Colostoma
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Naar huis en nazorg

Stomamaterialen 
Als de datum dat u naar huis mag bekend is, bestelt de stomaverpleegkundige bij een medisch speciaalzaak het materiaal dat u thuis nodig heeft. Op de afgesproken datum wordt het bij u thuisbezorgd. De stomaverpleegkundige verstuurt digitaal een machtiging, zodat u het stomamateriaal vergoed krijgt. In deze machtiging staan uw patiëntengegevens. De stomaverpleegkundige vraagt aan u of u daarmee akkoord gaat. Uw leverancier regelt de vergoeding rechtstreeks met de zorgverzekeraar. De kosten van de stomamaterialen gaan van het eigen risico af.

Thuiszorg 
Voordat u naar huis gaat bespreekt de transferverpleegkundige met u welke hulp u thuis nodig heeft. Als dat nodig is, regelt zij dit voor u bij de thuiszorg.

Controleafspraak 
Als u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee voor controle bij de behandelend arts en de stomaverpleegkundige. Ook krijgt u van de afdeling een stomaboekje mee. Hierin staan gegevens over de operatie en welk materiaal u gebruikt. U kunt hierin ook uw eigen vragen voor de stomaverpleegkundige opschrijven.
Neem dit boekje mee bij elk bezoek aan de stomaverpleegkundige of specialist. Veranderingen in materiaal of eventuele verzorgingsadviezen kunnen dan worden opgeschreven voor uzelf, de thuiszorgmedewerkers of de medewerkers van het verzorgingshuis.
Neem bij een bezoek aan de stomapoli altijd een stomazakje mee. Gebruikt u een tweedelig systeem, neem dan ook een huidplak mee. U hoeft het stomamateriaal van tevoren niet te wisselen (behalve als u lekkage heeft). Dit doet de stomaverpleegkundige op de polikliniek.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: