Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Bronchoscopie met echografie (Ebus)

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u binnenkort een bronchoscopie met echografie van lymfeklieren ondergaat. Tijdens dit onderzoek wordt een buigzaam slangetje (de bronchoscoop) via de mond in uw luchtwegen gebracht. Aan het eind van de bronchoscoop zit een echo-apparaatje. Zo kan de arts door middel van ultrageluidsgolven de klieren tussen de longen bekijken. Zo nodig kan door middel van een punctie een stukje weefsel worden weggenomen voor nader onderzoek.

Voorbereidingen thuis 

  • Als u antistollingsmiddelen gebruikt, zoals Sintromitis (acenocoumarol), Marcoumar (fenprocoumon), Plavix (clopidogrel) of Persantin (dipyridamol), vragen wij u dringend dit aan de arts die het onderzoek aanvraagt te melden. De arts vertelt u of u deze medicijnen tijdelijk niet mag gebruiken of dat u ze mag blijven innemen.
  • Als u diabetespatiënt bent en daarvoor medicijnen gebruikt, dan kan het zijn dat deze medicatie moet worden aangepast, omdat u voor het onderzoek nuchter moet zijn. Overleg hierover met uw behandelend arts.
  • U krijgt bij dit onderzoek een rustgevend middel toegediend, zodat u weinig van het onderzoek merkt. In verband hiermee mag u de hele dag niet meer actief aan het verkeer deelnemen. Regel daarom vooraf begeleiding en vervoer naar huis.
  • Tot zes uur voor de behandeling mag u een lichte maaltijd (kopje thee en een beschuitje), koffie of een melkproduct gebruiken.
  • Drinken van water (zonder koolzuur) of thee mag tot twee uur voor de behandeling, maar u mag geen suiker en melk gebruiken in de thee. Ook mag u geen vruchtensappen met vruchtvlees.
  • Het poetsen van de tanden of het nemen van een klein slokje water om medicijnen in te nemen mag tot zestig minuten voor de ingreep.

Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de polikliniek Longgeneeskunde: 088 - 005 7790 of aan het Oncologisch Centrum: 088 - 005 8021 (kantoortijden).

Voorbereidingen in het ziekenhuis 

Neem bij ieder bezoek en/of onderzoek uw Rijnstatekaart en medicatieoverzicht mee. Zorg dat de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen. Meldt u zich bij de baliemedewerker van de polikliniek Endoscopie. 

Een verpleegkundige van de afdeling Endoscopie haalt u op in de wachtruimte en brengt u naar de voorzorgkamer. Er wordt een infuusnaaldje bij u ingebracht, waardoor u vlak voor het onderzoek een rustgevend middel krijgt toegediend (sedatie). Als u een gebitsprothese draagt, doet u deze uit voordat de verdoving start. De verpleegkundige brengt de verdovingsspray achter in uw keel. Deze spray heeft een bittere smaak en geeft u een gevoelloze keel. Dit wordt een aantal keren herhaald totdat het slikken erg moeizaam gaat. Vervolgens brengt de longarts verdovingsvloeistof dieper in de luchtwegen in.

Het onderzoek 

Omdat het onderzoek als onaangenaam kan worden ervaren, krijgt u rustgevende medicatie. U krijgt een infuusnaaldje in uw arm waardoor u een slaapmiddel krijgt toegediend. Het slaapmiddel kan aanleiding geven tot een verminderde ademhaling of hartritmestoornissen. Om dit te kunnen controleren, krijgt u een knijpertje aan uw vinger of oor om uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed te registreren. We meten ook uw bloeddruk tijdens het onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een longarts en/of longarts in opleiding. Twee verpleegkundigen en een sedatiespecialist assisteren De arts brengt via de mond de bronchoscoop met echoapparaatje in uw luchtwegen. Ter bescherming van deze scoop krijgt u een bijtring. U kunt tijdens het onderzoek gewoon doorademen. Het zuurstofgehalte in het bloed wordt door middel van een knijper op de vinger gecontroleerd en er wordt extra zuurstof toegediend. Het doel van het onderzoek is om wat weefsel af te nemen van de lymfeklieren tussen de longen in voor microscopisch onderzoek. Het prikken in de klieren is pijnloos. Het onderzoek duurt ongeveer twintig tot dertig minuten.

Na het onderzoek 

U wordt na het onderzoek door de verpleegkundige naar de nazorgruimte gebracht.

Voordat u naar huis gaat krijgt u een brief mee met de uitslag en bevindingen van het onderzoek. Hierin staat ook of u nog een vervolgafspraak krijgt. Dit kan een afspraak op de polikliniek of een telefonische afspraak zijn. De endoscopist verwerkt de bevindingen van het onderzoek in een digitaal verslag. Dit verslag sturen we ook naar uw huisarts. U krijgt informatie en adviezen mee naar huis.

Door de medicatie mag u niet zelfstandig naar huis. Uw begeleider haalt u op de afdeling op. Wij bellen hem of haar.

Complicaties 

Een bronchoscopie met echografie is over het algemeen een veilig onderzoek, waarbij complicaties zelden voorkomen. Is er bij u een punctie gedaan, dan is er een kleine kans op een bloeding. In het algemeen zijn deze niet ernstig en gaan ze vanzelf weer over.

Bij patiënten met een slecht gebit kan door de bijtring schade aan het gebit ontstaan. Dit komt slechts in een enkel geval voor. Het ziekenhuis accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.

Uitslag 

De uitslag is na één week bekend bij uw behandelend arts.

Vragen? 

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u ze dan aan de arts of verpleegkundige voordat het onderzoek plaatsvindt. U kunt voor eventuele dringende vragen ook bellen naar de polikliniek Endoscopie.

Telefoonnummers 

Afdeling Endoscopie: 088 - 005 6800 (kantoortijden)
Polikliniek Longgeneeskunde: 088 - 005 7790
Oncologisch Centrum: 088 - 005 8021 (kantoortijden)

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via 088 - 005 6680.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: