Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Coloscopie

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u binnenkort een coloscopie ondergaat. Dit is een onderzoek van de dikke darm. Hier leest u meer hierover. 

U ondergaat binnenkort een onderzoek van de dikke darm. Tijdens dit onderzoek wordt een endoscoop (een buigzame slang) via uw anus in de dikke darm gebracht. Aan de punt van de slang zit een camera. Zo kan de endoscopist het slijmvlies van de dikke darm bekijken en eventuele afwijkingen meteen behandelen. De endoscopist kan een Maag-, Darm-, Leverarts (MDL-arts), MDL-arts in opleiding of verpleegkundig endoscopist zijn. 

Voorbereidingen 

Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een uitnodiging voor het pre-endoscopisch spreekuur. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over het onderzoek en de voorbereiding hierop, waarvoor u ook een recept mee krijgt. Daarnaast wordt door middel van de vragenlijst en het gesprek gekeken naar een voor u verantwoorde manier van sedatie (in de volksmond ‘roesje’ genoemd).
Tijdelijke aanpassingen van uw medicijngebruik, die nodig zijn om het onderzoek op een veilige manier te kunnen ondergaan, worden met u doorgesproken en aangepast. Te denken valt aan antistollingsmedicatie, diabetesmedicatie en staalmedicatie. 

Diabetes, stoma of cpap-apparaat

Als u insuline-afhankelijke diabetes heeft, wordt tijdens het pre-endoscopisch spreekuur met u besproken of de voorbereiding (schoonspoelen van de darm) in het ziekenhuis plaatsvindt. Zo ja, dan wordt u de dag voor het onderzoek in de ochtend opgenomen, waarna u meteen met de voorbereiding start. De tijden van het voorbereidingsschema wijken dan af van het reguliere schema. 

Heeft u een stoma? Neem dan zo nodig een week voor het onderzoek contact op met de stomaverpleegkundige voor ander opvangmateriaal tijdens de voorbereiding. 

Gebruikt u een C-pap apparaat? Neem deze dan mee naar het onderzoek. Tijdens het onderzoek of bij het uitslapen op de nazorg bekijken we of u dit nodig heeft. 

Een ‘roesje’ tijdens het onderzoek

Om het ongemak dat het onderzoek met zich meebrengt te verminderen, krijgt u vlak voor het onderzoek een rustgevend middel (midazolam) en vaak ook een pijnstiller (Fentanyl) toegediend. Hierdoor wordt u wel wat slaperig, maar u bent niet volledig in slaap. Deze techniek wordt sedatie genoemd. Het is niet zo dat u niets van het onderzoek zult merken. Desondanks vinden de meeste mensen het onderzoek op deze wijze goed te doen en niet te belastend. 

De hoeveelheid pijnstillende en rustgevende medicatie wordt toegediend op geleide van de last die u ervaart. Door tijdens het onderzoek met u te praten en u goed in de gaten te houden met bewakingsapparatuur zorgen wij ervoor dat u niet te veel, maar ook niet te weinig medicatie krijgt. Omdat door de sedatie uw reactievermogen duidelijk vermindert, is het onverantwoord om zonder begeleiding het ziekenhuis te verlaten. Regel daarom vooraf begeleiding en vervoer naar huis. U mag deze dag niet meer zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Lees meer in de informatie over Midazolam

Alleen op medische indicatie wordt soms gekozen om het onderzoek onder een diepere sedatie met het middel propofol uit te voeren. 

Voorbereidingen in het ziekenhuis 

Neem bij ieder bezoek en/of onderzoek uw Rijnstatekaart mee. Zorg dat de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen. 

U meldt zich 30 minuten voor de afgesproken tijd bij de aanmeldzuil van de afdeling Endoscopie (route 18). Een verpleegkundige haalt u op en brengt u naar de voorzorgkamer. Daar vinden de voorbereidingen voor het onderzoek plaats. 

Onderzoek 

Op de onderzoekskamer worden uw vitale functies gecontroleerd. Dit zijn uw bloeddruk, hartfrequentie en het zuurstofgehalte in uw bloed. De endoscopist die het onderzoek gaat doen, neemt nog eens kort de procedure met u door en controleert uw gegevens. Vervolgens krijgt u de medicatie toegediend en vindt het onderzoek in linker zijligging plaats. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek? 

Uw anus en de slang worden met een glijmiddel ingesmeerd. Daarna wordt de slang via uw anus voorzichtig in de darm geschoven. Dit kan zorgen voor een drukkend of krampend gevoel in uw buik. Via de slang wordt er wat kooldioxide in de dikke darm geblazen om deze te ontplooien en wordt nog aanwezige darminhoud weggezogen. Zo kan de endoscopist het slijmvlies van uw darm beter bekijken. Om ervoor te zorgen dat de slang gemakkelijker de darm in schuift, kan het nodig zijn dat de verpleegkundige van buiten wat druk op de buik uitoefent of dat wij u vragen van positie te veranderen, bijvoorbeeld op uw rug of op uw rechter zij. De gehele dikke darm wordt bekeken tot aan de overgang naar de dunne darm. 

Afwijkingen en poliepen 

Eventuele afwijkingen die de endoscopist kan zien, zijn: zweertjes, ontstekingen, bloedingen, vernauwingen, poliepen en gezwellen. Zo nodig haalt de endoscopist tijdens het onderzoek kleine stukjes weefsel (biopten) weg voor nader onderzoek. Dit is niet pijnlijk. 

Eventuele poliepen kunnen direct verwijderd worden. Dit gebeurt door een lus rond de poliep te leggen. Vervolgens wordt de poliep losgebrand. Deze behandeling heet poliepectomie en is niet pijnlijk. Het onderzoek duurt ongeveer 30 – 45 minuten. 

In minder dan 5 procent van de gevallen lukt het niet om de hele dikke darm te inspecteren. Zo nodig wordt een aanvullend onderzoek met u afgesproken. 

Het is niet toegestaan dat degene die met u meekomt aanwezig is bij het onderzoek. 

Na het onderzoek 

Als u sedatie heeft gehad, blijft u na het onderzoek nog minimaal 1 tot 1,5 uur op de nazorgkamer. U kunt nog last hebben van darmkrampen en/of lucht in uw darmen. Zo nodig wordt een ontluchtingsslangetje ingebracht. Als u wakker genoeg bent krijgt u iets te eten en te drinken. 

Voordat u naar huis gaat hoort u van de endoscopist of er tijdens het onderzoek bijzonderheden gevonden zijn. Ook hoort u of u moet terug komen op de polikliniek of een belafspraak moet maken. U krijgt een folder met adviezen voor na het onderzoek mee naar huis. 

Neem iemand mee naar het onderzoek 

Door de medicatie die u heeft gekregen, kan het zijn dat u zich niet meer goed herinnert wat er na het onderzoek met u is besproken. Het is daarom verstandig om uw partner, familielid of een kennis mee te nemen. Die kan dan samen met u horen hoe het onderzoek is verlopen en ervoor zorgen dat u weer veilig thuiskomt. U mag deze dag niet meer zelfstandig aan het verkeer deelnemen. 

Weer thuis 

Thuis mag u weer alles eten en drinken. We raden u aan deze dag geen belangrijke beslissingen te nemen, omdat u door de medicatie vergeetachtig kunt zijn of zich suf en slaperig kunt voelen. U kunt nog wat last hebben van lucht in de darm, buikpijn. Dit kan een paar dagen duren. 

Verslag van het onderzoek 

De endoscopist verwerkt de bevindingen van het onderzoek in een digitaal verslag. Dit verslag wordt naar uw huisarts gestuurd. 

Complicaties 

Een coloscopie is over het algemeen een veilig onderzoek, waarbij complicaties zelden voorkomen. De belangrijkste complicatie die voor kan komen is een perforatie (gaatje in het slijmvlies). De kans hierop is groter na een poliepectomie (verwijderen van een poliep), als de darmwand ernstig is ontstoken of als er slijtage in de vorm van divertikels (uitstulpingen) is. Als er sprake is van een perforatie (een kans van 1 op 1000), dan is een operatie noodzakelijk. 

Na een poliepectomie bestaat een kleine kans op een nabloeding (een kans van 1 op 100). Dit kan ook thuis tot tien dagen na het onderzoek gebeuren. Krijgt u in deze periode heftige buikpijn, hoge koorts of verliest u helderrood bloed? Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie of in de avond-, nacht- en weekenduren met de Spoedeisende Hulp. 

Bij een te verwachten gecompliceerde behandeling bestaat de mogelijkheid dat u een nacht ter observatie wordt opgenomen na de endoscopie. De arts bespreekt dit vooraf met u. 

Vragen? 

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u ze dan aan de endoscopist of verpleegkundige voordat het onderzoek plaatsvindt. U kunt voor eventuele dringende vragen ook bellen naar de afdeling Endoscopie. 

Telefoonnummers 

Afdeling Endoscopie Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6800 (tijdens kantooruren)

Maag-darm-leverspecialist: 088 - 005 8888 (buiten kantooruren, via centrale) 

Stomaverpleegkundige: 088 - 005 6274

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via telefoonnummer 088 - 005 6680. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: