Beroerte
Dokter en patient

Samenwerkingen

De zorg in het ziekenhuis is een onderdeel van de zogenoemde CVA-/NAH-ketenzorg Arnhem en omgeving. In deze keten werken we samen met onderstaande organisaties. Zo kunt u ook na uw behandeling in Rijnstate zo goed mogelijk revalideren.

In de keten wordt een bepaalde tijd nazorg geboden. Binnen deze termijn worden vragen echter niet altijd zichtbaar. Dat geldt met name voor de niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel voor de patiënt en zijn omgeving. Zo kan het gebeuren dat patiënten en/of partners niet meer weten waar ze terecht kunnen met hun vragen. Daarom is het Reminder-team opgericht. Dit is een team met professionals die verbonden is aan de keten. Zij hebben expertise op het gebied van CVA/NAH en de sociale kaart Arnhem.

Webinar Hersenletsel

Op 18 november 2022 werd het webinar Hersenletsel van de CVA/NAH-keten gehouden. Op de website van Kennisnetwerk CVA Nederland staan de presentaties van de keynotesprekers. 
Op 5 oktober 2022 werd de Werkconferentie Hersenletsel gehouden. Deze werkconferentie kunt u terugkijken via deze link

Bereikbaarheid ReMinder-team

Het ReMinder-team is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag op mailadres: arnhem@dereminder.nl. Op de website van Kennisnetwerk CVA Nederland vindt u meer informatie over beroerte en de keten Arnhem en omgeving.

Verder werken we nauw samen met de neurologen uit Ede, Doetinchem, Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Deze ziekenhuizen verwijzen patiënten met een acuut herseninfarct naar Rijnstate voor intra-arteriële trombectomie.

We nemen actief deel aan het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) waar transmurale regioprotocollen gemaakt worden.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: