Coronaire Functietest
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Risico's en complicaties

Meestal verloopt het onderzoek zonder problemen. Toch informeren wij u over mogelijke complicaties. De cardioloog heeft dit van tevoren met u besproken. De cardioloog die de ingreep aanvraagt, weegt de kans op deze complicaties altijd af tegen de voordelen van de ingreep.

Mogelijke complicaties zijn: 

 • bloeduitstorting in de lies of de pols;
 • nabloeding;
 • hartritmestoornissen;
 • overgevoeligheidsreactie op de contrastvloeistof;
 • geringe tot matige verslechtering van de nierfunctie;
 • pijn op de borst;
 • lage bloeddruk.

Ernstige complicaties kunnen zijn: 

 • vorming van een bloedstolsel dat tot een hart- of herseninfarct kan leiden;
 • kortademigheid door overbelasting van het hart;
 • beschadiging van het bloedvat;
 • inwendige bloeding;
 • ernstige verslechtering van de nierfunctie;
 • in zeldzame gevallen: overlijden.

Rijnstate heeft een samenwerkingsverband met het Radboudumc in Nijmegen en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Wanneer acuut hartchirurgisch ingrijpen nodig is vanwege een ernstige complicatie tijdens of na het onderzoek, plaatsen wij u, als het nodig is met spoed, over naar een van deze centra. Dit komt zelden voor.

Als u een niet-reanimeren behandelafspraak hebt, vervalt deze afspraak tijdens of tot 24 uur na de behandeling, tenzij de cardioloog iets anders met u afgesproken heeft.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: