1. Wat kan de huisarts voor u doen
Beroerte
Dokter en patient

Wat kan de huisarts voor u doen

De huisarts kan samen met u kijken welke risicofactoren er bij u zijn en waar uw leefstijl verbeterd kan worden. Er wordt een behandelplan gemaakt. Vaak gebeurt dit met de praktijkondersteuner van de huisarts. Soms zijn medicijnen nodig bij de aandoening die u heeft, om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. Daarbij werkt de huisarts volgens de landelijke richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CVRM) dat in samenspraak met alle eerste- en tweedelijns vaatspecialisten tot stand gekomen is.

Zodra de huisarts een beroerte of TIA vermoedt, zal deze onmiddellijk contact opnemen met de neuroloog voor een snelle beoordeling in het ziekenhuis.