Coloscopie
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Voor het onderzoek

Hoe bereidt u zich voor?

Voor het onderzoek krijgt u een uitnodiging voor het pre-endoscopisch spreekuur. Tijdens dit gesprek geven we u uitleg over het onderzoek en de voorbereiding hierop. Hiervoor krijgt u ook een recept mee. Daarnaast kijken we door middel van de vragenlijst en het gesprek naar een manier van sedatie (roesje) die voor u verantwoord is. We spreken tijdelijke aanpassingen van uw medicijngebruik, die nodig zijn om het onderzoek op een veilige manier te kunnen ondergaan, met u door en passen deze aan. Denk aan aan antistollingsmedicatie, diabetesmedicatie en staalmedicatie. 

Diabetes, stoma of CPAP-apparaat
Als u medicijnen gebruikt, bijvoorbeeld antistollingsmiddelen, diabetesmedicatie of andere medicijnen, dan heeft u dit aangegeven in de digitale vragenlijst. Inmiddels bent u op de hoogte gesteld over het wel of niet stoppen van deze medicijnen of een aanpassing hierin. Heeft u een stoma? Neem dan zo nodig een week voor het onderzoek contact op met de stomaverpleegkundige voor ander opvangmateriaal tijdens de voorbereiding. Gebruikt u een CPAP-apparaat? Neem deze dan mee naar het onderzoek. Tijdens het onderzoek of bij het uitslapen op de nazorg bekijken we of u dit nodig heeft. 

Dieet

Eet vanaf drie dagen voor het onderzoek zo min mogelijk pitjes, pinda’s en zaden. Pitjes zitten vooral in volkoren- of meergranenbrood en fruit (met name kiwi’s en druiven).

Een ‘roesje’ tijdens het onderzoek
Om het ongemak dat het onderzoek met zich meebrengt te verminderen, krijgt u vlak voor het onderzoek een rustgevend middel (midazolam) en vaak ook een pijnstiller (Fentanyl) toegediend. Hierdoor wordt u wel wat slaperig, maar u bent niet volledig in slaap. We noemen dit sedatie. Het is niet zo dat u niets van het onderzoek zult merken maar de meeste mensen vinden het onderzoek op deze wijze goed te doen en niet te belastend. 

De hoeveelheid pijnstillende en rustgevende medicatie wordt toegediend op geleide van de last die u ervaart. Door tijdens het onderzoek met u te praten en u goed in de gaten te houden met bewakingsapparatuur zorgen wij ervoor dat u niet te veel, maar ook niet te weinig medicatie krijgt. Doordat uw reactievermogen duidelijk vermindert door de sedatie, is het onverantwoord om zonder begeleiding het ziekenhuis te verlaten. Regel daarom vooraf begeleiding en vervoer naar huis. U mag tot 24 uur na de sedatie niet meer zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Lees meer in de informatie over Midazolam

Alleen op medische indicatie kiezen we er soms voor om het onderzoek onder een diepere sedatie met het middel propofol uit te voeren. 

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Neem bij ieder bezoek en/of onderzoek uw Rijnstatekaart mee. Zorg dat de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen. Als u gebruik maakt van een CPAP-apparaat, neemt u die mee naar het ziekenhuis.

Voorbereiding in het ziekenhuis

U meldt zich 30 minuten voor de afgesproken tijd bij de aanmeldzuil van de afdeling Endoscopie (route 18). Een verpleegkundige haalt u op en brengt u naar de voorzorgkamer. Daar vinden de voorbereidingen voor het onderzoek plaats. We controleren uw vitale functies. Dit zijn uw bloeddruk, hartfrequentie en het zuurstofgehalte in uw bloed. De endoscopist die het onderzoek doet, neemt de procedure nog eens kort met u door en controleert uw gegevens. Vervolgens krijgt u de medicatie toegediend en vindt het onderzoek in linker zijligging plaats. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: