Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Biacuplasty

Een biacuplasty is een warmtebehandeling tegen rugklachten, die voortkomen uit een of meerdere tussenwervelschijven. U heeft samen met uw arts besloten dat u deze behandeling krijgt.

Op dit moment wordt deze behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar. Overleg met uw behandelend arts over de kosten en betaling.

Hoe ontstaan rugklachten vanuit de tussenwervelschijf?

Als er door slijtage scheurtjes ontstaan in de tussenwervelschijf (discus), groeien bloedvaten en zenuwuiteinden in de tussenwervelschijf. Niet alle gescheurde tussenwervelschijven zijn pijnlijk. Pijn kan onder andere ontstaan door hoge druk of wisselende druk in de tussenwervelschijf. Bij een scheurtje in de tussenwervelschijf is er in ieder geval sprake van slijtage van de tussenwervelschijf.

Voor wie is de behandeling geschikt?

U krijgt mogelijk eerst een proefbehandeling (discografie). Hieruit blijkt of een van de geteste tussenwervelschijven de oorzaak kan zijn. Als dat zo is, kunt u een warmtebehandeling krijgen.

Waar vindt de behandeling plaats?

De warmtebehandeling doen we in het Pijncentrum, op de eerste etage van Rijnstate in Velp. U meldt zich hier op het afgesproken tijdstip. Belangrijk is dat u nuchter bent voor deze behandeling. Daarnaast krijgt u voor de behandeling via een infus een antibioticum toegediend.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt ongeveer dertig minuten. U blijft na afloop nog even op de verkoeverkamer, waarna u weer teruggaat naar de afdeling van het Pijncentrum.

Hoe verloopt de behandeling?

De arts brengt na plaatselijke verdoving twee naalden links en rechts in de tussenwervelschijf in. Dat doet hij met behulp van röntgenbeelden. Daarna voert de arts speciale elektroden door de naalden in de tussenwervelschijf op. Zodra de elektroden in de juiste positie liggen, start de (gekoelde) warmtebehandeling. Belangrijk is dat u tijdens de warmtebehandeling géén uitstralende pijn naar het been voelt. Voelt u dat wel, dan is het belangrijk dat u dit aan uw arts vertelt.

Het plaatsen van de naalden vindt plaats onder een roesje (sedatie). Deze wordt uitgevoerd door een sedatie-praktijkspecialist. We bellen u van tevoren voor een screening van uw gezondheid en om de sedatie met u te bespreken.
Voor de rest van de behandeling wordt u wakker gemaakt, omdat u meteen moet kunnen aangeven als u uitstralende pijn in de benen heeft.

Wat is het resultaat van de behandeling?

Meestal wordt de pijn pas minder tussen zes en twaalf weken (of langer) na de behandeling. Bij sommige patiënten valt het resultaat tegen. Uw behandelend arts probeert dit te voorkomen door vooraf een proefbehandeling (discografie) bij u te doen. Zo gaat de arts na of u een geschikte kandidaat bent voor de warmtebehandeling.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: