Kinderlongpoli
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Spreekuren

Kinder Astma Spreekuur

Met behulp van een longfunctieonderzoek, een allergietest (bloedonderzoek), een uitgebreide intake door de kinderlongverpleegkundige en een consult door de kinderarts, gekeken of het kind wel of geen astma heeft. Dit duurt een halve dag.

De huisarts kan vervolgens bij verdenking astma bij kinderen ouder dan 6 jaar, het kind doorverwijzen naar het Kinder Astma Spreekuur. Dit spreekuur vindt alleen plaats in Rijnstate Arnhem.

Consult bij de kinder(long)arts

Een consult bij de kinder(long)arts bestaat uit de anamnese (bespreken van voorgeschiedenis en klachten), lichamelijk onderzoek, het bespreken van onderzoeksuitslagen, het stellen van diagnose en uitleg over het ziektebeeld en de eventueel voorgeschreven medicatie.

Consult bij de kinderlongverpleegkundige

De kinderlongverpleegkundige neemt de volgende zaken met u en uw kind door:

  • Aanvullende uitleg en beantwoorden van vragen over het ziektebeeld en de werking van de voorgeschreven medicatie.
  • Uitzoeken wat de uitlokkende factoren voor benauwdheid zijn bij het kind.
  • Uitzoeken op welke signalen van het lichaam je als kind en ouder moet letten en hoe gehandeld moet worden bij klachten.
  • Bespreken in hoeverre het astma onder controle is in het dagelijks leven, tijdens sport, school en hierbij zo nodig tips en adviezen geven.
  • Inhalatie-instructie of controle van de inhalatietechniek en indien nodig veranderen van inhalator.
  • Stimuleren van zelfmanagement en therapietrouw bij oudere kinderen.
  • Informatie over stoppen met roken. Meeroken is zeer schadelijk voor jonge kinderen, het geeft veel schade aan de luchtwegen.
  • Indien er sprake is van een huisstofmijtallergie worden saneringsadviezen gegeven. Indien gewenst kan een huisbezoek worden aangevraagd bij Stichting Thuiszorg Midden Gelderland.
  • Indien er sprake is van ernstige voedselallergie voor bijvoorbeeld pinda’s of noten, wordt instructie gegeven over het gebruik van een Adrenaline pen (Epipen ® of Jext ®).
  • Het geven van informatie en het uitlenen van materialen voor een spreekbeurt over astma.

Alle mondelinge informatie wordt door bijbehorend foldermateriaal ondersteund.

Voorbereiding spreekuur

Zorgt dat u goed voorbereid naar het spreekuur komt: neemt u de medicatie en de inhalator van uw kind mee. Bespreek uw vragen en zorgen met de kinder(long)arts / kinderlongverpleegkundige. Zo weet u precies wat u en uw kind kunnen verwachten.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: