Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Behandeling van chronische migraine met botulinetoxine

U heeft chronische migraine. Daarvoor bent u onder behandeling in Rijnstate. Hier vindt u meer informatie over deze behandeling en leest u wat u kunt verwachten.

Wat is chronische migraine?

Chronische migraine betekent dat u ten minste drie maanden, meer dan 15 dagen per maand hoofdpijn heeft waarvan ten minste acht dagen per maand migraine.

Hoe kunnen we u behandelen?

Behandeling met medicatie om migraineaanvallen te voorkomen heeft niet of onvoldoende geholpen. In dat geval kan een behandeling met botulinetoxine (ook wel ‘botox’ genoemd) een goed alternatief zijn. Er zijn meerdere merken met deze medicatie. In Rijnstate maken we gebruik van het merk Dysport®. Er is geen verschil in het effect dat de medicatie van de verschillende merken heeft.

Hoe werkt botulinetoxine?

We nemen aan dat botulinetoxine pijnsignalen blokkeert. Daardoor kunnen de symptomen van de migraine minder worden. Botulinetoxine A is een natuurlijk eiwit dat door de bacterie Clostridium Botulinum wordt geproduceerd. Dit eiwit is het deel van de medicatie dat werkt. Het kan helpen tegen chronische migraine. We gebruiken deze behandeling om de symptomen van de migraine te verlichten. Denk aan het verminderen van de ernst van de chronische migraine, het verminderen van het aantal dagen dat u hoofdpijn heeft en op een verbetering van uw levenskwaliteit. De behandeling is niet gericht op het wegnemen van de migraine als deze is begonnen.

Wanneer komt u in aanmerking voor een behandeling met botulinetoxine?
U komt in aanmerking voor een behandeling met botulinetoxine als uw neuroloog heeft vastgesteld dat er bij u sprake is van chronische migraine.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor een behandeling met botulinetoxine?
U komt niet in aanmerking voor een behandeling met botulinetoxine als u:

  • In het verleden slecht heeft gereageerd op een behandeling met botulinetoxine type A;
  • Allergisch bent voor (een van) de stoffen in dit geneesmiddel;
  • Een infectie hebt in of rond de zone waar de injecties worden gezet;
  • Borstvoeding geeft of zwanger bent.

Hoe verloopt de behandeling?

De behandeling vindt plaats op de behandelkamer van de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). De behandeling bestaat uit een reeks injecties in de spieren rond uw schouders, hals en hoofd. Bij elke sessies geven we 31 injecties volgens een vastgesteld protocol (zie schematische weergave in figuur 1). De behandeling duurt ongeveer een kwartier. Als u lang haar heeft, is het handig dat uw haart opgestoken heeft.

U krijgt deze behandeling één keer per 12 weken. Net zoals bij andere injecties kunt u tijdens deze behandeling enig ongemak ervaring. Dat houdt meestal niet lang aan. De prikken kunnen gevoelig, pijnlijk of branderig zijn.

Figuur 1: Prikschema bij de behandeling

Wat gebeurt er na de behandeling?

Als u zich na de behandeling goed voelt, kunt u weer naar huis of naar uw werk gaan. Maak na de eerste behandeling alvast een afspraak voor de volgende behandeling na 12 weken, als u dat met uw neuroloog heeft afgesproken.

Het is belangrijk dat u uw dagen met hoofdpijn en migraine goed bijhoudt. Zo kunt u het effect van de behandeling samen met uw behandelend neuroloog bespreken tijdens uw afspraak op de polikliniek. U kunt hiervoor gebruik maken van een aanvalskalender. U kunt deze uitprinten of digitaal bijhouden.

Telefonische afspraak
Plan een telefonische afspraak met uw neuroloog om het effect van de behandeling te bespreken. Doe dit in ieder geval ongeveer tien weken na de eerste en tweede behandeling met botulinetoxine. Houd uw aanvalskalender bij de hand. Als er na twee behandelingen blijkt dat er onvoldoende effect is, stoppen we de behandeling.

Welke risico’s en complicaties kunnen voorkomen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook botulinetoxine bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. Als er bijwerkingen zijn, komen deze in het algemeen voor in de eerste dagen tot weken na de injectie. Meestal gaan de bijwerkingen vanzelf weer voorbij. In zeldzame gevallen kunnen ze meerdere maanden of langer aanhouden.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn bloeduitstortingen of pijn op de plaatsen waar we u hebben geprikt. Een stijf of strak gevoel in de behandelde spieren, zwakte van aangezichts- of nekspieren en hangende oogleden komen ook regelmatig voor. Soms ervaren mensen een toename van hoofdpijn of migraine. Een allergische reactie is zeldzaam.

Lees meer informatie over de werking van bijwerkingen van botulinetoxine

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: