Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Controleren op MRSA

MRSA staat voor Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Het is een bacterie die via contact en via de lucht kan worden overgedragen. Patiënten in het ziekenhuis zijn erg gevoelig voor de MRSA-bacterie omdat hun weerstand sterk verminderd is. Sommige mensen hebben meer kans om drager te zijn van de bacterie en deze mee te nemen naar het ziekenhuis. Hier gaan we zeer voorzichtig mee om.

Sommige mensen hebben meer kans om drager te zijn van de MRSA-bacterie. Zij zouden andere patiënten in het ziekenhuis kunnen besmetten. Om uit te sluiten dat u drager bent van de MRSA-bacterie, vragen we u een aantal vragen te beantwoorden. U hebt een verhoogde kans om drager van de MRSA-bacterie te zijn als u een van de volgende vragen met ja kunt beantwoorden: 

 • Bent u de afgelopen 2 maanden in een buitenlandse zorginstelling onderzocht, opgenomen of behandeld?
 • Werkt u of heeft u gewerkt met positieve MRSA patiënten?
 • Komt u voor uw werk in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?
 • Woont u op een varkens-, vleeskalveren- of vleeskuikenbedrijf?
 • Heeft u de afgelopen 2 maanden:
  • samengewoond met een persoon met MRSA?
  • een persoon verzorgd met MRSA?
  • opgenomen gelegen in een Nederlandse zorginstelling waar een MRSA-epidemie heerste?
 • Heeft u huidafwijkingen en/of wonden waarvoor u in het verleden in een buitenlands ziekenhuis bent behandeld? Het maakt niet uit hoelang dit geleden is.
 • Gaat het om een kind dat onlangs uit het buitenland is geadopteerd?
 • Heeft u tot twee maanden geleden in een buitenlandse zorginstelling/ AZC gewerkt?
 • Heeft u de afgelopen twee maanden in een instelling voor asielzoekers (AZC) gewoond?

Als u tot een risicogroep behoort, meldt u dit zodra u in het ziekenhuis komt of als u telefonisch een afspraak maakt voor een onderzoek of behandeling.

Een infectie met een MRSA-bacterie is moeilijk te behandelen, omdat de MRSA-bacterie niet gevoelig is voor de antibiotica die wij standaard in Nederland gebruiken. We willen daarom voorkomen dat de MRSA-bacterie wordt overgedragen op andere patiënten in het ziekenhuis. Het is dan ook van groot belang dat u het meldt als u in één van de risicogroepen valt.

Als u in een risicogroep valt 

Als u één of meerdere van bovenstaande vragen met ja kunt beantwoorden, zal onderzoek moeten uitwijzen of u de MRSA-bacterie daadwerkelijk bij zich draagt. Daarvoor worden uitstrijkjes gemaakt van onder andere uw keel, neus en bilnaad en soms worden uw sputum en urine onderzocht. Als u een huidafwijking hebt, zoals eczeem of psoriasis, of wanneer u een wond hebt, worden ook daar uitstrijkjes van gemaakt. De uitstrijkjes worden vervolgens onderzocht op de aanwezigheid van de MRSA-bacterie. De uitstrijkjes worden afgenomen door een medewerker van het ziekenhuis of door uw huisarts. Na 3 werkdagen is bekend of de MRSA-bacterie bij u is aangetroffen.

Opname in het ziekenhuis 

Als u een verhoogde kans hebt om met de MRSA-bacterie te zijn besmet, zal u bij opname in het ziekenhuis in isolatie worden verpleegd. Als de uitslagen van de MRSA-uitstrijkjes bekend zijn, wordt bekeken of de isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden. 

 • Als u de MRSA-bacterie niet bij u draagt (negatief bent), zijn de isolatiemaatregelen niet langer nodig.
 • Als u de MRSA-bacterie wel bij u draagt (positief bent), blijven de isolatiemaatregelen van kracht.

Isolatiemaatregelen tijdens een opname 

Als u met isolatiemaatregelen wordt verpleegd, betekent dat het volgende voor u: 

 • Een medewerker van de afdeling zal u direct naar een kamer brengen.
 • U mag deze kamer alleen verlaten voor onderzoek, behandeling of operatie. Of wanneer u met ontslag gaat.
 • Op de deur van uw kamer hangt een kaart met voorschriften bedoeld voor artsen, medewerkers en bezoekers.
 • De arts en medewerkers die in uw kamer komen, dragen een jas met lange mouwen, een muts, handschoenen en een mondneusmasker.
 • Wanneer u naar een andere afdeling gaat voor onderzoek, behandeling of operatie, krijgt u schone kleding aan, en wordt het bed verschoond.

U kunt tijdens de periode van geïsoleerd verplegen gewoon bezoek ontvangen. Bezoekers moeten zich eerst melden bij de verpleegkundige. Na het verlaten van de kamer moeten zij de handen desinfecteren en dienen zij het ziekenhuis direct te verlaten.

Afspraak op een polikliniek of functieafdeling 

Als u een afspraak heeft op een polikliniek of functieafdeling in het ziekenhuis, worden er voor of tijdens de afspraak MRSA-uitstrijkjes bij u afgenomen. Totdat de uitslagen van de MRSA-uitstrijkjes bekend zijn worden er op de polikliniek en functieafdeling geen verdere maatregelen genomen. Als uit het onderzoek blijkt dat u de MRSA-bacterie bij u draagt (positief bent), zullen er bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis isolatiemaatregelen worden genomen. 

Isolatiemaatregelen op de polikliniek/ functieafdeling 

Als er tijdens een afspraak op een polikliniek of functieafdeling isolatiemaatregelen worden genomen, betekent dat het volgende voor u: 

 • Een medewerker van de afdeling brengt u direct naar een kamer.
 • U mag deze kamer pas verlaten als uw gesprek, onderzoek of behandeling klaar is.
 • De arts en ziekenhuismedewerkers die in uw kamer komen dragen handschoenen en over hun werkkleding een plastic schort.
 • U wordt verzocht na het onderzoek of bezoek aan de polikliniek het ziekenhuis direct te verlaten.

Veterinaire MRSA 

Uit onderzoek is gebleken dat varkens, vleeskalveren en vleeskuikens vaak besmet blijken te zijn met MRSA. Aangetoond is dat intensief contact met deze dieren kan leiden tot overdracht van MRSA naar de mens. Deze vorm van MRSA wordt veterinaire MRSA genoemd.

Indien u in contact komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of u bent woonachtig op een varkens-, vleeskalveren- of vleeskuikenbedrijf dan gelden de volgende maatregelen: 

 • Als u de MRSA-bacterie bij u draagt (positief bent), wordt u altijd met isolatiemaatregelen gezien op polikliniek, functieafdeling en bij opname.
 • Als u de bacterie niet bij u draagt (negatief bent), worden geen verdere maatregelen genomen.
 • Een negatieve MRSA-kweekuitslag blijft 3 maanden geldig. Daarna moeten er opnieuw MRSA-kweken afgenomen worden als u de polikliniek of functieafdeling opnieuw bezoekt of als u opgenomen moet worden.

Behandeling om de MRSA-bacterie kwijt te raken 

Als u de MRSA-bacterie bij u draagt bespreekt uw behandelend arts of huisarts met u of er een behandeling gestart kan worden om de MRSA-bacterie kwijt te raken.

Let op! Behandeling is alleen mogelijk als u langer dan drie maanden niet meer in aanraking bent gekomen met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens en u niet meer woonachtig / werkzaam bent op het bedrijf.

Vragen 

Het is niet altijd prettig om met isolatiemaatregelen verpleegd te worden. Toch is dit de enige manier om de verspreiding van MRSA in het ziekenhuis tegen te gaan. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Heeft u nog vragen over MRSA of de isolatiemaatregelen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Infectiepreventie.

Telefoon 

Afdeling Infectiepreventie: 088 - 005 7963 (maandag t/m vrijdag van 08.30-16.30 uur).

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: