Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Bio-impedantiemeting/ meting spierweefsel

In overleg met uw arts hebt u besloten dat u binnenkort uw spierweefsel laat meten. Een andere naam voor dit onderzoek is bio-impedantiemeting. Hier leest u wat dit onderzoek inhoudt.

Wat is een bio-impedantiemeting? 

Met een bio-impedantiemeting wordt beoordeeld wat uw spiermassa op dit moment is. Bij veel patiënten met een chronische longaandoening kan, ondanks een normaal gewicht, de spiermassa te weinig zijn. Dit heeft als gevolg dat zij hun dagelijkse activiteiten minder goed vol kunnen houden. Voor uw conditie en inspanningsmogelijkheden is het belangrijk om zo veel mogelijk spiermassa te behouden en/of deze te vergroten.

Voorbereiding 

Het is belangrijk dat u geen sieraden draagt. Metalen voorwerpen zijn namelijk van invloed op de meting. Wij raden aan om uw sieraden thuis al af te doen. Daarnaast moet het onderzoek met een lege blaas plaatsvinden en is het van belang dat u van tevoren geen grote inspanningen hebt geleverd.

Onderzoek 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een longverpleegkundige. Voor het onderzoek wordt uw lengte en gewicht vastgesteld. Vervolgens vraagt de verpleegkundige u uw rechtervoet te ontbloten en op de onderzoekstafel te gaan liggen. Als u moeilijk plat kunt liggen, kan de hoofdsteun een stukje omhoog. De verpleegkundige plakt twee elektroden op uw rechtervoet en twee op uw rechterhand. Vervolgens wordt de meting verricht met een zeer zwak, niet voelbaar, elektrisch stroomstootje door uw lichaam.
Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier, de meting zelf maar vijf seconden. Het onderzoek is niet belastend en niet gevaarlijk.
De bio-impedantiemeter meet hoe uw lichaamsmassa is samengesteld en berekent wat uw spiermassa is (oftewel vetvrije massa-index: VVM-index).

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken tijdens de poliklinische afspraak met de longverpleegkundige.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: