Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Arteriepunctie

In overleg met uw arts heeft u besloten uw bloed te laten onderzoeken. Bij dit onderzoek meten we in uw bloed de hoeveelheid zuurstof en koolzuur dat uit de slagader komt.

Voorbereiding thuis 

  • Gebruik uw medicijnen gewoon door.
  • U hoeft niet nuchter te blijven voor dit onderzoek.
  • U mag 30 minuten voor het onderzoek geen zware inspanning leveren.

Melden 

U kunt zich voor het onderzoek melden bij de aanmeldzuil op de afdeling Longfunctie. Neem altijd uw identiteitsbewijs en Rijnstatekaart mee!

Het verloop van het onderzoek 

Voor een arteriepunctie neemt de longfunctieanalist(e) wat bloed af uit de slagader in uw pols (zie foto). Deze handeling is vergelijkbaar met een normale bloedafname. Het enige verschil is dat het wondje wat langer moet worden dichtgedrukt. Er wordt hiervoor bij u een drukverband aangelegd. 

Tweede arteriepunctie na toedienen zuurstof (optioneel) 

Als uw arts dit aangegeven heeft, krijgt u na de eerste punctie gedurende een half uur zuurstof in te ademen. Hierna wordt opnieuw een arteriepunctie gedaan om te onderzoeken wat het effect van zuurstof op uw bloedwaarden is. 

Na de punctie 

Het drukverband moet minimaal één uur blijven zitten na de punctie. Gebruikt u antistollingsmiddelen, dan laat u het verband minimaal twee uur zitten. U kunt met een drukverband uw dagelijkse bezigheden gewoon hervatten. 

Duur van het onderzoek 

Een arteriepunctie duurt tussen de 10 en 15 minuten. Krijgt u ook nog zuurstof toegediend en een tweede arteriepunctie, dan duren de onderzoeken in totaal tussen de 45 en 60 minuten. 

Eventuele problemen tijdens en vlak na het onderzoek (complicaties) 

Het prikken van een arteriepunctie is over het algemeen een veilige ingreep, waarbij complicaties zelden voorkomen. De meest voorkomende complicaties zijn als volgt: 

  • op en rond de injectieplaats kunt u een blauwe plek krijgen, die na verloop van tijd wegtrekt;
  • het geïnjecteerde gebied kan wat gevoelig en dik aanvoelen;
  • er is een kleine kans dat u als gevolg van de prik onwel wordt.

Uitslag 

Uw arts bespreekt de uitslag van de test met u tijdens uw eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek. 

Vragen 

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig door te lezen. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de afdeling Longfunctie via onderstaand telefoonnummer. 

Telefoonnummer 

Polikliniek Longgeneeskunde Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7790

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: