Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Begeleiding bij stoppen met roken

U bent in overleg met de cardioloog doorverwezen naar de Polikliniek Hartrevalidatie voor begeleiding bij het stoppen met roken. Het spreekuur van de Hartrevalidatie wordt uitgevoerd door gespecialiseerde verpleegkundigen. De cardiovasculair verpleegkundigen werken nauw samen met de cardiologen. In deze folder leest u algemene informatie over het stoppen met roken traject op de Polikliniek Hartrevalidatie. 

Algemeen 

De meeste mensen weten wel dat roken grote nadelen heeft. Echter zomaar stoppen met roken is vaak lastig. Begeleiding kan helpen om succesvol te stoppen met roken. Tijdens het intake gesprek met de cardiovasculair verpleegkundige gaan we samen met u kijken welke vorm van begeleiding u zou kunnen helpen. 

Het intakegesprek 

Tijdens het intake gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod 

  • Wat zijn uw cardiale klachten?
  • Welke medicatie gebruikt u? Wat zijn eventuele bijwerkingen?
  • Uw medische voorgeschiedenis
  • Wat zijn de risicofactoren op hart en vaatziekten? Hoe kan het risico worden verlaagd?
  • Wat is een gezonde leefstijl?
  • Stoppen met roken
  • We maken een inventarisatie van uw rookprofiel.

Daarna bespreekt de cardiovasculair verpleegkundige samen met u wat voor u de beste manier is om te stoppen met roken. De voorkeur gaat uit naar een individueel traject bij de cardiovasculair verpleegkundige. Voor beide trajecten geldt dat er regelmatig contactmomenten zijn en dat dit doorloopt tot een jaar na het eerste contact.

Controle 

De cardiovasculair verpleegkundige controleert het volgende: 

  • uw bloeddruk
  • uw hartfrequentie
  • uw gewicht, buikomvang en BMI (Body Mass Index)

Arts hartrevalidatie 

Naast begeleiding zijn er ook verschillende hulpmiddelen om te stoppen met roken. Uit onderzoek is gebleken dat de kans om succesvol te stoppen met roken toeneemt bij het gebruik van hulpmiddelen. De hulpmiddelen blijken vooral effectief als het wordt gecombineerd met begeleiding. De cardiovasculair verpleegkundige zal tijdens het gesprek deze hulpmiddelen met u bespreken. Mocht u hulpmiddelen gaan gebruiken dan controleert de arts van Hartrevalidatie of dit kan in combinatie met uw medicatie en zal het recept worden geregeld.

Voorbereiding afspraak 

Wij streven ernaar om uw afspraak binnen tien dagen na uw doorverwijzing te laten plaatsvinden. Wilt u uw Rijnstatekaart en een actueel medicijnpaspoort meenemen naar deze afspraak. Het is verstandig om uw vragen van tevoren op te schrijven en dit lijstje mee te nemen. Ook raden wij u aan om iemand mee te nemen naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, familielid, vriend of vriendin. 

Contact 

Heeft u vragen? 

Dan kunt u contact opnemen met de spreekuurassistente Hartrevalidatie / Hartfalen via telefoonnummer 088 - 005 8579 tussen 8:30 en 12:00, of via een e-consult.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: