Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Anale manometrie

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u binnenkort een anale manometrie krijgt. Hier leest u meer over dit onderzoek.

Wat is een anale manometrie?

Een anale manometrie is een onderzoek waarbij de functie van uw endeldarm en anus wordt bekeken. Tijdens het onderzoek schuift de verpleegkundige een dun slangetje via de anus tot vijftien centimeter in de darm. Bij de sluitspier wordt de rustdruk, de knijpkracht en de ontspanning getest. 

Voorbereidingen in het ziekenhuis 

Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw Rijnstatekaart mee. En, als u die op papier heeft, de aanvraag van uw huisarts of verwijzend specialist. Zorg dat de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen. U kunt u melden bij de aanmeldzuil op de afdeling Endoscopie in Rijnstate Arnhem, routenummer 18.

U wordt opgehaald uit de wachtkamer en naar de onderzoeksruimte gebracht. Daar vragen we u om u van onderen uit te kleden. Daarna gaat u op de onderzoekstafel op uw linkerzij liggen. Twee verpleegkundigen voeren het onderzoek uit.

Het onderzoek 

Via de anus schuift de verpleegkundige een dun slangetje vijftien centimeter de darm in. Dat kan een wat vreemd gevoel geven. Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen, omdat elke beweging de meting kan beïnvloeden.

Tijdens het onderzoek vraagt de verpleegkundige u de kringspier aan te spannen en te ontspannen. Ook wordt met een ballon het aandranggevoel van de endeldarm bepaald. Met het vullen van de ballon doen we eigenlijk het vullen van het rectum met ontlasting na.

In totaal bent u, met de voorbereiding erbij, ongeveer een uur in het ziekenhuis.

Uitslag 

De endoscopist verwerkt de resultaten van het onderzoek in een digitaal verslag. Dit verslag sturen we naar uw huisarts.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: