Bloedtransfusie
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Bijwerkingen

Bij sommige patiënten kan een allergische reactie optreden. Dit komt echter niet vaak voor. Een allergische reactie is herkenbaar aan koorts, rillingen, galbulten, jeuk of een rode huid. Dit kan met medicijnen meestal eenvoudig behandeld worden. Zo’n reactie kan nog tot enkele weken na de bloedtransfusie optreden.

Soms vormt het lichaam na een bloedtransfusie afweerstoffen tegen de toegediende bloedcellen. Ook dit kan een reactie geven in de vorm van koorts. Deze reactie kan met medicijnen worden behandeld. In dit geval krijgt u een bloedgroepenkaartje waarop de allergische reactie staat. Het kaartje moet u bij volgende bloedtransfusies altijd aan uw arts tonen. Het kan zo zijn dat de afweerstoffen na verloop van tijd niet meer aantoonbaar zijn. Daarom worden de gegevens over deze afweerstoffen en ook van ernstige allergische reacties opgeslagen in landelijke datasystemen: Transfusie Register Irregulaire Antistoffen en Kruisproefproblemen (TRIX) en Transfusiereacties In Patiënten (TRIP).

Bij een volgende transfusie kan het transfusielaboratorium van het ziekenhuis in dit landelijke datasysteem kijken en zo goed mogelijk passend bloed voor u uitzoeken. Zeg het tegen uw arts als u niet graag heeft dat deze gegevens worden opgeslagen in een landelijk systeem.


Een bloedtransfusie weigeren 

U kunt een bloedtransfusie weigeren. Bedenk daarbij wel dat er niet altijd andere mogelijkheden zijn. Bloedtransfusies zijn vaak levensreddend. Sommige operaties of behandelingen kunnen zelfs niet worden uitgevoerd zonder een bloedtransfusie. Als u een bloedtransfusie weigert, is dit soms een groter risico voor uw gezondheid dan dat u toestemt in een bloedtransfusie. Bespreek uw twijfels over de bloedtransfusie op tijd met uw behandelend arts.


Bloedtransfusie met uw eigen bloed 

In Rijnstate worden zo veel mogelijk technieken gebruikt waarmee het bloedverlies tijdens de operatie wordt beperkt. Bij sommige operaties komt tóch veel bloedverlies voor. Soms kan het bloed dat uit de wond komt worden opgevangen met een speciaal apparaat. Dit apparaat maakt het bloed geschikt om het aan u terug te geven.

In speciale gevallen is het mogelijk om een transfusie met uw eigen bloed te krijgen: een ‘autologe transfusie’. U laat daartoe in de maand voorafgaand aan een operatie bloed afnemen. Tijdens de operatie krijgt u dan uw eigen bloed toegediend. Vraag uw arts welke voorwaarden hiervoor gelden.

 

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: