Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Botoxbehandeling van de blaas

Wat is een behandeling met botox?

Een behandeling met botox kan worden ingezet bij een overactieve blaas. Een overactieve blaas betekent dat u vaak moet plassen, meestal voorafgegaan door hevige aandrang. Soms kan het zelfs zo zijn dat u de urine niet kunt ophouden. Een botoxbehandeling (toediening van botuline-toxine) kan uitkomst bieden, als u al verschillende behandelingen heeft ondergaan en deze onvoldoende resultaat geven.

Wat is botuline?

Botuline-toxine is een medicinale stof die signaaloverdracht naar de spieren onderbreekt. Als botuline in een spier wordt gespoten, kan de spier geen signaal meer ontvangen en wordt de spier daardoor verlamd. Als er botuline in de overactieve blaasspier wordt gespoten, verdwijnen bij ongeveer 80 procent van de patiënten de klachten.

Voorbereiding op de behandeling

Voordat u deze behandeling kan ondergaan, moet u zichzelf kunnen katheteriseren. Dat kan u aangeleerd worden door de instructieverpleegkundige op de polikliniek Urologie. Hiervoor kunt u een afspraak maken. 

Dag van de behandeling

We adviseren u gemakkelijke kleding aan te doen maar een pyjama is niet nodig. U meldt zich bij de balie van de opname. Op de afdeling krijgt u een katheter. Via deze katheter wordt er verdovingsvloeistof in uw blaas gebracht. Deze vloeistof verdooft de binnenkant van uw blaas en moet ongeveer 30-60 minuten inwerken. U krijgt ook een antibioticumtablet om een infectie te voorkomen. Op de afgesproken tijd wordt u naar de polikliniek Urologie gebracht.

Hoe wordt botuline toegediend?

Op de polikliniek wordt u gevraagd uw onderlichaam te ontkleden. U neemt plaats op de onderzoekstoel met beensteunen. De verpleegkundige verwijdert de katheter en reinigt de uitgang van de plasbuis. De uroloog brengt een blaaskijker via de plasbuis in de blaas. Door een dun buisje van de blaaskijker wordt een lange injectienaald ingebracht, waarna uw arts op vijftien verschillende plekken in de blaas een kleine hoeveelheid botuline in uw blaaswand injecteert.

Na de behandeling

U mag zich aankleden waarna uw arts de verdere behandeling met u bespreekt. Daarna gaat u terug naar de afdeling waar u opgenomen bent. U mag naar huis als u geplast heeft en er niet meer dan 100 ml in uw blaas achtergebleven is. Als er na meerdere keren plassen meer achterblijft dan 100 ml, is het noodzakelijk dat u uw blaas een aantal keren per dag met een katheter leeghaalt zoals u geleerd heeft. Natuurlijk krijgt u hierover verdere informatie wanneer u naar huis gat.

Wat kunt u van de ingreep verwachten?

Na de injectie kan uw urine soms wat bloederig zijn. We adviseren u daarom na de behandeling wat extra te drinken. Het effect van de behandeling is na drie dagen tot drie weken te merken. Helaas werkt de botuline maar drie tot twaalf maanden. Als het is uitgewerkt, kan de behandeling herhaald worden.

Niet goed plassen

Soms werkt de botuline zo goed dat u enige tijd niet goed kan plassen en u daarom zichzelf enkele malen per dag moet katheteriseren. Wanneer de botuline uitgewerkt raakt, komt ook het vermogen om zelf weer te plassen langzaam terug.

Meer informatie

Hier vindt u folders, filmpjes en/of websites.

Onze specialismen

voor deze aandoening
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: