Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Anale manometrie

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u binnenkort een anale manometrie ondergaat. Dit is een onderzoek waarbij de functie van de endeldarm en de anus wordt bekeken. Hier leest u meer hierover.

U ondergaat binnenkort een anale manometrie. Dit is een onderzoek waarbij de functie van de endeldarm en de anus wordt bekeken. Tijdens het onderzoek wordt een dun slangetje via de anus tot vijftien centimeter in de darm geschoven. Bij de sluitspier wordt de rustdruk, de knijpkracht en de ontspanning getest. 

Voorbereidingen in het ziekenhuis 

Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw Rijnstatekaart mee en eventueel de aanvraag van uw huisarts of verwijzend specialist. Zorg dat de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen. U wordt verzocht zich te melden bij de baliemedewerker van de afdeling Endoscopie in Rijnstate Arnhem, routenummer 18.

Voor het onderzoek krijgt u een klysma. Dit is nodig om het laatste deel van de darm zo leeg mogelijk te krijgen. Door het klysma krijgt u aandrang tot ontlasting. De verpleegkundige die u het klysma geeft, vertelt u waar de toiletten zijn en waar u kunt wachten tot het onderzoek begint. Vervolgens wordt u opgehaald en naar de onderzoeksruimte gebracht. U wordt verzocht zich van onderen te ontkleden. Daarna kunt u op de onderzoekstafel plaatsnemen en op uw linkerzij gaan liggen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee verpleegkundigen.

Het onderzoek 

Via de anus schuift een verpleegkundige een dun slangetje vijftien centimeter de darm in. Het inbrengen van het slangetje kan een wat eigenaardig gevoel geven. Het is nodig dat u zo stil mogelijk blijft liggen omdat bewegingen de meting kunnen beïnvloeden.

Tijdens het onderzoek vraagt de verpleegkundige u de kringspier aan te spannen en te ontspannen. Ook wordt met een ballon het aandranggevoel van de endeldarm bepaald. Met het vullen van de ballon wordt als het ware het vullen van het rectum met ontlasting nagebootst.

De totale tijdsduur in het ziekenhuis bedraagt ongeveer een uur, inclusief voorbereiding.

Uitslag 

De endoscopist verwerkt de bevindingen van het onderzoek in een digitaal verslag. Dit verslag wordt naar uw huisarts gestuurd.

Vragen 

Als u nog vragen heeft, kunt u ze gerust aan de verpleegkundige stellen voordat het onderzoek begint. U kunt voor eventuele dringende vragen ook bellen naar de afdeling Endoscopie. 

Telefoonnummer 

Afdeling Endoscopie Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6800
(tijdens kantooruren)

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: