Buikwandcorrectie
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Voor de operatie

Welke afspraken heeft u voor de operatie?

De verpleegkundige maakt voor u meerdere afspraken op dezelfde dag. Dit noemen we een ‘gecombineerde’ afspraak. Het gaat om afspraken bij:

• bij de gespecialiseerd verpleegkundige Plastische Chirurgie voor het verpleegkundig spreekuur;
• bij de apothekersassistent voor uw medicijngebruik;
• bij de anesthesioloog voor een preoperatief onderzoek.

Onderzoek naar BRMO

Voor de operatie onderzoeken wij of u bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) bij u draagt. De bekendste BRMO zijn MRSA en VRE. Ze worden ook wel ziekenhuisbacteriën genoemd. In het ziekenhuis zijn veel zieke mensen bij elkaar opgenomen. Hierdoor is de kans op verspreiding groot. Daarom zijn we extra voorzichtig en nemen we een aantal vragen met u door.

Verpleegkundig spreekuur

Tijdens het verpleegkundig spreekuur geeft de verpleegkundige u informatie over uw opname en operatie.

Apotheek

Een apothekersassistent neemt met u door welke medicijnen u gebruikt. Wilt u ervoor zorgen dat u een actueel overzicht van uw medicijnen bij u heeft? Dit kunt u opvragen bij uw apotheek. Vertel het ons ook als u medicijnen bij de drogist koopt en gebruikt.

Preoperatief onderzoek

De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u verdoofd wordt tijdens uw operatie. Ook krijgt u een lichamelijk onderzoek. De anesthesioloog schat in welke risico’s er aan uw operatie en de anesthesie verbonden zijn en hoe we deze risico’s kunnen beperken. Soms is de kennis van een andere arts nodig en stuurt de anesthesioloog u door naar bijvoorbeeld een internist of cardioloog. Als alle onderzoeken klaar zijn, plannen we een datum voor uw operatie in. Hiervoor is het nodig dat uw arts, uw anesthesioloog en uzelf akkoord zijn met de operatie. De anesthesioloog bespreekt ook met u welke medicijnen u op de dag van de operatie mag innemen en met welke medicijnen u van tevoren moet stoppen. De anesthesioloog vertelt u daarnaast wat u mag eten en drinken vóór de operatie.

Hoe bereidt u zich voor?

Medicijnen 

Kort voor uw opname voor een buikwandcorrectie onderzoeken we uw algemene gezondheid. Als u medicijnen gebruikt, is het erg belangrijk dat u dit aan uw arts vertelt. Bepaalde medicijnen (met name antistollingsmiddelen, aspirine en APC) mag u een aantal dagen voor de operatie niet meer slikken.

Roken

U moet minstens zes weken voor de operatie tot drie weken erna stoppen met roken. Roken vernauwt de bloedvaten, waardoor problemen bij de wondgenezing kunnen ontstaan.

Afvallen

Als u te zwaar bent, is het belangrijk om voor de operatie af te vallen. Het effect van de operatie is dan beter en de kans op infectie kleiner. Als u nog afvalt na de operatie kan de buik ook weer wat gaan hangen.

Nuchter zijn

U wordt op de dag van de operatie opgenomen. Op die dag moet u nuchter zijn. Hierover hoort u meer tijdens de preoperatieve screening.

Bodylotion

We vragen u geen bodylotion te gebruiken op de dag van de operatie, omdat de plastisch chirurg een werktekening op uw huid maakt.

Meenemen naar het ziekenhuis

U neemt het volgende mee naar het ziekenhuis:
• medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking
• toiletspullen
• ochtendjas
• buikband
• voldoende ondergoed en comfortabele (nacht)kleding

Wij raden u aan om sieraden en andere kostbare spullen thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing.

Wat gebeurt er voor de operatie in het ziekenhuis?

U komt de ochtend van de operatie naar het ziekenhuis. Eén tot twee weken vóór uw operatiedatum krijgt u van het opnamebureau een bevestigingsbrief met de datum van uw opname. De opnamedatum kan afwijken van uw operatiedag. Als u eerder opgenomen wordt, heeft dit te maken met een speciale voorbereiding op de operatie. Dit kan nodig zijn als u bijvoorbeeld diabetes of een longziekte heeft.

Als u wel op de operatiedag wordt opgenomen, neemt u de werkdag ervoor zelf contact op met het ziekenhuis. U belt hiervoor tussen 11.15 uur en 13.00 uur naar de afdeling Opnameplanning, te bereiken via 088 - 005 7700. U hoort dan op welk tijdstip u in het ziekenhuis moet zijn.

Bij een algehele narcose doet u uw contactlenzen uit. Als u een gebitsprothese heeft, doet u die uit op de operatiekamer. Daarvoor krijgt u een gebitsbakje (met uw gegevens erop) mee naar de operatiekamer.

Vlak voordat u naar de operatieafdeling gaat, krijgt u operatiekleding aan. Het kan zijn dat u van de verpleegkundige medicijnen krijgt ter voorbereiding op de operatie. Voordat u de operatiekamer in gaat, krijgt u in de voorbereidingsruimte een infuus. Via dit infuus krijgt u vocht en medicijnen toegediend. U ziet daar ook de plastisch chirurg nog een keer voor een werktekening op de buik. In de operatiekamer geeft de anesthesioloog de verdoving.

Tijdens de opname draagt u elastische kousen of krijgt u een prikje om trombose te voorkomen. Dit prikje krijgt u elke dag totdat u weer op bent.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: