Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Coloscopie

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u binnenkort een coloscopie ondergaat. Dit is een onderzoek van de dikke darm. Hier leest u meer hierover. 

U ondergaat binnenkort een onderzoek van de dikke darm. Tijdens dit onderzoek wordt een endoscoop (een flexibele slang) via uw anus in de dikke darm gebracht. Aan het uiteinde van de endoscoop zit een camera. Zo kan de endoscopist het slijmvlies van de dikke darm bekijken en eventuele afwijkingen meteen behandelen. De endoscopist kan een Maag-, Darm-, Leverarts (MDL-arts), MDL-arts in opleiding of verpleegkundig endoscopist zijn. 

Als u onverwacht niet kunt komen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Endoscopie Rijnstate Arnhem via telefoonnummer 088 - 005 6800.

Voorbereidingen 

Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een uitnodiging voor het pre-endoscopisch spreekuur. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over het onderzoek en de voorbereiding hierop, waarvoor u ook een recept mee krijgt. Daarnaast wordt door middel van de vragenlijst en het gesprek gekeken naar een voor u verantwoorde manier van sedatie (in de volksmond ‘roesje’ genoemd).
Tijdelijke aanpassingen van uw medicijngebruik, die nodig zijn om het onderzoek op een veilige manier te kunnen ondergaan, worden met u doorgesproken en aangepast. Te denken valt aan antistollingsmedicatie, diabetesmedicatie en staalmedicatie. 

Diabetes, stoma of cpap-apparaat

Als u medicijnen gebruikt, bijvoorbeeld antistollingsmiddelen, diabetesmedicatie of andere medicijnen, dan heeft u dit aangegeven in de digitale vragenlijst. Inmiddels bent u op de hoogte gesteld over het wel of niet stoppen van deze medicijnen of een aanpassing hierin.

Heeft u een stoma? Neem dan zo nodig een week voor het onderzoek contact op met de stomaverpleegkundige voor ander opvangmateriaal tijdens de voorbereiding. 

Gebruikt u een C-pap apparaat? Neem deze dan mee naar het onderzoek. Tijdens het onderzoek of bij het uitslapen op de nazorg bekijken we of u dit nodig heeft. 

Een ‘roesje’ tijdens het onderzoek

Om het ongemak dat het onderzoek met zich meebrengt te verminderen, krijgt u vlak voor het onderzoek een rustgevend middel (midazolam) en vaak ook een pijnstiller (Fentanyl) toegediend. Hierdoor wordt u wel wat slaperig, maar u bent niet volledig in slaap. Deze techniek wordt sedatie genoemd. Het is niet zo dat u niets van het onderzoek zult merken. Desondanks vinden de meeste mensen het onderzoek op deze wijze goed te doen en niet te belastend. 

De hoeveelheid pijnstillende en rustgevende medicatie wordt toegediend op geleide van de last die u ervaart. Door tijdens het onderzoek met u te praten en u goed in de gaten te houden met bewakingsapparatuur zorgen wij ervoor dat u niet te veel, maar ook niet te weinig medicatie krijgt. Omdat door de sedatie uw reactievermogen duidelijk vermindert, is het onverantwoord om zonder begeleiding het ziekenhuis te verlaten. Regel daarom vooraf begeleiding en vervoer naar huis. U mag 24 uur na het krijgen van de sedatie niet meer zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Lees meer in de informatie over Midazolam

Alleen op medische indicatie wordt soms gekozen om het onderzoek onder een diepere sedatie met het middel propofol uit te voeren. 

Rijnstatekaart

Neem bij ieder bezoek en/of onderzoek uw Rijnstatekaart mee. Zorg dat de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen. 

U meldt zich 30 minuten voor de afgesproken tijd bij de aanmeldzuil van de afdeling Endoscopie (route 18). Een verpleegkundige haalt u op en brengt u naar de voorzorgkamer. Daar vinden de voorbereidingen voor het onderzoek plaats. 

Onderzoek 

Op de onderzoekskamer worden uw vitale functies gecontroleerd. Dit zijn uw bloeddruk, hartfrequentie en het zuurstofgehalte in uw bloed. De endoscopist die het onderzoek gaat doen, neemt nog eens kort de procedure met u door en controleert uw gegevens. Vervolgens krijgt u de medicatie toegediend en vindt het onderzoek in linker zijligging plaats. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek? 

Uw anus en de endoscoop worden met een glijmiddel ingesmeerd. Daarna wordt de endoscoop via uw anus voorzichtig in de darm geschoven. Dit kan zorgen voor een drukkend of krampend gevoel in uw buik. Via de slang wordt er wat kooldioxide in de dikke darm geblazen om deze te ontplooien en wordt nog aanwezige darminhoud weggezogen. Zo kan de endoscopist het slijmvlies van uw darm beter bekijken. Om ervoor te zorgen dat de endoscoop gemakkelijker de darm in schuift, kan het nodig zijn dat de verpleegkundige van buiten wat druk op de buik uitoefent of dat wij u vragen van positie te veranderen, bijvoorbeeld op uw rug of op uw rechter zij. De gehele dikke darm wordt bekeken tot aan de overgang naar de dunne darm. 

Afwijkingen en poliepen 

Eventuele afwijkingen die de endoscopist kan zien, zijn: zweertjes, ontstekingen, bloedingen, vernauwingen, poliepen en gezwellen. Zo nodig haalt de endoscopist tijdens het onderzoek kleine stukjes weefsel (biopten) weg voor nader onderzoek. Dit is niet pijnlijk. 

Eventuele poliepen kunnen direct verwijderd worden. Dit gebeurt door een lus rond de poliep te leggen. Vervolgens wordt de poliep losgebrand. Deze behandeling heet poliepectomie en is niet pijnlijk. Het onderzoek duurt ongeveer 30 – 45 minuten. 

In minder dan 5 procent van de gevallen lukt het niet om de hele dikke darm te inspecteren. Zo nodig wordt een aanvullend onderzoek met u afgesproken. 

Het is niet toegestaan dat degene die met u meekomt aanwezig is bij het onderzoek. 

Na het onderzoek 

Na het krijgen van de sedatie moet u nog minimaal 1 uur op de nazorgkamer blijven. U kunt nog last hebben van darmkrampen en/of lucht in uw darmen. Zo nodig wordt een ontluchtingsslangetje ingebracht. Als u wakker genoeg bent krijgt u iets te eten en te drinken. 

Voordat u naar huis gaat, krijgt u een uitslagbrief mee met de bevindingen van het onderzoek. Hierin staat ook of u een vervolgafspraak krijgt. Deze afspraak kan telefonisch zijn of op de polikliniek. Ook krijgt u adviezen mee voor thuis.

Door de medicatie mag u niet zelfstandig naar huis, u moet op de afdeling Endoscopie worden opgehaald. Uw begeleiding wordt door ons gebeld.

Door de sedatie is uw reactie- en inschattingsvermogen verminderd. Daarom geldt voor de eerste 24 uur na het onderzoek of de behandeling dat:
• u niet zelfstandig mag deelnemen aan het verkeer. Regelt u dus van te voren vervoer naar huis;
• u geen belangrijke beslissingen neemt of belangrijke documenten ondertekent;
• u geen gevaarlijke machines bedient;
• en u geen alcohol drinkt.

De endoscopist verwerkt de bevindingen van het onderzoek in een digitaal verslag. Dit verslag wordt naar uw huisarts gestuurd. 

Complicaties 

Een coloscopie is over het algemeen een veilig onderzoek, waarbij complicaties zelden voorkomen. De belangrijkste complicatie die voor kan komen is een perforatie (gaatje in het slijmvlies). De kans hierop is groter na een poliepectomie (verwijderen van een poliep), als de darmwand ernstig is ontstoken of als er slijtage in de vorm van divertikels (uitstulpingen) is. Als er sprake is van een perforatie (een kans van 1 op 1000), kan deze in de meeste gevallen direct behandeld worden. In een enkel geval is een operatie noodzakelijk. 

Na een poliepectomie bestaat een kleine kans op een nabloeding (een kans van 1 op 100). Dit kan ook thuis tot tien dagen na het onderzoek gebeuren. Krijgt u in deze periode heftige buikpijn, hoge koorts of verliest u helderrood bloed? Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie of in de avond-, nacht- en weekenduren met de Spoedeisende Hulp. 

Bij een te verwachten gecompliceerde behandeling bestaat de mogelijkheid dat u een nacht ter observatie wordt opgenomen na de endoscopie. De arts bespreekt dit vooraf met u. 

Vragen? 

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u ze dan aan de endoscopist of verpleegkundige voordat het onderzoek plaatsvindt. U kunt voor eventuele dringende vragen ook bellen naar de afdeling Endoscopie. 

Telefoonnummers 

Afdeling Endoscopie Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6800 (tijdens kantooruren)

Maag-darm-leverspecialist: 088 - 005 8888 (buiten kantooruren, via centrale) 

Stomaverpleegkundige: 088 - 005 6274

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via telefoonnummer 088 - 005 6680. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u binnenkort naar Rijnstate?

Bekijk alle belangrijke informatie