Borstvergroting
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Voor de operatie

Welke afspraken heeft u voor de operatie?

De verpleegkundige maakt voor u meerdere afspraken op dezelfde dag. Dit noemen we een gecombineerde afspraak. Het gaat om afspraken:

  • bij de verpleegkundig consulent Plastische Chirurgie voor het verpleegkundig spreekuur;
  • bij de apothekersassistent voor uw medicijngebruik;
  • bij de anesthesioloog voor het preoperatief onderzoek.

Onderzoek naar BRMO

Voor de operatie onderzoeken wij of u bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) bij u draagt. De bekendste BRMO zijn MRSA en VRE. Ze worden ook wel ziekenhuisbacteriën genoemd. In het ziekenhuis zijn veel zieke mensen bij elkaar opgenomen. Hierdoor is de kans op verspreiding groot. Daarom zijn we extra voorzichtig en nemen we een aantal vragen met u door.

Verpleegkundig spreekuur

Tijdens dit spreekuur geeft de verpleegkundige u informatie over de opname en de operatie.

Apotheek

Tijdens deze afspraak neemt een apothekersassistent uw medicijngebruik met u door. Wilt u ervoor zorgen dat u uw actuele medicijnoverzicht bij u heeft? Dit kunt u opvragen bij uw apotheek. Vertel het ons ook als u medicijnen bij de drogist koopt en gebruikt.

Preoperatief onderzoek

De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u verdoofd wordt tijdens uw operatie. Ook vindt er lichamelijk onderzoek plaats. De anesthesioloog schat in welke risico’s er aan uw operatie en de anesthesie verbonden zijn en hoe we deze risico’s kunnen beperken. Soms is de kennis van een andere arts nodig en stuurt de anesthesioloog u door naar bijvoorbeeld een internist of cardioloog. Als alle onderzoeken klaar zijn, plannen we een datum voor uw operatie in. Hiervoor is het nodig dat uw arts, uw anesthesioloog en uzelf akkoord zijn met de operatie. Bij de anesthesioloog hoort u ook welke medicijnen u op de dag van de operatie mag innemen en met welke medicijnen u van tevoren moet stoppen. De anesthesioloog bespreekt daarnaast met u hoe u om moet gaan met eten en drinken voor de operatie.

Hoe bereidt u zich voor?

Zorg dat u zich houdt aan de instructies die u bij uw bezoek aan de anesthesioloog heeft ontvangen. Bijvoorbeeld over medicijngebruik en het nuchter zijn voor de operatie.

Medicijnen

Kort voordat u wordt opgenomen voor een borstvergrotende operatie onderzoeken we uw algemene gezondheid en doen we een bloedonderzoek. Als u medicijnen gebruikt, is het erg belangrijk dat u dit vertelt. Bepaalde medicijnen (met name bloedverdunners, aspirine en APC) mag u een aantal dagen voor de operatie niet meer slikken.

Roken

U moet minstens zes weken voor de operatie tot drie weken erna stoppen met roken. Roken vernauwt de bloedvaten, waardoor problemen bij de genezing van de wond kunnen ontstaan.

Afvallen

Als u te zwaar bent, is het belangrijk om voor de operatie af te vallen. Het resultaat van de operatie is dan beter en de kans op infectie kleiner.

Bodylotion

We vragen u geen bodylotion te gebruiken op de dag van de operatie, omdat de plastisch chirurg op de voorbereidingskamer een werktekening op uw huid maakt.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u van tevoren vervoer naar huis te regelen. Zelf autorijden na uw ontslag raden we absoluut af.

Meenemen naar huis ziekenhuis

U neemt het volgende mee naar het ziekenhuis:

  • medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking
  • toiletspullen
  • ochtendjas
  • steunbeha
  • voldoende ondergoed en comfortabele (nacht)kleding

Wij raden u aan om sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij vermissing.

Wat gebeurt er in het ziekenhuis voor de operatie?

U komt de ochtend van de operatie naar het ziekenhuis. Eén tot twee weken voor uw operatiedatum krijgt u van het opnamebureau de datum van uw opname. De opnamedatum kan afwijken van uw operatiedag. Als u eerder wordt opgenomen, heeft dit te maken met de speciale voorbereiding op uw operatie. Dit kan nodig zijn als u bijvoorbeeld diabetes of een longziekte heeft.

Als u wel op de operatiedag wordt opgenomen, neemt u de werkdag ervoor zelf contact op met het ziekenhuis. U kunt hiervoor tussen 11.15 uur en 13.00 uur bellen naar de afdeling Opnameplanning, te bereiken via 088 - 005 7700.

Bij een algehele narcose doet u uw contactlenzen uit. Als u een gebitsprothese heeft, doet u deze uit op de operatiekamer. Daarvoor krijgt u een gebitsbakje, met uw gegevens erop, mee naar de operatiekamer. Vlak voor de operatie krijgt u operatiekleding aan. Het kan zijn dat u van de verpleegkundige medicijnen krijgt ter voorbereiding op de operatie.

Voordat u de operatiekamer in gaat, krijgt u in de voorbereidingsruimte een infuus. Via dit infuus worden vocht en medicijnen toegediend. In de operatiekamer geeft de anesthesioloog de verdoving.

Tijdens de opname draagt u elastische kousen en krijgt u een prikje om trombose te voorkomen. Dit krijgt u elke dag totdat u weer op de been bent.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: