Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Broncho-alveolaire lavage

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u binnenkort een broncho-alveolaire lavage (BAL-onderzoek) krijgt. Bij dit onderzoek worden uw luchtwegen van binnen bekeken en gespoeld. Dit gebeurt met behulp van een videocameraatje dat in een dunne, buigzame slang is ingebouwd, een scoop. Via de scoop wordt een vloeistof in uw longen gebracht en weer opgezogen. Het opgezogen vocht wordt op het laboratorium onderzocht. Hier leest u meer over dit onderzoek.

Voorbereiding thuis 

Denkt u thuis aan de volgende punten: 

  • Gebruikt u antistollingsmedicijnen zoals Sintromitis (acenocoumarol), Marcoumar (fenprocoumon), Plavix (clopidogrel) of Persantin (dipyridamol), dan vragen wij u dringend dit te melden aan de arts die het onderzoek aanvraagt. Het is mogelijk dat u deze medicijnen tijdelijk niet mag gebruiken, omdat er een verhoogde kans op een bloeding kan ontstaan.
  • Heeft u suikerziekte en gebruikt u daarvoor medicijnen, dan kan het zijn dat deze medicatie moet worden aangepast, omdat u voor het onderzoek nuchter moet zijn.
  • Tot zes uur voor de behandeling mag u een lichte maaltijd, koffie (beschuitje en een kopje thee) of een melkproduct gebruiken.
  • Drinken van water (zonder koolzuur) of thee mag tot twee uur voor de behandeling, maar u moet thee zonder suiker en melk gebruiken. Ook mag u geen vruchtensappen met vruchtvlees.
  • Het poetsen van de tanden of het nemen van een klein slokje water om medicijnen in te nemen mag tot zestig minuten voor de ingreep.
  • Omdat u voor het onderzoek een rustgevend middel gaat slikken, is het niet verstandig om zonder begeleiding het ziekenhuis te verlaten. Regel daarom vooraf vervoer en begeleiding naar huis.

Mocht u onverwachts verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Endoscopie (zie telefoonnummers achter onder Contact).

Dag van het onderzoek 

Het onderzoek vindt plaats in Rijnstate Arnhem. Neem uw Rijnstatekaart en medicatieoverzicht mee naar het ziekenhuis. Zorg ervoor dat de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen.

We verzoeken u zich te melden bij het laboratorium op route 41, om een buisje bloed te laten prikken. Hiervoor heeft u het lab-formulier nodig dat u van de longarts heeft gekregen. Neem het buisje met afgenomen bloed mee naar de afdeling Endoscopie (route 18). 

Nadat u zich bij de baliemedewerkster van de afdeling Endoscopie heeft gemeld, wordt u door een verpleegkundige opgehaald en naar de voorzorgkamer gebracht. Ook wordt uw keel verdoofd. Als u een gebitsprothese draagt, vraagt de verpleegkundige u deze uit te doen. Vervolgens spuit de verpleegkundige de verdovingsspray achter in uw keel. Deze spray heeft een bittere smaak en zorgt voor een gevoelloze keel. Dit wordt een aantal keren herhaald totdat u nog maar moeizaam kunt slikken. De longarts brengt nog wat verdovingsvloeistof dieper in uw luchtwegen in. Dan mag u plaatsnemen op de onderzoekstafel. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een arts, die wordt geassisteerd door twee verpleegkundigen. 

Verloop van het onderzoek 

Als uw keel is verdoofd, krijgt u een bijtring tussen de tanden of kaken om uw tanden en de scoop te beschermen. Heeft u een gebitsprothese, dan verzoeken we om deze uit te doen. Vervolgens schuift de arts de scoop voorzichtig via uw keel en luchtpijp in de longen. Via de scoop wordt een vloeistof ingebracht en weer opgezogen. Het vocht gaat in een flesje en wordt samen met het eerder afgenomen buisje bloed voor onderzoek naar het laboratorium gebracht.

Het longvocht en het bloed maken het mogelijk om eventuele afwijkingen in uw longen en bronchiën op te sporen. De longarts neemt soms ook wat weefsel (een biopt) weg voor microscopisch onderzoek. Het spoelen van de luchtwegen en het wegnemen van een stukje weefsel zijn pijnloos. Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten. 

Na het onderzoek 

Als de arts tijdens het onderzoek weefsel heeft weggehaald, wordt er nog een longfoto gemaakt. Dit is om te controleren of de long door het weghalen van het weefsel niet beschadigd is. Na het maken van de foto wordt u teruggebracht naar de afdeling Endoscopie.

Het duurt ongeveer dertig minuten voordat de verdoving in uw keel is uitgewerkt. Het is belangrijk dat u in die periode niets eet of drinkt. U zou zich anders ernstig kunnen verslikken. Na ongeveer 30 minuten mag u een slokje water drinken. Als het slikken goed gaat, mag u meer drinken en weer wat eten. Het is mogelijk dat u na het onderzoek een geïrriteerd gevoel in uw keel heeft en nog wat moeilijk kunt slikken. Ook kunt u wat bloederig slijm ophoesten. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. Deze klachten verdwijnen in het algemeen binnen een tot twee dagen. 

Voordat u het ziekenhuis verlaat, komt de longarts bij u kijken hoe het met u gaat. Als alles goed is, mag u naar huis. U krijgt een afspraak mee voor een week na het onderzoek. Deze afspraak vindt plaats op de polikliniek Longgeneeskunde. 

De endoscopist verwerkt de bevindingen van het onderzoek in een digitaal verslag. Dit verslag wordt naar uw huisarts gestuurd. 

Mogelijke complicaties 

Bij elke ingreep, hoe zorgvuldig ook uitgevoerd, bestaat er een kans op complicaties. Hoewel slechts een klein percentage van de patiënten last van deze verschijnselen krijgt, is het van belang dat u hiervan op de hoogte bent. 

  • Als er stukjes weefsel zijn weggenomen, is er een kleine kans op een bloeding en/of een klaplong.
  • Het is mogelijk dat u ’s avonds koorts krijgt of een pijnlijk gevoel bij de ademhaling. Dit is een normaal verschijnsel. Neem contact op met uw arts als dit de volgende dag niet over is.
  • Bij patiënten met een slecht gebit kan door de bijtring schade aan het gebit ontstaan. Dit komt slechts in een enkel geval voor. Rijnstate accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.

Vragen? 

Heeft u nog vragen over het onderzoek, stelt u deze dan voordat het onderzoek plaatsvindt aan uw behandelend arts of de verpleegkundige. Zij beantwoorden uw vragen graag.

Telefoonnummers 

Polikliniek Longgeneeskunde 088 - 005 7790
Afdeling Endoscopie 088 - 005 6800

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via 088 - 005 6680. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: