Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Blindedarmontsteking bij kinderen en jongeren

Uw kind heeft buikklachten door een ontstoken blindedarm (appendicitis). Hier leest u meer over het ontstaan en de behandeling hiervan.

Wat is een blindedarmontsteking?

De blindedarm (appendix, letterlijk aanhangsel) bevindt zich meestal daar waar de dunne darm overgaat in de dikke darm, rechts onder in de buik. Waar de blindedarm ligt kan per persoon verschillen. Hierdoor kunnen de pijnklachten ook middenin of rechtsboven in de buik voorkomen.

Blindedarmontsteking ontstaat meestal in korte tijd en zorgt voor ernstige pijn. De ontsteking kan heftig verlopen. Als de blindedarm doorbreekt, kan een buikvliesontsteking ontstaan door het pus dat in de buikholte loopt. De hele buik is dan erg pijnlijk. Als de arts heeft geconstateerd dat uw kind een blindedarmontsteking heeft, is een operatie de beste behandeling. Door de ontstoken blindedarm te verwijderen kan deze niet meer doorbreken en een buikvliesontsteking veroorzaken.

Meest voorkomende klachten 

Vaak begint de pijn bij de navel en zakt later af naar de rechter onderbuik. De pijn kan dagen vaag blijven en wordt langzaam erger. Uw kind voelt zich ziek, is misselijk en moet spugen. Het is mogelijk dat uw kind een lichte temperatuurverhoging heeft. Het aanraken en loslaten van de buik zijn erg pijnlijk. Ook hoesten en lachen doen pijn. Vaak is er ook 'vervoerspijn', bijvoorbeeld bij het rijden over hobbels.

Voorbereiding

Een onderzoek, behandeling of operatie onder narcose kan heftig zijn. 

Wij vinden het belangrijk om u en uw kind hierbij goed te begeleiden. Als het om een spoedoperatie gaat, bereiden we u en uw kind kort voor de operatie zo goed mogelijk voor op wat er gaat gebeuren.

Op de pagina Kindergeneeskunde kunt u lezen hoe de gang van zaken tijdens de opname gaat. U leest er ook wat belangrijk is om van tevoren aan uw kind te laten weten, en tips en adviezen voor thuis. Als u goed bent voorbereid om de behandeling, zal het thuis makkelijker zijn om met de situatie in het ziekenhuis om te gaan. 

Voor uw kind is het fijn dat u zelf goede voorbereiding biedt. Uw kind vertrouwt u. Daarom kunt u uw kind het beste zelf voorbereiden. Via de link Voorbereiden op operatie, onderzoek of behandeling krijgt u alle belangrijke informatie die u nodig heeft. 

In het Kindercentrum kan de Medisch Pedagogische Zorgverlener (MPZ) u hierbij ondersteunen. 

Diagnose 

Voor de juiste diagnose is verder onderzoek nodig. Dit omvat: 

  • Het nagaan van de voorgeschiedenis (om andere ziektebeelden uit te sluiten).
  • Anamnese.
  • Lichamelijk onderzoek (beluisteren van de darmen, betasten van de buik, temperatuur opnemen).
  • Laboratoriumonderzoek voor bloed en urine.
  • Soms wordt een echo van de buik gemaakt om te zien hoe de blindedarm eruit ziet.
  • Soms kan er reden zijn om niet te opereren en de ontsteking van de blinde darm te behandelen met antibiotica. Uw kind wordt dan opgenomen voor behandeling met antibiotica via een infuus.

Appendiculair infiltraat 

Een enkele keer is rondom de ontstoken blindedarm al zeer veel verkleving ontstaan. Dit kan de arts soms bij het onderzoek voelen. Er is dan sprake van een zogenaamd appendiculair infiltraat. Dit ontstaat meestal na enkele dagen ziek zijn en is een natuurlijke reactie van het lichaam. In dat geval moet de ontsteking en het infiltraat eerst tot rust komen voordat er zo nodig een operatie gedaan kan worden. Vaak geven we dan antibiotica via het infuus.

Het kan zijn dat een operatie meteen na de antibioticakuur plaatsvindt, maar de arts kan ook beslissen de operatie een tijdje later te doen.

Wordt uw kind niet geopereerd, dan kan uw kind nogmaals een blindedarmontsteking krijgen.

Onderzoek door middel van een kijkoperatie 

Als niet direct duidelijk is wat uw kind mankeert, besluit de arts om een kijkoperatie (laparoscopie) te doen.

De chirurg maakt drie sneetjes in de onderbuik van uw kind. Met behulp van een kijkbuis (scoop) kijkt hij in de buik van uw kind. Mocht de blindedarm ontstoken zijn, dan wordt via een van de drie sneetjes de blindedarm verwijderd. Is er een duidelijke buikvliesontsteking te zien dan wordt de buikholte van uw kind goed schoongespoeld.

Na de operatie 

Na de operatie krijgt uw kind een infuus om extra vocht en eventueel medicijnen toe te dienen. Het mag voorzichtig beginnen met drinken. Als uw kind niet misselijk wordt, kan het weer gaan eten. De darmbewegingen komen geleidelijk weer op gang. Uw kind mag naar huis als het weer eet, drinkt, plast en de darmen werken (uw kind heeft ontlasting gehad). De arts luistert daarom naar de darmen van uw kind. Bij een niet-geperforeerde blindedarm kan dit de dag na de operatie al zijn. Dit hangt af van hoe het met uw kind gaat.

Als uw kind een geperforeerde blindedarmontsteking heeft gehad, komen de darmbewegingen vaak wat langzamer op gang. Uw kind kan last hebben van misselijkheid en dunne ontlasting.

Uw kind krijgt 3 dagen antibiotica. Dit is nodig om zoveel mogelijk alle ontstekingsresten in de buikholte op te ruimen. Dit gebeurt via het infuus.

Mogelijke complicaties 

Het ontstaan van complicaties hangt vaak af van de ernst van de ontsteking. Het herstel duurt dan langer. Mogelijke complicaties zijn: 

  • Een vertraagd herstel van de darmbewegingen.
  • Een wondinfectie/abces. De wond moet soms weer geopend worden, zodat goede afvloed van de pus mogelijk is. Het herstel duurt dan meestal langer.
  • Soms ontstaat na de operatie van de blindedarmontsteking een abces in de buik. Een enkele keer moet dit chirurgisch worden behandeld.
  • Een nabloeding.

Weer naar huis 

Via het nazorgformulier krijgt u van de arts instructies mee voor thuis.
Afhankelijk van de ernst van de ontsteking duurt het herstel een paar dagen tot een paar weken. De hechtingen liggen in de huid en lossen vanzelf op.

Telefoonnummers 

Rijnstate Arnhem 
Polikliniek Chirurgie: 088 - 005 7737 (op werkdagen)
Kindercentrum: 088 - 005 8919

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via 088 - 005 6680.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: