Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Bekkenfysiotherapie rondom zwangerschap en bevalling

Tijdens of na een zwangerschap kunt u last hebben van bekkenklachten. Hier leest u meer over deze klachten. Ook leest u hoe een bekkenfysiotherapeut u kan helpen om deze klachten te verminderen of te voorkomen. 

Het bekken 

Het bekken bestaat uit drie botten: de twee darmbeenderen en het heiligbeen. Het heiligbeen is het onderste deel van de wervelkolom. Tussen de drie botten, die samen een ring vormen, zitten drie gewrichten: de twee SI-gewrichten (aan de zijkanten van het heiligbeen) en de symfyse (middenvoor in het bekken).
Het bekken verbindt de benen met de romp. Het is belangrijk dat de drie gewrichten genoeg stabiliteit geven om krachten tussen de benen en de romp op te vangen. Zij dienen als een schokdemper. 

Bekkenklachten rondom zwangerschap en bevallen  

Tijdens de zwangerschap en na de bevalling treden veranderingen op in het lichaam die pijn en ongemak in het bekkengebied kunnen veroorzaken. Voorbeelden zijn: pijn in de lage rug en in de benen (met name de bovenbenen), pijn in het schaambeen, pijn in de SI-gewrichten of het heiligbeen. Het kan ook zijn dat u minder lang achter elkaar kunt staan, lopen en zitten.
De klachten zijn ook wel bekend onder de naam peripartum pijnsyndroom of zwangerschap-gerelateerde bekkenpijn.. Bijna altijd verdwijnen de klachten en ongemakken na de bevalling, maar soms blijven ze langer bestaan. 

Oorzaken 

Het ontstaan van bekkenpijn hangt samen met een verandering in de stabiliteit van de bekkengewrichten. Hierdoor gaat een vrouw vaak (onbewust) andere spieren aanspannen zoals de buik- en bekkenbodemspieren. Deze kunnen overbelast raken en klachten veroorzaken zoals urineverlies, problemen bij de ontlasting en pijn. 

Adviezen bij zwangerschap  

Het bekken van een zwangere vrouw is minder belastbaar dan normaal. Met het groeien van de baby wordt de belasting op het bekken juist groter. Er is dus een groter risico dat de balans tussen belasting (dat wat u doet) en belastbaarheid (dat wat u aankunt) verstoord raakt. Het is belangrijk dat u leert de belasting af te stemmen op de belastbaarheid. Hierbij is het belangrijk om uw spieren zo efficiënt mogelijk te gebruiken. 

U kunt zelf veel doen om klachten te verminderen of te voorkomen. 

  • Neem voldoende rustpauzes.
  • Ga tijdens pauzes even liggen, dat is beter dan zitten.
  • Doe zo weinig mogelijk zwaar huishoudelijk werk en verzorgende taken.
  • Als traplopen klachten geeft, gebruik dan waar dat kan de lift. Als dat niet kan, loop dan tree voor tree de trap op en af (aansluitpas).
  • Probeer kortere werkdagen te maken.
  • Blijf bewegen, maar rust als u klachten krijgt. Deze klachten moeten na ongeveer 15 minuten verdwenen zijn. Het is beter om kortere periodes te bewegen met rustpauzes tussendoor dan om lang achter elkaar door te blijven gaan.
  • Voorkom grote druk of stress. Deze kunnen de klachten erger maken of in stand houden. 

Als u klachten heeft in het bekkengebied, betekent dat niet dat er iets onherstelbaar beschadigd is. 

Wat kan de bekkenfysiotherapeut voor u betekenen? 

De geregistreerde bekkenfysiotherapeut kan met een aantal testen vaststellen of u bekkenpijn heeft. U krijgt adviezen op maat over hoe u het beste kunt omgaan met de verminderde belastbaarheid van uw bekken. Ook werkt u samen met de bekkenfysiotherapeut aan goed bewegen, het verbeteren van uw conditie en u leert om uw bekkenbodemspieren goed te gebruiken. Soms krijgt u een bekkenband om het bekken tijdelijk te ondersteunen. Dat zorgt ervoor dat de belasting op uw bekken minder groot wordt.
Wilt u meer weten over bekkenfysiotherapie, kijk dan op de website van de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie

Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten 
De bekkenfysiotherapeuten van Rijnstate zijn geregistreerd in het deelregister bekkenfysiotherapie van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Wordt bekkenfysiotherapie vergoed? 

Controleer bij uw zorgverzekeraar of u verzekerd bent voor bekkenfysiotherapie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: