Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Bloedafname in verband met bloedtransfusie

Er wordt bij u bloed afgenomen om te bepalen welke bloedgroep u hebt. Uw bloedgroep moet bekend zijn voor het geval u een bloedtransfusie nodig hebt, bijvoorbeeld tijdens of na een operatie of bij een bloeding. Wanneer u bloed toegediend zou krijgen van een verkeerde bloedgroep, kan dit ernstige gevolgen hebben, zoals blijvend nierletsel.

Om de juiste bepaling van de bloedgroep te garanderen, is in de “Landelijke Richtlijnen Bloedtransfusiebeleid” vastgelegd dat de bloedgroep tweemaal moet worden bepaald uit twee onafhankelijke bloedmonsters. Ook Rijnstate werkt volgens deze richtlijn.
Het kan daarom gebeuren dat bij u kort na elkaar twee bloedafnames plaatsvinden door twee verschillende medewerkers van het KCHL. Dit is om uw bloedgroep uit twee onafhankelijke bloedmonsters te kunnen bepalen. Wanneer wij in ons systeem reeds van eerder gegevens over uw bloedgroep hebben kan één nieuwe bloedgroepbepaling ter voorbereiding op een mogelijk nieuwe bloedtransfusie volstaan; de nieuwe resultaten worden dan vergeleken met de oude, wat de gewenste dubbele controle levert.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium van Rijnstate:

  • Rijnstate Arnhem, telefoonnummer: 088 - 005 7715

Twee maal een onafhankelijke bloedafname is vaak niet mogelijk op een prikpost in de regio, omdat daar meestal maar één medewerker aanwezig is. Wij raden u daarom aan zich te melden bij een van de grotere prikposten (Rijnstate Arnhem, Rijnstate Elst, Rijnstate Zevenaar, Rijnstate Arnhem Zuid).

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: