Blaasspoelingen met het BCG-vaccin
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Bijwerkingen en complicaties

Het middel dat we in uw blaas gebracht hebben, veroorzaakt een soort blaasontsteking (een afweerreactie). Het gevolg kan zijn dat uw blaas geïrriteerd raakt. Deze reactie kan na elke spoeling iets heftiger worden. Dat u een blaasontsteking heeft, merkt u hieraan: 

  • u moet vaker plassen
  • het kan gevoelig of pijnlijk zijn om te plassen
  • u voelt pijn in uw onderbuik of plasbuis
  • u ziet kleine beetjes bloed of vlokjes in uw urine
  • u bent vermoeid
  • u heeft een rillerig of grieperig gevoel

Deze verschijnselen horen bij de behandeling. Ze verdwijnen meestal binnen 24 tot 48 uur. Om de klachten te verminderen, kunt u 3x daags 2 tabletten paracetamol van 500 mg innemen. Begin hiermee een uur voor de spoeling en blijf vooral veel drinken.

Als u vooral veel aandrang heeft om te plassen, maar steeds maar weinig urine produceert, kunt u daarvoor ook medicijnen vragen. Bel daarvoor naar de polikliniek of vraag naar deze medicijnen bij de volgende spoeling. 

Contact opnemen 

Neem altijd contact op met de polikliniek als:

  • deze klachten langer dan 48 uur aanhouden
  • u koorts krijgt (38,5°C of hoger)
  • u veel bloed verliest bij het plassen

Bel buiten kantooruren voor spoedgevallen met de Spoedeisende Hulp: 088 - 005 6680.

We vragen u voor deze klachten altijd contact op te nemen met het ziekenhuis en niet met uw huisarts. Als er zonder kennis van het soort spoeling een antibioticum wordt voorgeschreven, kan dit de werking van het spoelmiddel tegenwerken. 

Griepprik 

Wilt u de griepprik halen, stel dit dan liever uit tot na de behandeling met blaasspoelingen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: