Coronaire Functietest
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Het onderzoek

Hier vertellen we de gang van zaken op de dag van de behandeling. We lopen uw ervaring in Rijnstate stap voor stap met u door: van uw binnenkomst in het ziekenhuis tot aan de behandeling. Op de pagina Na het onderzoek vindt u informatie over uw terugkeer naar de afdeling Dagbehandeling en uw terugkeer naar huis.

1. Op de afdeling Dagbehandeling

De verpleegkundige komt u bij de liften ophalen en neemt u mee naar de afdeling. 

  • Bij de opname maken we een hartfilmpje en meten we uw bloeddruk. U krijgt een operatiejasje aan en zo nodig wordt uw pols en/of lies geschoren. Ook brengen we een infuusnaaldje in.
  • Nadat u bent opgenomen, wacht u totdat u aan de beurt bent. De verpleegkundige houdt u op de hoogte.
  • Uw opnametijd is niet het tijdstip waarop de ingreep plaatsvindt. Door spoedgevallen of door uitloop van het behandelprogramma vóór u, kan uw behandeling uitlopen. Het kan zelfs gebeuren dat we de ingreep moeten uitstellen naar een andere dag. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor mogelijke financiële gevolgen van dit uitstel.

2. Op de hartkatheterisatiekamer (HCK)

Als u aan de beurt bent, wordt u naar de hartkatheterisatiekamer begeleid. Daar vangt het behandelteam u op. Het team bestaat uit een cardioloog en 3 hartkatheterisatieverpleegkundigen.

U neemt plaats op de behandeltafel en wordt aangesloten aan de bewakingsmonitor.

3. Hartkatheterisatie

We beginnen de test met een hartkatheterisatie. Een hartkatheterisatie is een manier om de kransslagvaten van het hart in beeld te brengen. We gebruiken hiervoor katheters die we via een slagader naar het hart brengen. De katheter wordt meestal via de slagader in de pols, soms via de slagader in de lies ingebracht. Voordat we beginnen, krijgt u een verdovende prik op de plek waar de arts de katheter inbrengt. Daarna prikt de arts de slagader aan om de katheter in te brengen naar het begin van de kransslagvaten. Met contrastvloeistof kunnen we vervolgens filmpjes maken van de kransslagvaten. De arts brengt de kransslagaders vanuit verschillende hoeken in beeld om er zeker van te zijn dat er geen belangrijke vernauwingen zijn.

4. Metingen van de functie van de kransslagaders (coronaire functietest)

Hierna starten we met het meten van de functie van de kransslagaders. We voeren verschillende metingen uit. Hieronder staan de metingen die we meestal doen. Het kan zijn dat de arts die de test bij u uitvoert ervoor kiest om extra metingen te doen of juist om een meting over te slaan.

Metingen met acetylcholine

We doen eerst metingen met de stof acetylcholine. Dit is een middel dat verkrampingen (ook wel spasmen) kan uitlokken. We starten met een hele lage dosering en geven dit direct in de kransslagader. Vervolgens controleren we hoe u zich voelt, hoe het hartfilmpje eruitziet en of we verkrampingen van de kransslagaders zien. Als we geen bijzonderheden zien, geven we een iets hogere dosering, totdat we een spasme zien of totdat we in totaal 4 keer acetylcholine hebben gegeven. Een spasme kan herkenbare klachten van bijvoorbeeld pijn op de borst uitlokken. Hier vragen we ook naar. Als we een spasme zien, geven we een medicijn dat het spasme tegengaat. Hierdoor zakt de pijn op de borst weer. We controleren of de kransslagvaten weer ontspannen zijn voordat we doorgaan met de volgende meting.

Metingen met adenosine

De volgende meting doen we met het medicijn adenosine, dat u via het infuus krijgt. Om de meting te kunnen doen, leggen we een speciale meetdraad in de kransslagvaten. Adenosine kan een warm of beklemmend gevoel op de borst geven, het is ongevaarlijk. Na ongeveer 3 minuten zetten we het infuus stop en verdwijnen de klachten bijna direct. Soms is het nodig om een tweede keer adenosine te geven.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: