Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Coloscopie bij kinderen

Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis voor een coloscopie. Hier leest u meer over dit onderzoek.

Informatie voor ouders en verzorgers.

Wat is een coloscopie? 

Een coloscopie is een onderzoek waarmee we de binnenkant van de dikke darm met behulp van een endoscoop bekijken. Zo kunnen we de oorzaak van de klachten van uw kind onderzoeken. Een endoscoop is een soepele slang met een videocameraatje aan het uiteinde. De slang wordt via de anus in de dikke darm ingebracht tot aan het einde van de dunne darm. De arts kan de binnenkant van de darmen via een beeldscherm dan goed bekijken. Er kunnen kleine stukjes weefsel (biopten) worden genomen voor onderzoek. Ook kunnen we de endoscoop gebruiken voor bepaalde behandelingen, zoals het verwijderen van een poliep.

Waarom een coloscopie? 

Uw kind heeft klachten waarvan de oorzaak mogelijk in het laatste stuk van de dunne darm of dikke darm ligt. Als we de oorzaak van deze klachten niet kunnen vinden met ander onderzoek, bijvoorbeeld het onderzoeken van bloed, ontlasting of met röntgenfoto’s, kan een coloscopie het beste onderzoek zijn. Bij sommige ziekten is het nodig om een gastroscopie (maagonderzoek) én coloscopie te verrichten. Deze twee onderzoeken vinden dan direct na elkaar plaats. De arts zal u uitleggen waarom we dit onderzoek bij uw kind adviseren.

Hoe vindt het onderzoek plaats? 

Afhankelijk van de situatie van uw kind bepaalt de arts of het onderzoek in een diepe slaap kan plaatsvinden (diepe sedatie met propofol) of onder narcose.

De werkwijze van de diepe sedatie staat beschreven in de betreffende folder. Als het onderzoek met diepe sedatie kan plaatsvinden, beoordeelt de kinderarts of er speciale risico’s zijn. Als deze er niet zijn, plannen we het onderzoek in. Als er wel speciale risico’s zijn, is er nog een aanvullende afspraak bij de anesthesist nodig.

Vindt het onderzoek onder narcose plaats, dan krijgt uw kind een afspraak op de polikliniek Anesthesie. Hier krijgen u en uw kind voorlichting over de werkwijze en de risico’s.

Doet een coloscopie pijn? 

Het onderzoek vindt plaats in diepe slaap (diepe sedatie met propofol) of onder algehele narcose. Uw kind zal dus niets van het onderzoek merken. Na de ingreep hebben sommige kinderen buikpijn. Dit is bijna altijd het gevolg van de lucht die tijdens het onderzoek in de darm wordt geblazen om deze goed te kunnen zien. Het laten van windjes is voldoende om deze lucht kwijt te raken. Meestal wordt er na het onderzoek voor korte tijd een buisje in de anus achter gelaten. Zo kan de lucht snel uit de darm ontsnappen. Als het nodig is kan uw kind voor de buikpijn paracetamol krijgen. 

Is een coloscopie gevaarlijk? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide kinderarts Maag-, Darm- en Leverziekten en endoscopie-verpleegkundigen. De endoscoop wordt altijd gedesinfecteerd voor gebruik en het is een veilig onderzoek. Bij minder dan 1 op de 1000 onderzoeken kan er een klein scheurtje in de darm ontstaan, met name als de darm erg ziek of vernauwd is. Na het nemen van biopten of verwijderen van poliepen kan er heel soms een bloeding of gaatje in de darm ontstaan.

Voorbereiding 

Het is belangrijk dat de darm van uw kind leeg is, zodat de kinderarts het darmslijmvlies goed kan beoordelen. De voorbereiding die hiervoor nodig is noemen we colonlavage of darmspoelen. Dit betekent dat uw kind de dag voor het onderzoek veel laxerende vloeistof moet innemen, om te zorgen dat alle ontlasting uit de darm is. De kinderarts bepaalt of dit poliklinisch kan plaatsvinden of dat het in het ziekenhuis moet plaatsvinden. Als uw kind poliklinisch gaat darmspoelen, krijgt u hiervoor een aparte instructie mee (folder poliklinische darmlavage).

Als uw kind in het ziekenhuis gaat spoelen, wordt uw kind een dag voor de coloscopie opgenomen in ons Kindercentrum. We vragen uw kind dan om veel laxerende vloeistof te drinken. Soms lukt dit niet. Dan kan het nodig zijn om een dun slangetje via de neus, keel en slokdarm in de maag van uw kind te brengen (neusmaagsonde). De vloeistof wordt dan door dit slangetje toegediend. Sommige kinderen worden misselijk van het spoelen van de darm. In dat geval kan uw kind medicijnen tegen misselijkheid krijgen.

Na het spoelen mag uw kind nog wel drinken, tot het moment dat uw kind nuchter moet blijven voor de sedatie of narcose.

Voorafgaand aan het onderzoek 

Bij poliklinisch darmspoelen: 

  • U krijgt van de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten een oproep, waarin staat op welke dag en hoe laat de coloscopie is gepland en waar uw kind zich moet melden.
  • Het is belangrijk dat uw kind nuchter is voor het onderzoek.
  • Als het onderzoek in de ochtend plaatsvindt, mag uw kind vanaf 00.00 uur niets meer eten. Uw kind mag tot twee uur voor de coloscopie helder vloeibaar drinken. Hierna is het nodig dat uw kind tot het onderzoek nuchter blijft. Als uw kind medicijnen gebruikt, mogen deze met een slokje water wel ingenomen worden.
  • Als het onderzoek in de middag plaatsvindt, mag uw kind ‘s morgens tot 9.00 uur een licht ontbijt nemen, zoals een beschuit. Daarna mag uw kind niets meer eten. Uw kind mag tot twee uur voor de coloscopie helder vloeibaar drinken. Hierna is het nodig dat uw kind tot het onderzoek nuchter blijft. Als uw kind medicijnen gebruikt, mogen deze met een slokje water wel ingenomen worden.

Bij klinisch darmspoelen:  

  • U krijgt van de polikliniek Maag- Darm- Leverziekten een oproep, waarin staat op welke dag en hoe laat de coloscopie is gepland.
  • U krijgt via de opnameplanning een oproep waarin staat waar uw kind zich de dag voor de coloscopie kan melden voor het spoelen van de darmen.
  • De laatste werkdag voor de opname belt de verpleegkundige van het Kindercentrum u om door te geven hoe laat uw kind zich kan melden.

Dag van het onderzoek 

Als uw kind aan de beurt is, brengen we uw kind naar de onderzoeksruimte. Een van de ouders mag hier mee naar binnen. U mag bij uw kind blijven tot het slaapt. Als uw kind slaapt brengt de arts de endoscoop via de anus in de darm. De hele procedure (sedatie/narcose, coloscopie en wakker worden) neemt ongeveer 45 tot 60 minuten in beslag. Na het onderzoek gaat uw kind naar de uitslaapkamer om verder bij te komen. Hier kunt u weer bij uw kind zijn. De afdelingsverpleegkundige brengt uw kind hierna weer terug naar het Kindercentrum. Als uw kind goed wakker is mag het weer iets drinken en eten. Meestal kan uw kind daarna weer naar huis, maar dit hangt af van de bevindingen tijdens het onderzoek. Het kan zijn dat uw kind die dag nog wat suf en duizelig is, dus laat het rustig aandoen.

Uitslag van het onderzoek 

Voor uw kind naar huis gaat komt de arts met u bespreken wat er is gezien tijdens het onderzoek. Als er een klein beetje weefsel is weggenomen (biopt) duurt het ongeveer twee weken voordat dit onderzocht is. De arts spreekt met u af hoe en wanneer de uitslag met u besproken wordt.

Thuis na het onderzoek 

Als er binnen 48 uur na de coloscopie klachten optreden van braken of acute ernstige buikpijn, adviseren wij u om contact op te nemen met de dienstdoende kinderarts. Tijdens kantooruren kunt u daarvoor de polikliniek kindergeneeskunde bellen. Buiten kantoortijden kunt u via het Kindercentrum Unit kinderen de dienstdoende kinderarts bereiken. 

Telefoonnummer polikliniek Kindergeneeskunde 088 - 005 7782

Telefoonnummer Kindercentrum 088 - 005 8919

Vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u ons tijdens kantooruren bereiken via de polikliniek Kindergeneeskunde.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: