Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Bijzonder vaatonderzoek

In overleg met uw specialist heeft u een afspraak gemaakt om een onderzoek te ondergaan naar de werking van de bloedvaten in uw penis. Hier vindt u informatie over het onderzoek en de voorbereiding.

Vooraf 

Het onderzoek is een combinatie van echo-onderzoek en een Doppleronderzoek. Het echo-onderzoek brengt de bloedvaten van uw penis in beeld, terwijl het Doppleronderzoek informatie oplevert over de stroomsnelheid van het bloed in de onderzochte vaten. Het totale onderzoek duurt maximaal 45 minuten. 

Het onderzoek 

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de polikliniek Urologie (route 23). De laborant(e) die het onderzoek uitvoert, begeleidt u naar de onderzoekskamer. Nadat u uw schoenen, pantalon en onderbroek heeft uitgetrokken, neemt u plaats op de onderzoekstafel.

De laborant plaatst een taster op uw penis die geluidsgolven uitzendt en weer opvangt. Voor een betere geleiding van de geluidsgolven is er gel aangebracht op het meetapparaatje. De terugkaatsing van de geluidsgolven maakt de bloedvaten van uw penis zichtbaar op een beeldscherm en kan bovendien de stroomsnelheid van het bloed in de vaten meten.

Nadat de bloedvaten in beeld zijn gebracht en de stroomsnelheid is gemeten, krijgt u een injectie met Androskat. Androskat is een middel dat zorgt voor verwijding van de bloedvaten in de penis en een verslapping van de spieren van het zwellichaam. Hierdoor stroomt er meer bloed in het zwellichaam waardoor er een erectie kan ontstaan. De werking begint vrijwel meteen na toediening, maar is na een kwartier maximaal. Na de toediening van Androskat zal de laborante gedurende tien minuten nogmaals de stroomsnelheid van het bloed meten.

Bijwerkingen 

In enkele gevallen kan het gebruik van Androskat leiden tot erecties die langer duren dan wenselijk is voor het onderzoek. Als uw erectie langer dan drie uur aanhoudt, kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie (telefoonnummer: 088 - 005 7705).

Uitslag 

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de uroloog. U kunt hiervoor een afspraak maken via de polikliniek Urologie.

Telefoonnummer 

Polikliniek Urologie Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7705

Vragen? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een medewerker van de afdeling Klinische Neurofysiologie en Vaatdiagnostiek. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met deze afdeling, telefoonnummer: 088 - 005 7520. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: