Correctie van de bovenarmen
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Risico's en complicaties

Welke risico’s en complicaties kunnen voorkomen?

  • De operatie laat littekens achter die altijd een beetje zichtbaar blijven. Meestal heeft u geen last van deze littekens. In zeldzame gevallen kan er een verdikt litteken (hypertrofie) ontstaan.
  • Het huidgebied van uw bovenarmen kan tijdelijk gevoelloos zijn. Soms blijft dit zo. Dit geeft weinig klachten. Na een jaar kan het gebied dat gevoelloos is kleiner worden.
  • Risico’s na de operatie zijn onder andere: problemen met de wondgenezing, bloeduitstortingen, een wondinfectie, vochtophoping of een nabloeding.
  • Bij een nabloeding is soms nog een operatie nodig. De arts maakt het nabloedende bloedvat dan dicht.
  • Bij een infectie is de wond rood en pijnlijk. Ook kunt u zich ziek voelen of koorts krijgen. Neem dan contact met ons op. De meeste kans op infectie bestaat bij mensen die nog te zwaar zijn en/of roken.
  • Nadat de drains verwijderd zijn, is er soms sprake van vochtophoping (seroom). Het kan dan nodig zijn om deze vochtophoping te verwijderen door het via een dun naaldje op te zuigen.
  • Wondgenezingsstoornissen kunnen leiden tot een langzamer herstel en bredere littekens.
  • Uw plastisch chirurg streeft altijd naar een symmetrisch resultaat, maar het wordt nooit helemaal gelijk. Als het nodig is, kan dit meestal op een later tijdstip met een andere operatie gecorrigeerd worden, dit wordt veelal niet vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Er bestaat een kleine kans op aftserven (necrose) van de wondranden bij de littekens. Hiervoor is dan vaak aanvullende behandeling nodig.

Wanneer neemt u contact op?

Bij pijn, vochtverlies, roodheid, koorts, fors toenemende zwelling of andere klachten is het belangrijk dat u meteen contact opneemt. Tijdens kantooruren belt u hiervoor naar de polikliniek Plastische chirurgie. Buiten kantooruren neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp. Telefoonnummers vindt u onder Contact

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: