Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Behandelhuis afdeling Psychiatrie

U bent opgenomen of overweegt u te laten opnemen in het Behandelhuis van de afdeling Psychiatrie van Rijnstate Arnhem. Hier leest u meer informatie over het Behandelhuis.

Het Behandelhuis biedt de volgende mogelijkheden: 

 • 24-uurs opname
 • dagopname
 • individuele therapie via de polikliniek.
  Overdag verblijft u in het Behandelhuis en krijgt u therapie volgens een vastgesteld programma. Ook gebruikt u hier de lunch, die door het ziekenhuis wordt verstrekt.

Aanmelding 

Uw psychiater meldt u aan voor behandeling. Na aanmelding hebt u een gesprek met een regieverpleegkundige van de afdeling. De behandelend psychiater en/of arts- assistent beslist of u voor deelname in aanmerking komt. Hierover krijgt u telefonisch bericht.

De regieverpleegkundigen zijn voor alle hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn het eerste aanspreekpunt. De regieverpleegkundige stelt samen met u een verpleegplan op. Hierin staan onder andere de reden van opname en het doel van de behandeling.

Behandelteam 

Het behandelteam bestaat uit: 

 • Psychiaters en arts- assistenten
 • Regieverpleegkundigen
 • Een sociaal- psychiatrisch verpleegkundige
 • Intensieve psychiatrische thuiszorg
 • Vaktherapeuten
 • Een maatschappelijk werker
 • Een systeemtherapeut
 • Een klinisch psycholoog
 • Een fysiotherapeut
 • Een diëtist.

U komt in aanmerking voor behandeling als u: 

 • problemen heeft in uw huwelijk, relatie, gezin of werk;
 • problemen heeft met het aangaan en onderhouden van contacten;
 • problemen heeft met de dagelijkse structuur;
 • moeite heeft met resocialiseren en reïntegreren;
 • gevoelens heeft van depressieve aard, angsten of fobieën;
 • verwezen bent voor diagnostiek en/of als u wacht op doorverwijzing naar een andere gespecialiseerde kliniek;
 • last heeft van lichamelijke klachten waar geen afdoende lichamelijke oorzaak voor te vinden is.

U komt niet in aanmerking voor behandeling als: 

 • het gebruik van alcohol of drugs de behandeling ernstig belemmert;
 • u te agressief bent om in een groep te werken;
 • door geestelijke achteruitgang zeer verward bent; 
 • u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt;
 • u te veel lichamelijke zorg nodig heeft.

Behandeling 

Het programma in het Behandelhuis bestaat voornamelijk uit groepsgerichte activiteiten, zoals groepsgesprekken, themabesprekingen, muziek, beweging, ontspanning, creatieve therapie en activiteitentherapie. Er zijn speciale groepen voor omgaan met slaapproblemen, assertiviteitstraining, cognitieve therapie, mindfullness en looptraining. Daarnaast is het mogelijk individuele psychotherapie, individuele gesprekken of relatietherapie te volgen.

Bij voldoende aanmeldingen is er voor partners en/of familie een voorlichtingsbijeenkomst in de vorm van een cursus van 3 à 4 avonden. Ondersteuning met behulp van medicijnen kan een onderdeel zijn van de behandeling.

Tijdens de behandeling heeft u regelmatig gesprekken met uw behandelend arts en regieverpleegkundige. De psychiater is eindverantwoordelijk voor de behandeling. Indien nodig wordt een consult bij een klinisch psycholoog, maatschappelijk werker of een andere medisch specialist voor u aangevraagd.

Het streven is om de behandeling binnen drie maanden af te ronden.

Huisregels 

 • u moet op de afgesproken tijd aanwezig zijn;
 • als u verhinderd bent, belt u tussen 08.30 en 9.00 uur de afdeling, telefoon 088-005 7559;
 • u mag geen alcohol of drugs gebruiken en bij u hebben;
 • tijdens de therapietijden is roken en telefoneren niet toegestaan. Uw mobiele telefoon zet u uit;
 • tijdens de behandeling kunt u maximaal een week op vakantie gaan of iets anders ondernemen waardoor u langdurig afwezig bent. Bij uitzondering mag u een dag per maand afwezig zijn.
  Afspraken met bijvoorbeeld de huisarts, de tandarts, uw werk, de sociale dienst maakt u bij voorkeur op de dagen dat u niet aanwezig bent.
 • bij lichamelijke klachten en eventuele medicatie hiervoor blijft uw huisarts het eerste aanspreekpunt.

Geestelijke verzorging 

In Rijnstate Arnhem zijn geestelijk verzorgers van protestantse, katholieke, islamitische en humanistische signatuur werkzaam. Als u een beroep wilt doen op een van deze medewerkers, dan kunt u via de regieverpleegkundige een afspraak maken. Ook is er in Rijnstate Arnhem een Stiltecentrum. Hiervan kunt u gebruik maken als u behoefte hebt aan een rustige plek voor bezinning. 

Onkosten 

Uw zorgverzekeraar vergoedt de psychiatrische behandeling. Bij een aantal zorgverzekeraars gelden beperkende voorwaarden voor de duur van de behandeling. Het is raadzaam hier bij uw zorgverzekeraar naar te informeren. Reiskosten worden niet automatisch vergoed door uw zorgverzekeraar. Neem voor meer informatie daarover contact op met uw zorgverzekeraar.

Klachten 

Medewerkers en artsen doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kunnen er misverstanden ontstaan of gevoelens van onvrede over de behandeling. Mocht dit zo zijn, bespreekt u dit dan eerst met degene die het aangaat. Als u dit bezwaarlijk vindt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris voor advies of om een klacht in te dienen. Meer informatie vindt u in de folder ‘Klachten'.

Vragen 

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u de regieverpleegkundige bellen tussen 8.30 en 17.00 uur, telefoonnummer 088-005 7559. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: