Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Cardioversie

Wat is een cardioversie?

Bij een cardioversie krijgt u met een speciaal apparaat een stroomstootje, dat ervoor moet zorgen dat uw onregelmatige hartslag (ritmestoornis) herstelt naar het oorspronkelijke regelmatige hartritme.

Hoe bereidt u zich voor?

Voor deze behandeling is het belangrijk dat u nuchter bent. Vanaf zes uur voor de opname mag u niets meer eten. Tot twee uur voor de opname mag u nog water en thee zonder melk drinken. Daarna mag u ook niets meer drinken. Uw medicijnen mag u gewoon met een slokje water innemen. 

Let op! Het is belangrijk dat u uw antistollingsmiddelen de laatste drie weken voor de behandeling volgens voorschrift inneemt, anders kan de cardioversie niet doorgaan!

U hoeft geen pyjama, nachtpon of iets dergelijks mee te brengen. Zorg ervoor dat er iemand is die u naar het ziekenhuis brengt en weer ophaalt. Als hij of zij dat wil mag diegene ook bij u blijven terwijl u opgenomen bent. Neem altijd uw trombosedienstkaart en uw medicijnlijst mee!

Voorbereiding in het ziekenhuis

U wordt verwacht op afdeling A4. Hier meldt u zich bij de centrale balie, waarna u naar de hartbewaking Eerste Hart Hulp wordt gebracht. De verpleegkundigen vangen u dan verder op.

De verpleegkundige maakt een ECG (hartfilmpje), om te kijken of de ritmestoornis nog aanwezig is. Soms herstelt deze spontaan of onder invloed van medicijnen. Als er nog wel sprake is van een ritmestoornis, legt de verpleegkundige u aan de monitor. De verpleegkundige brengt vervolgens een infuusnaaldje in en meet uw bloeddruk, polsslag en temperatuur. Hierna sluit de verpleegkundige u aan op het apparaat waarmee de cardioversie wordt gedaan. Tijdens de behandeling mag u uw ondergoed en een gedeelte van uw kleren aanhouden.

Hoe verloopt de behandeling?

De cardioloog geeft u via het infuusnaaldje een slaapmiddel waar u kortdurend van gaat slapen (roesje). U krijgt ook wat zuurstof via een kapje. Als u in slaap bent, wordt het stroomstootje toegediend. Soms lukt het niet om met de cardioversie de hartslag weer regelmatig te krijgen. De cardioloog beslist dan of en wat hij verder aan uw onregelmatige hartslag wil doen. Tijdens de cardioversie is de aanwezigheid van partner/familie niet toegestaan.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de cardioversie blijft u nog ongeveer een uur in bed om goed uit te slapen en bij te komen. U mag weer gewoon eten en drinken. Als u zich goed voelt en alle controles zien er goed uit, mag u naar huis. U krijgt een controleafspraak mee voor de cardioloog en een brief voor de huisarts. Als de cardioloog het nodig vindt iets aan uw medicijnen te veranderen, krijgt u daarvoor een recept mee.

U mag in geen geval zelf autorijden, dit in verband met het roesje dat u heeft gekregen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: