Coronaire Functietest
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Na het onderzoek

Na de ingreep gaat u terug naar de Dagbehandeling. Wanneer u via de pols geholpen bent, neemt u plaats op een stoel. Als de ingreep via de lies is gegaan, heeft u bedrust. De verpleegkundige controleert uw bloeddruk, hartslag en de plaats waar de slagader is aangeprikt. Ook maken we een hartfilmpje. Omdat u tijdens de ingreep contrastvloeistof toegediend heeft gekregen, is het belangrijk dat u na de ingreep goed drinkt. Het is belangrijk dat u bij de verpleegkundige meldt wanneer u druk of pijn op de borst krijgt of zich niet lekker voelt. 

Na een ingreep via de pols 

U krijgt een bandje met een luchtkussentje om uw pols. Dit bandje drukt het gaatje in uw slagader dicht. In 4 à 5 uur tijd gaat er in fases lucht uit het bandje. Daarna verwijdert de verpleegkundige het polsbandje en blijft u nog een uur ter observatie. 

Na een ingreep via de lies 

Uw liesslagader kan op twee manieren worden gesloten: 

  • door de slagader handmatig af te drukken
    Na het verwijderen van het buisje, drukt de verpleegkundige ongeveer 10 minuten stevig op uw lies. Daarna krijgt u een drukverband en blijft u 4 uur (plat) in bed liggen. Het is belangrijk dat u uw been niet buigt en uw hoofd niet optilt. Zo kan de slagader goed genezen. Tijdens de bedrust mag u niet naar het toilet lopen en moet daarom gebruikmaken van een po of urinaal. Na het verwijderen van het drukverband blijft u nog een uur ter observatie op de Dagbehandeling.
  • door het plaatsen van een plugje (Angio-Seal)
    Een Angio-Seal lost na 3 maanden vanzelf op. Na plaatsing van de Angio-Seal blijft u 1 uur (plat) in bed liggen. U mag uw been niet buigen en uw hoofd niet optillen. Zo kan het plugje goed hechten en de slagader goed genezen. Na de bedrust blijft u nog 1 uur ter observatie op de Dagbehandeling .

Uw medicijngebruik blijft hetzelfde. Als er iets verandert, dan geeft de arts of verpleegkundige het aan

Ontslag 

Als alles naar wens verloopt, mag u dezelfde dag nog naar huis. Mocht het om medische redenen nodig zijn dat u toch langer moet blijven, dan plaatsen we u over naar de afdeling Hartziekten of de Hartbewaking. Hier geldt een andere bezoekregeling dan op de Dagbehandeling.

Voordat u naar huis gaat, krijgt u instructies voor thuis.

Weer thuis 

Na een ingreep via de pols

De eerste 24 uur na de ingreep mag u de arm waarin geprikt is, niet gebruiken. U krijgt een mitella ter ondersteuning. Na 24 uur kunt u het verband en de pleister op uw pols verwijderen. Ook kunt u dan uw dagelijkse activiteiten weer oppakken. Het doen van licht huishoudelijk werk is geen probleem. Ontzie de eerste 5 dagen na het onderzoek uw pols door niet zwaarder te tillen dan 5 kilo.

Wanneer u weer mag werken, is van veel factoren afhankelijk en verschilt per persoon en werkzaamheden. De dag na de ingreep kunt u beter niet werken. Als u zwaar lichamelijk werk doet, raden we aan om daar pas na 5 dagen mee te beginnen. Na 24 uur mag u weer deelnemen aan het verkeer. Wij raden u aan voorzichtig te zijn met fietsen en het besturen van een brommer, scooter of snorfiets. Als u een hartinfarct heeft gehad, kan het zijn dat u tot 4 weken na het incident geen auto mag rijden.

Het kan zijn dat uw pols na de ingreep nog enige tijd, soms weken, wat blauw en gevoelig is. Ook komt het voor dat patiënten hoofdpijn hebben, duizelig zijn of wat wazig zien door de gebruikte contrastvloeistof tijdens de ingreep. Wij adviseren u goed te drinken.

Na een ingreep via de lies

De eerste 24 uur na de ingreep moet u uw been waarin geprikt is, zo veel mogelijk ontlasten. Dit betekent dat u niet lang mag lopen of staan en dat u niet mag tillen. Vermijd traplopen zo veel mogelijk. Als u toch een trap op moet, doe dit dan rustig aan, trede voor trede.

Moet u niezen, hoesten of persen, druk dan stevig met uw hand op de lies waar geprikt is om tegendruk te geven.

Na 24 uur kunt u de pleister op uw lies verwijderen. Ook kunt u dan uw dagelijkse activiteiten weer oppakken. Het doen van licht huishoudelijk werk is geen probleem. Ontzie de eerste 5 dagen na de ingreep uw lies door niet zwaarder te tillen dan 5 kilo.

Wanneer u weer mag werken, is van veel factoren afhankelijk en verschilt per persoon en werkzaamheden. De dag na de ingreep kunt u beter niet werken. Als u zwaar lichamelijk werk doet, raden we u aan om daar pas na 5 dagen mee te beginnen. Na 24 uur mag u weer deelnemen aan het verkeer. Wij raden u aan voorzichtig te zijn met fietsen en het besturen van een brommer, scooter of snorfiets. Als u een hartinfarct heeft gehad, mag u tot 4 weken na het incident geen autorijden.

Het kan zijn dat uw lies na de ingreep nog enige tijd, soms weken, wat blauw en gevoelig is. Ook komt het voor dat patiënten hoofdpijn hebben, duizelig zijn of wat wazig zien door de gebruikte contrastvloeistof tijdens de ingreep. Wij adviseren u goed te drinken.

Is er in uw lies een plugje (Angio-Seal) geplaatst? Dan mag u de eerste 4 dagen na de ingreep niet in bad, zwemmen of naar de sauna. U mag wel douchen. Na 3 maanden is de Angio-Seal opgelost.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: