Bisfosfonaten bij botontkalking
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Bijwerkingen

Bijwerkingen

De meeste bijwerkingen van een bisfosfonaat zijn mild tot matig.

Mogelijke bijwerkingen die zijn beschreven:

 • spier-, gewricht- of botpijn
 • buikklachten; onder andere buikpijn, maagklachten, zuurbranden, obstipatie, diarree, aantasting slijmvlies slokdarm
 • hoofdpijn, (draai)duizeligheid,
 • haaruitval
 • jeuk
 • vocht vasthouden in de onderbenen/enkels

Deze klachten moeten mild zijn en verdwijnen meestal na enige tijd. Als de klachten aanhouden, stop dan met inname van het bisfosfonaat en neem contact op met de polikliniek Interne Geneeskunde.

Allergische reacties

In zeer zeldzame gevallen kan een allergische reactie optreden.

Overgevoeligheidsreacties kunnen mild tot matig zijn, en soms – in zeldzame gevallen – ernstiger. De symptomen (verschijnselen) van zulke ernstige reacties zijn te herkennen aan huiduitslag, blaren, wazig zien, koorts, een opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, ademhalingsproblemen, gevoeligheid voor zonlicht of flauwvallen. Neem in dit geval direct contact op met een arts.

Andere klachten

Neem ook bij klachten als oorontsteking, oorpijn of oogklachten, pijn achter de borst en slikklachten, contact op met de polikliniek Interne Geneeskunde. 

Twee zeldzame maar belangrijke bijwerkingen zijn: 

 • osteonecrose van de kaak
 • spontane botbreuken van het dijbeen

Osteonecrose van de kaak

Dit zijn aanhoudende wondjes in de mond of kaak als gevolg van botbeschadiging in de kaak. Deze bijwerking komt zeer zelden voor bij patiënten die een bisfosfonaat krijgen en kan ook optreden nadat u bent gestopt met de behandeling. Patiënten die tandheelkundige ingrepen ondergaan (bijvoorbeeld het trekken van een tand of kies), tandvleesproblemen hebben, roken of behandelingen tegen kanker ondergaan (chemotherapie of corticosteroïden) hebben meer kans op deze bijwerking.

Om het risico hierop te verkleinen adviseren wij u de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • Laat uw arts of verpleegkundige weten als u problemen heeft met uw mond of gebit.
 • Zorg voor een goede mondhygiëne: poets uw tanden regelmatig en laat uw gebit regelmatig controleren. Als u een kunstgebit draagt, zorg er dan voor dat dit goed past.
 • Als u onder tandheelkundige behandeling bent of een tandheelkundige operatie moet ondergaan (er moet bijvoorbeeld een tand of kies worden getrokken), vertel uw arts of verpleegkundig consulent om wat voor ingreep het gaat. Dit geldt ook voor een (geplande) ingreep in de maanden na de toediening van een bisfosfonaat.
  Vertel uw tandarts dat u met een bisfosfonaat wordt behandeld.
 • Neem direct contact op met de poli interne en tandarts als u een probleem krijgt aan uw mond of tanden, zoals loszittende kiezen of tanden, pijn, zwelling of zweertjes die niet genezen. Dit kan een teken zijn van botbeschadiging in de kaak.

Spontane botbreuken van het dijbeen

Deze bijwerking is heel zeldzaam en treedt vooral op bij langdurig gebruik (meer dan 10 jaar) van een bisfosfonaat. Als u last van heeft van (hevige) pijn in de dij, lies of heup, moet u direct contact opnemen met de polikliniek Interne Geneeskunde.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: