Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Behandeling van het oog met Avastin, Lucentis, Eylea of Vistrec

U heeft een oogziekte. Hiervoor krijgt u een injectie met een medicijn in uw oog. Uw oogarts heeft deze behandeling met u besproken. Hier leest u meer over de oogziekte en de behandeling. 

Welke oogziekte heeft u? 

U heeft een van deze oogziektes: 

  • leeftijdsgebonden natte maculadegeneratie (AMD)
  • netvliesafwijkingen door diabetes mellitus: diabetische retinopathie (DRP)
  • een vaatafsluiting (netvliestrombose)
  • te hoge oogdruk door vaatnieuwvorming (neovasculair glaucoom) 

Bij al deze aandoeningen zijn er afwijkingen in de gele vlek (macula). Dat is een belangrijk gedeelte achterin het oog, dat in het midden van het netvlies ligt. Door de afwijkingen wordt het gezichtsvermogen bedreigd of het is al aangetast. U kunt voor deze oogziektes behandeld worden. 

Welke behandeling krijgt u? 

Met een injectie in uw oog wordt een medicijn toegediend. In het begin van de behandeling krijgt u elke maand een injectie. Het medicijn is een vaatgroeiremmer. Dit medicijn zet de lekkage van bestaande en eventueel nieuw gevormde vaten zoveel mogelijk stop.

Bij de behandeling gebruiken wij meestal het medicijn Avastin (bevacizumab). Avastin is het oudste medicijn dat als vaatgroeiremmer gebruikt wordt. Als Avastin niet of niet goed genoeg werkt, krijgt u een ander medicijn. Dat kunnen zijn: de vaatgroeiremmers Eylea (aflibercept) of Lucentis (ranibizumab). Een ander middel dat kan worden gebruikt is de ontstekingsremmer Vistrec (triamcinolonacetonide). 

Welk effect heeft een vaatgroeiremmer? 

Vaatgroeiremmers zorgen ervoor dat er minder snel nieuwe bloedvaten ontstaan. Ook zorgen ze ervoor dat er minder snel vocht lekt uit de bloedvaten. Uit onderzoek blijkt dat bij een groot deel van de patiënten de oogziekte tot stilstand wordt gebracht na deze behandeling. 

Hoe worden de afspraken gemaakt?  

De behandeling wordt altijd gestart met drie injecties die maandelijks worden gegeven. Meestal plannen we direct na uw bezoek aan de arts de vervolgafspraken in overleg met u in. U krijgt dan een schriftelijke bevestiging van de afspraken mee. Mocht er geen planner aanwezig zijn, dan sturen wij u de afsprakenbrieven zo snel mogelijk toe.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: