Blaasstenen
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Voorbereiding

Voor de behandeling komt u naar de Preoperatieve screening. Hier heeft u een aantal afspraken met verschillende zorgverleners. Het doel van deze afspraken is een compleet beeld van te krijgen van uw gezondheid.

  • De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door.
  • De spreekuurassistent van de anesthesioloog geeft u voorlichting over de operatie en meet onder andere uw bloeddruk.
  • De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en doet lichamelijk onderzoek. De anesthesioloog schat in welke risico’s aan de behandeling en de anesthesievorm zijn verbonden en hoe deze risico’s voor u kunnen worden beperkt. Zo nodig wordt aanvullend onderzoek aangevraagd (bloedprikken, hartfilmpje). Bij de anesthesioloog hoort u welke medicijnen u op de dag van de operatie nog mag innemen en met welke u moet stoppen (zoals bloedverdunners). Het is belangrijk dat u zich aan de voorschriften van de anesthesioloog en de operateur houdt.
  • De intakeverpleegkundige neemt een vragenlijst over uw gezondheid met u door en informeert u over de voorbereidingen op de operatie.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: