Borstkanker

Fondsenwerving

Om mammacare te optimaliseren is veel geld nodig. Extra geld is altijd welkom omdat we met meer geld meer of op andere wijze doelen kunnen bereiken. Dit geldt voor inhoudelijke kwaliteit van de zorg, voor onderwijs en ook voor wetenschap op het gebied van borstkanker. Maar u kunt ook denken aan een (bijdrage aan een) bepaald project, zoals aankleding van een onderzoekskamer, een kunstobject ter afleiding of verdieping, nieuwe apparatuur, een rust- en documentatieruimte, aanvullende opleidingen enzovoort.

Wilt u ons ondersteunen?

Als u overweegt geld of andere middelen te schenken aan de mammaketen in Rijnstate, kunt u zelf of in overleg met ons de doelstellingen vastleggen en wordt er op toegezien dat uw geld volledig wordt gebruikt voor het door u gekozen doel. Wilt u meer weten, praat dan met uw behandelend arts, gespecialiseerd mammacareverpleegkundige en zorgcoördinator.

Rijnstate Vriendenfonds

De schenkingen lopen via het speciaal hiervoor opgerichte Rijnstate Vriendenfonds, waar uw schenking expliciet ‘geoormerkt’ wordt voor het doel dat u voor ogen heeft.

Samenwerking met Alpe d'Huzes

Onze mammaketen werkt onder andere samen met Stichting Alpe d’HuZes, waarmee we deelnemen aan een groot erfelijkheidsonderzoek dat gedaan wordt in samenwerking met Radboudumc in Nijmegen.

Logo Rijnstate Vriendenfonds
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: