Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Bloedafname aan huis

Wanneer u slecht ter been bent of wanneer u door andere medische redenen geen prikpost in de regio kunt bezoeken, dan biedt Rijnstate de mogelijkheid om u thuis te laten prikken. Uw behandelend arts vraagt dit voor u aan. Hier leest u meer over bloedafname aan huis.

Aanvraag voor bloedafname thuis 

Uw arts of spreekuurassistente doet een aanvraag voor bloedafname bij u thuis bij de administratie van de afdeling Bloedafname in Elst. De assistente spreekt een datum met de administratie af en geeft aan u door wanneer de bloedafname plaatsvindt. Meestal is dit binnen vijf werkdagen. Bij aanvragen waarbij geen datum bekend is, wordt u door onze medewerker van de afdeling Bloedafname gebeld.

Tijdstip van het huisbezoek 

Op de afgesproken dag komt er een medewerker van de afdeling Bloedafname bij u thuis tussen 8.00 en 12.00 uur. Wanneer u nuchter moet blijven voor de bloedafname wordt u voor 10.00 uur geprikt.

Wanneer er andere materialen, zoals een potje met urine of ontlasting, voor onderzoek worden opgehaald, vragen wij u om deze materialen klaar te hebben staan. De thuisafname kan op deze manier snel en efficiënt verlopen. Verzamelcontainers voor 24 uursurineonderzoek kunnen wij helaas niet meenemen. U kunt deze in laten leveren op één van onze Rijnstate-locaties.

Wat moet ik doen als ik de datum voor thuisafname ben vergeten, de afspraak wil wijzigen of annuleren?
Neem contact op met de medewerker administratie van de afdeling Bloedafname in Elst via telefoonnummer 088 - 005 5293.

Wat moet u doen als er geen bloedafnamemedewerker op de afspraak is verschenen?
Een bloedafnamemedewerker kan tot 12 uur bij u langskomen. Bij een nuchtere bloedafname is dit voor 10.00 uur. Is de medewerker voor deze tijd niet bij u geweest, neem dan contact op met de administratie van de afdeling Bloedafname in Elst via telefoonnummer 088 - 005 5293.

Voorbereidingen voor het huisbezoek 

Om de kwaliteit van het onderzoek en de veiligheid van onze medewerkers te kunnen garanderen, vragen wij u vriendelijk om u te houden aan onderstaande afspraken:

Wat heeft u nodig? 
Houd uw Rijnstatekaart en/of uw identificatiebewijs en het aanvraagformulier bij de hand. Zonder Rijnstatekaart en/of identificatiebewijs kunnen wij u helaas niet helpen.

Zorg dat u thuis bent 
Om te voorkomen dat onze medewerker voor een dichte deur staat, vragen we u thuis te zijn op de afgesproken dag.

Geef bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld buren/thuiszorg die de deur openen, een sleutelkastje of slechthorendheid, vooraf door aan de administratie van de afdeling Bloedafname in Elst via telefoonnummer 088 - 005 5293.

Huisdieren graag even apart 
Dieren vinden het vaak niet zo fijn als een onbekend persoon dichtbij hun baasje komt. Onze medewerker moet zijn werk zorgvuldig kunnen uitvoeren, zonder dat de dieren hierbij tot last zijn. Daarom is het belangrijk dat de dieren even in een aparte ruimte zitten tijdens het bezoek van onze medewerker.
Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: