Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Behandeling van nastaar

Uw oogarts heeft vastgesteld dat u nastaar heeft. Hier leest u hoe de behandeling van nastaar verloopt en waar u rekening mee moet houden na afloop. 

Wat is nastaar? 

U heeft eerder een staaroperatie gehad. Daarbij is uw troebele natuurlijke lens verwijderd. Bij deze behandeling heeft uw oogarts een kunstlens geplaatst in het kapsel van uw oude lens (het lenszakje). Dit lenszakje kan troebel worden. Dit heet nastaar. 

Hoe ontstaat nastaar? 

Ongeveer de helft van de patiënten die staar hebben gehad, krijgt nastaar. Meestal gebeurt dit één tot tien jaar na de staaroperatie. De klachten van nastaar zijn vergelijkbaar met staar. Uw gezichtsvermogen gaat geleidelijk achteruit.
Soms gebeurt het ook dat er tijdens de staaroperatie al een troebel lenskapsel is. Dit noemen we primaire nastaar. We plaatsen dan zoals gepland de kunstlens in het kapsel, omdat het kapsel een stabiel ophangsysteem voor de kunstlens is. De primaire nastaar wordt dan op een later tijdstip behandeld. 

Hoe wordt nastaar behandeld? 

Nastaar kan met een eenvoudige laserbehandeling op de polikliniek worden verwijderd. Met de laser maakt uw oogarts een kleine opening in uw achterste lenskapsel. Omdat er geen gevoelszenuwen lopen in dit gebied in het oog, doet een nastaarbehandeling geen pijn.
Meestal merkt u vrij snel na de behandeling dat u scherper gaat zien. Hoe scherp u precies gaat zien, ligt aan de conditie van uw hoornvlies, netvlies en oogzenuw.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: