Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Bloedtransfusie bij zuigelingen

Binnenkort krijgt uw baby een bloedtransfusie op de afdeling Geboortezorg. Deze wordt gegeven als er een tekort is aan hemoglobine. Dit noemen we ook wel bloedarmoede. Soms wordt er bloed gegeven tijdens of na een operatie, omdat uw kind teveel bloed heeft verloren. De reserves zijn niet zo groot als bij volwassenen, zeker niet als uw kind te vroeg geboren is. Deze folder geeft uitleg over wat een bloedtransfusie inhoudt en hoe de opname verloopt.

Wat is een bloedtransfusie?

Bloedtransfusie betekent overbrenging van bloed van de ene mens (donor) naar een ander (ontvanger). Voor een bloedtransfusie gebruiken we niet het volledige donorbloed, maar alleen de stoffen in het bloed die nodig zijn. In de meeste gevallen zijn dat rode bloedcellen of bloedlichaampjes. Deze zorgen voor het transport van zuurstof in het lichaam. Rode bloedcellen zijn van mens tot mens verschillend.

Er bestaan vier bloedgroepen: A, B, O, en AB. Daarnaast kunnen de bloedcellen rhesuspositief of rhesusnegatief zijn. In de volksmond noemt men iemands bloedgroep bijvoorbeeld A-positief of O-negatief. Voor het slagen van de bloedtransfusie is het belangrijk dat het donorbloed veilig kan worden gegeven.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: