, kan de behandeling dus niet doorgaan. Bij een volgende cyclus plannen we de eerste echoafspraak eerder in.
  2. U krijgt na de echo en het bloedonderzoek de datum te horen waarop u de Ovitrelle-injectie moet spuiten. De Ovitrelle-injectie spuit u op de afgesproken dag in principe om 19.00 uur. U gaat door met ovulatietesten.
  3. U krijgt een positieve ovulatietest na de eerste en vóór de tweede echo:
    Na de eerste echo wordt er een afspraak gemaakt voor een vervolgecho. Tot die tijd gaat u door met de ovulatietesten. Als de ovulatietest positief is vóór deze vervolgafspraak, neem dan zo gauw mogelijk contact op met de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde. We bepalen het beleid op basis van de uitslag van het laatste echo-onderzoek. De verpleegkundige van de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde geeft u hier meer informatie over. Daarna melden wij u aan bij het IVF-laboratorium van het UMC Utrecht.
    Binnen 2 dagen wordt u gebeld door een medewerker van het IVF-laboratorium, die doorgeeft of de behandeling door kan gaan en hiervoor met u een afspraak maakt. Als u niet wordt gebeld, neemt u dan zelf contact op met het IVF-laboratorium van het UMC Utrecht, telefoon 088 - 755 6459.

Als de ovulatietest eerder positief wordt, spuit u direct de Ovitrelle en neemt u zo snel mogelijk contact met ons op (op werkdagen telefonisch, in het weekend via de mail). Daarna melden wij u aan bij het IVF-laboratorium van het UMC Utrecht. Binnen 2 dagen wordt u gebeld door een medewerker van het IVF-laboratorium, die doorgeeft of de behandeling door kan gaan en hiervoor een afspraak met u maakt. Als u niet wordt gebeld, neemt u dan zelf contact op met het IVF-laboratorium van het UMC Utrecht: telefoon 088 - 755 6459.

De cryo-embryotransfer vindt doorgaans niet eerder dan vijf dagen na een positieve ovulatietest plaats. Er is in alle gevallen dus altijd voldoende tijd om contact met ons op te nemen in het geval van een positieve ovulatietest in het weekend.

De embryo’s worden vóór de transfer ontdooid. Op de dag van de geplande terugplaatsing krijgt u tussen 11.00 en 12.00 uur van het UMC Utrecht een sms met het tijdstip van de terugplaatsing. Als uw embryo niet goed uit de ontdooiprocedure is gekomen en er dus geen terugplaatsing kan plaatsvinden, dan ontvangt u geen sms maar wordt u door hen gebeld.

Medicatie 

De meeste vruchtbaarheidsmedicatie kunt u alleen bij de poli-apotheek van Rijnstate krijgen. Wij vragen u daarom om voor elk bezoek aan de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde uw medicatievoorraad te controleren.

Wij adviseren u om altijd 11 dagen na de embryotransfer (of eerder als er een menstruatie op gang is gekomen) zelf een zwangerschapstest te doen en het resultaat door te geven aan de verpleegkundige van de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde.

Wij raden u aan om bij de start van de behandeling met foliumzuur en vitamine D (10 mcg) te beginnen (1 keer per dag 1 tablet). Bij een zwangerschap gebruikt u foliumzuur tot 8 weken na de embryotransfer, vitamine D tot na de bevalling.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: