Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Controle van uw glucosemeter

Met toestemming van uw arts kunt u uw bloedsuikermeter(s) jaarlijks laten controleren door het laboratorium van Rijnstate. Hier staat beschreven hoe de controle in zijn werk gaat.

U maakt als diabetespatiënt gebruik van een glucosemeter om uw glucosewaarden te meten. Voor het instellen van uw bloedsuiker(glucose)gehalte is het belangrijk dat u de juiste glucosewaarden meet. Een verkeerde bloedafname, een afwijkende glucosemeter, verlopen meetstrips of stoorfactoren kunnen leiden tot foutieve bloed glucosewaarden. Of u met uw meter en strips de juiste glucosewaarden meet, kunt u (op verzoek van uw arts) laten controleren op het laboratorium van Rijnstate. 

Waar kunt u terecht voor de test? 

U kunt zich zonder afspraak tussen 7.00 uur en 17.00 uur melden bij de bloedafnamelocaties in Rijnstate Arnhem, Rijnstate Zevenaar, Rijnstate Elst of Rijnstate Arnhem-Zuid.

Ook kunt u terecht op een van de volgende prikposten: 

  • Arnhem: huisartsen De Jachthoorn
  • Didam: Gezondheidscentrum Didam
  • Duiven: Gezondheidscentrum ’t Reinhart
  • Huissen: Medisch centrum Polseweg
  • Oosterbeek: Gezondheidscentrum de Dennenkamp
  • Westervoort: Huisartspraktijk Dorpstraat

Op www.rijnstate.nl/bloedafname vindt u de adressen en openingstijden van deze prikposten.

Wat neemt u mee? 

  • Uw eigen glucosemeter, meetstrips (let op de houdbaarheid) en prikpen.
  • Deze folder. U kunt uw gegevens alvast invullen (achteraan). De folder moet wel zijn voorzien van een stempel of paraaf van de aanvragend huisarts.
  • Het aanvraagformulier van uw arts (indien aanwezig). Dit is niet nodig als de folder een stempel of paraaf van uw arts heeft.
  • Uw Rijnstatekaart.

De bloedafname 

U meldt zich met deze folder of bloedafnameformulier bij de receptie van de bloedafname. Vervolgens neemt een van onze bloedafnamemedewerkers een buisje bloed uit uw arm af voor onderzoek in ons laboratorium. Na deze bloedafname meet u zelf uw glucose zoals u dat gewend bent met uw eigen meter, strips en prikpen.

Goedkeuring van de meter 

Wij vergelijken uw eigen gemeten glucosewaarde met de op het laboratorium gemeten glucosewaarden. Zijn er geen verschillen, dan wordt uw meter goedgekeurd. U en uw arts krijgen na een week een goedkeuringsbericht via de reguliere post. Informatie over de keuring van uw meter kunt u ook vinden in uw patiëntenportaal Mijn Rijnstate.

Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de Laboratorium Informatielijn via telefoonnummer: 088 - 005 7777.

Registratie gegevens 

 

Opdracht arts, paraaf of stempel

Uw persoonlijke gegevens 
Patiëntnummer : ………………………………………….. 
Naam : …………………………………………..
Geboortedatum : …………………………………………..
Geslacht : …………………………………………..
Telefoonnummer : …………………………………………..

Gegevens glucosemeter 
Firma en type : …………………………………………………….
Serienummer meter : …………………………………………………….
Gebruikte strips : …………………………………………………….
Houdbaarheidsdatum strips : ……………………………………………….……

Uitslag glucosemeting (mmol/l) 

 

Datum: ……………………… 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: