Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Afdeling Traumatologie

U bent het ziekenhuis binnengekomen via de afdeling Spoedeisende Hulp of de Acute Opname Afdeling. Daar is, in overleg met de medisch specialist, gebleken dat verdere opname noodzakelijk is. Hier vindt u informatie over uw opname, de afdeling, het ontslag en de herstelperiode. Wij wensen u een goed verblijf toe. 

Opname 

Een opname op de afdeling Traumatologie is bijna altijd een spoedopname. U kunt zich niet op deze opname voorbereiden. Wij vragen uw familie thuis spullen voor u op te halen, die u in het ziekenhuis nodig heeft, zoals: 

 • medicijnen die u gebruikt in de originele verpakkingen of een actueel medicatieoverzicht
 • toiletspullen
 • een ochtendjas
 • eventuele hulpmiddelen en/of protheses, zoals een bril en gehoorapparaat
 • voldoende ondergoed, comfortabele kleding en nachtkleding
 • lectuur en dergelijke
 • goed ingelopen, stevige platte schoenen

Wij raden u aan om sieraden en ander kostbaarheden mee te geven aan uw familie. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk wanneer u ze kwijtraakt. 

Informatie over de afdeling 

Ligging 
De verpleegafdeling Traumatologie bevindt zich op de 6e verdieping aan de B-kant van het ziekenhuis.

Indeling 
De afdeling heeft 1-, 2-, 3- en 4-persoons kamers. Dichtbij uw kamer zijn ruimtes met een toilet, wastafel en douche. We raden u aan deze niet op slot te doen bij gebruik, maar via het schuifje op de deur aan te geven dat deze bezet is. Zo voorkomt u situaties waarin verpleegkundigen u niet kunnen helpen als het nodig is.
Aan het einde van de gang bevindt zich de verpleegpost met balie. In de centrale ruimte bij de liften is een dagverblijf met televisie. In het ziekenhuis mag niet worden gerookt.

Medewerkers van de afdeling 

Op de afdeling zijn een afdelingshoofd, verpleegkundigen, een verpleegkundig specialist, leerling-verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, serviceassistenten, facilitair assistenten en afdelingssecretaresses werkzaam. Het afdelingshoofd heeft de algehele verantwoordelijkheid en leiding. 

Verpleegkundigen 
Verpleegkundigen zijn 24 uur per dag op de afdeling aanwezig. Bij vragen en problemen kunt u altijd bij hen terecht. We streven ernaar dat u zoveel mogelijk te maken krijgt met dezelfde verpleegkundige. Die is tijdens zijn of haar dienst verantwoordelijk voor de totale verpleegkundige zorg voor een aantal patiënten. Op het bord in de gang kunt u zien wie er dienst heeft. Onder of achter het kamernummer staat de naam van de verpleegkundige.
De afdeling heeft meer vakinhoudelijke seniorverpleegkundigen. Zij coördineren de verpleegkundige zorg van opname tot ontslag. Ook heeft elke afdeling leerling-verpleegkundigen. Zij werken onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige. 

Serviceassistenten 
Serviceassistenten dragen zorg voor de voeding op de afdeling. Bij veranderingen of vragen over voeding kunt u bij hen terecht. 

Veilig voedsel 
Binnen Rijnstate gaat het personeel uiterst zorgvuldig om met het eten dat u hier krijgt. Het personeel houdt zich aan alle regels die hiervoor zijn opgesteld. Daarnaast is het belangrijk dat ook u weet hoe u met de door ons verstrekte voeding en met eventueel meegebrachte etenswaren het best kunt omgaan. Serviceassistenten kunnen u hier meer informatie over geven. 

Facilitair assistenten 
Facilitair assistenten houden de afdeling schoon en maken onder andere de bedden op van de patiënten die uit bed mogen. 

Afdelingssecretaresse 
De afdelingssecretaresse verzorgt alle administratie rond uw verblijf in het ziekenhuis. Voor het verwerken van opdrachten heeft zij toegang tot uw dossier. 

Fysiotherapeuten 
Uw arts kan voor u een fysiotherapeut hebben geregeld. Deze hoort niet bij het vaste personeel van de afdeling, maar is regelmatig op de afdeling aanwezig. De fysiotherapeut maakt voor u een behandelplan dat kan bestaan uit bewegingstherapie op bed, ontspanningsoefeningen, het aanleren van technieken die u nodig heeft om opnieuw te gaan zitten, staan of lopen. Tijdens uw opname kunt u gebruik maken van eventuele hulpmiddelen van het ziekenhuis. Buiten het ziekenhuis kunt u hiervoor bij de uitleen van de thuiszorg of Medipoint terecht. Onder het kopje ‘Ontslag’ staat meer informatie. 

Apothekersassistenten 
Zij zijn er bij opname verantwoordelijk voor dat de (thuis-)medicatie goed staat geregistreerd. Bij ontslag zorgen zij ervoor dat uw apotheek en/of verpleeghuis een nieuw actueel medicatieoverzicht krijgen. Zij nemen de ontslagmedicatie met u door en maken afspraken met u over het ophalen/bezorgen van uw medicijnen bij ontslag.

Medisch team 

Verpleegkundig specialist 
Ook zijn er verpleegkundig specialisten werkzaam op de afdeling Traumatologie. Zij zijn samen met de specialist verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg. De verpleegkundig specialist coördineert de zorg bij patiënten op de afdeling Geriatrische Traumatologie. Mocht u bij deze patiënten horen dan informeert de verpleegkundige specialist u en/of uw familie over het verloop van uw opname. 

Specialisten 
In Rijnstate Arnhem werken de chirurgen en orthopeden in teamverband. Zij hebben afwisselend dienst voor de Spoedeisende Hulp. Iedere specialist heeft naast de algemene chirurgie of orthopedie een aantal aandachtsgebieden. Het kan daarom voorkomen dat uw operatie gedaan wordt door uw ‘eigen’ arts samen met een andere chirurg of orthopedisch chirurg. Het kan echter ook voorkomen dat u door een andere specialist dan uw eigen specialist wordt geopereerd.

Specialisten in opleiding 
De chirurgen en orthopeden worden bijgestaan door chirurgen in opleiding en orthopeden in opleiding. Dit zijn afgestudeerde artsen die in opleiding zijn tot chirurg of orthopeed. Zij zijn de eerstverantwoordelijken voor de dagelijkse medische zorg op de verpleegafdelingen en worden verder in deze tekst zaalartsen genoemd. Zij werken onder supervisie van een specialist. 

Coassistenten 
In Rijnstate Arnhem werken coassistenten. Dit zijn medisch studenten die in het vijfde of zesde jaar van de studie Geneeskunde zitten. De theorie van hun opleiding hebben ze gedaan. In het ziekenhuis doen ze praktijkervaring op.
Daarom kan het voorkomen dat u twee keer wordt onderzocht: eerst door de coassistent en vervolgens door de behandelend arts. Omdat coassistenten nog in opleiding zijn, bestaat de kans dat ze niet op al uw vragen een passend antwoord weten. U kunt deze vraag dan altijd stellen aan de behandelend arts. Deze is en blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling. 

Gang van zaken op de afdeling 

Dag van opname 
Als uw opname gepland is, komt u over het algemeen nuchter op de afdeling op de dag van de operatie. U meldt zich bij de secretaresse en zij informeert de verpleegkundige . Een apothekersassistent komt bij u langs om uw thuismedicatie door te nemen. Hierna haalt de verpleegkundige u op uit het dagverblijf en voert ze een gesprek met u over uw verblijf in het ziekenhuis. Ook neemt ze de bloeddruk, temperatuur en pols op. 

Na de operatie 
Na de operatie ligt u nog een poosje op de uitslaapkamer totdat de verdoving is uitgewerkt. Via het infuus krijgt u extra vocht toegediend. Vanaf de uitslaapkamer gaat u naar de verpleegafdeling. Als u gearriveerd bent op de verpleegafdeling belt de verpleegkundige uw contactpersoon. Het kan ook zijn dat u voor extra controle een nacht op de afdeling Medium Care blijft. Als alles goed gaat, mag u de dag na de operatie weer naar de verpleegafdeling.
U kunt na de operatie misselijk zijn. Dit is een bijwerking van de narcose. Geef dit tijdig aan bij de verpleegkundige, dan kunt u hier iets voor krijgen. 

Pijn 
U kunt na de operatie pijn hebben. Geef dit vooral door aan de arts of de verpleegkundige. Zij vinden het belangrijk dat u zo min mogelijk pijn heeft. U krijgt dan iets tegen de pijn. Elke dag wordt bijgehouden hoeveel pijn u nog heeft. In de folder ’Pijnregistratie’ staat hierover meer informatie. 

Gesprek met u en/of uw familie 
Op de eerste of tweede dag na de operatie bespreekt de verpleegkundige met u en of uw familie een aantal zaken. Zo wordt er uitleg gegeven over de operatie, de verblijfsduur in het ziekenhuis en het natraject.

 Artsenvisite 
Op werkdagen komt de zaalarts met een verpleegkundige bij u langs tussen 8.00 en 9.00 uur. Soms loopt er een specialist mee en meestal ook een coassistent. Dit is voor u hét moment om vragen te stellen. Mochten zich (nieuwe) lichamelijke klachten voordoen, dan horen zij dit graag van u. In het weekend komt een dienstdoende specialist naar de afdeling. Deze bezoekt u alleen als uw situatie extra aandacht nodig heeft. Mocht u vragen of bijzonderheden hebben, geef dit dan tijdig aan de verpleegkundige door zodat dit besproken kan worden met de arts. 

Nachtdienst 
Iedere avond en nacht heeft een afdelingsarts dienst voor spoedgevallen en problemen met opgenomen patiënten. 

Dagindeling 

 • tussen 08.00 – 09.00 uur ontbijt
 • ± 10.00 uur koffie/thee
 • tussen 12.00 en 13.00 uur broodmaaltijd
 • ± 14.00 uur koffie/thee
 • tussen 17.00 en 18.00 uur warme maaltijd
 • ± 19.00 uur koffie/thee.

Bezoek 
Bezoekers zijn dagelijks welkom tussen 14.00 en 15.00 uur en tussen 17.30 en 20.00 uur.
In verband met de rust op de afdeling kunnen er maximaal twee bezoekers zijn per patiënt. De afdeling verwacht dat bezoek zich aan deze afspraak houdt. Mochten er meer bezoekers zijn, dan mogen verpleegkundigen vragen aan het bezoek om te vertrekken. Bij bijzondere omstandigheden is er altijd overleg mogelijk over afwijkende bezoektijden. 

Telefoneren 
Naast gebruik van de vaste telefoon mag u gebruik maken van uw mobiele telefoon. U wordt vriendelijk verzocht om tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s ochtends niet te telefoneren. Vraag ook uw familie en vrienden om u in deze periode niet te bellen. Dit in verband met de rust op de afdeling. 

Patiëntendossier 
Alle medische gegevens worden in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) vermeld. Wanneer u voor onderzoek, een operatie of andere behandeling naar het ziekenhuis gaat, staat vermeld in het EPD. U heeft recht van inzage. Als u van dit recht gebruik wilt maken, overleg dit dan met uw behandelend specialist. 

Verpleegkundig dossier 
Alle verpleegkundige gegevens rondom en tijdens uw opname worden vermeld in het Elektronisch Patiënten Dossier. Dit dossier kunt u op verzoek inzien samen met de verpleegkundige. 

Ontslag 
De dag voor uw ontslag neemt de verpleegkundige met u door wat nog geregeld moet worden. Hij of zij bespreekt met u hoe u naar huis gaat en regelt zo nodig het vervoer. U heeft ook met de verpleegkundige een ontslaggesprek. De apothekersassistente komt weer bij u langs om de ontslagmedicatie door te nemen en met u te overleggen over het afhalen van de medicatie. Op de dag van ontslag krijgt u de ontslagpapieren mee. U kunt de afdeling meestal tussen 10.00 en 11.00 uur verlaten. Uw familieleden of kennissen kunnen u van de afdeling ophalen. De huisartsenbrief wordt door het ziekenhuis digitaal verstuurd naar uw huisarts. 

Overdrachtsdocument 
De verpleging geeft als dit nodig is een verpleegkundige overdracht mee. Dit overdrachtsdocument is bestemd voor de thuiszorg of de medewerkers in het verzorgings- of verpleeghuis. U en uw naasten mogen deze overdracht ook inzien. Zo bent u goed op de hoogte van de huidige situatie. Het overdrachtsdocument krijgt u alleen mee als u in aanmerking komt voor thuiszorg of als u in een verzorgingshuis of verpleeghuis verblijft.

Zorg- en hulpmiddelen thuis 
Als u na ontslag een hulpmiddel nodig heeft, dan kunt u dit door uw familie of kennissen voor ontslag laten regelen bij Medipoint. Medipoint is telefonisch bereikbaar via 088 -102 0100.
Mogelijke hulpmiddelen: 

 • rolstoel
  • met beenlade links
  • met beenlade rechts
 • rollator
 • looprek
 • krukken
 • postoel
 • urinaal
 • hoog/laag bed
 • ................................................................
 • ................................................................
 • ................................................................

Als u aanvullende zorgverlening (fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist) nodig heeft, dan is het nodig dat u dit direct na uw ontslag in gang zet. Schakel daarbij zo nodig de hulp in van uw familie of kennissen. U ontvangt dan van de zaalarts een machtiging. De overdracht van de aanvullende zorgverlening wordt aan u meegegeven bij ontslag. In sommige gevallen wordt dit rechtstreeks opgestuurd naar de ontvangende discipline. 

Hoe gaat u verder na het ontslag?

Bewegen, structuur en rust 
We hebben u tijdens uw ziekenhuisopname zoveel mogelijk een dagstructuur aangeboden. Deze bestond uit ‘s morgens wassen en aankleden, als dit kon in de normale kleding. Vervolgens kreeg u, zo mogelijk, de maaltijden aan tafel in de patiëntenkamer. Een dagstructuur is belangrijk, omdat dit de meeste mensen helpt om zich beter te voelen. Wij raden u daarom aan om ook thuis een dagstructuur voor uzelf te organiseren waar u zich prettig bij voelt. Als u overdag voldoende activiteiten heeft, slaapt u ’s nachts vaak ook beter. 

Voeding 
Voor een goed herstel na een ziekte is het vaak van belang om ook na het ziekenhuisontslag voldoende energie en eiwitten te gebruiken. Dat is niet altijd makkelijk, omdat er bij ziekte regelmatig sprake is van weinig eetlust. Soms helpt het dan om wat vaker iets te eten. Mogelijk heeft u tijdens uw opname contact gehad met een diëtist en zijn er voor thuis dieetadviezen meegegeven.
Bij vragen over uw dieet of voedingsadvies kunt u contact opnemen met uw diëtist. 

Tips voor thuis 

Wij adviseren u: 

 • voldoende te bewegen
 • voldoende te blijven eten en drinken; gebruik zo nodig wat vaker op de dag een kleine maaltijd
 • als dit mogelijk is één keer per week te wegen
 • uw ontlastingspatroon in de gaten te houden
 • uw medicatie volgens voorschrift te nemen
 • te proberen ‘s nachts niet alleen op uw rug te liggen, maar ook op uw zij (mits dit mag); dit voorkomt doorligplekken
 • tijdig contact te zoeken met de huisarts als u merkt dat er zich problemen voordoen

Vragen en problemen  

Zijn er vragen of onduidelijkheden over uw ontslag? Dan kunt u het beste dezelfde dag nog contact opnemen met de afdeling, telefoon: 088 - 005 6758. Als u thuis gezondheidsproblemen krijgt, neemt u dan contact op met uw huisarts. De huisarts is na uw ontslag uit het ziekenhuis uw eerste aanspreekpunt bij problemen met uw lichamelijke of geestelijke gezondheid. In de meeste gevallen krijgt u een afspraak mee voor een poliklinische controle. Als de vragen over de opname en het herstel thuis kunnen wachten, kunt u deze het beste stellen tijdens de poliklinische afspraak. 

Aanvullende informatie 

Zorg aanvragen via de gemeente 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen. De Wmo is er voor ouderen en mensen met een handicap of een chronisch psychisch probleem. Hierbij gaat het vooral om de volgende soorten zorg: hulp bij het huishouden, participatievoorzieningen, rolstoelvoorzieningen, vervoers- en woonvoorzieningen. U kunt bij uw gemeente informeren naar de mogelijkheden. 

Maaltijdvoorziening 
Er zijn veel organisaties die verschillende vormen van tafeltje-dek-je aanbieden (diepvriesmaaltijden, warme maaltijden, magnetronmaaltijden). Zij zorgen soms ook voor de vergoedingen voor de maaltijden. De Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) verzorgt een maaltijdvoorziening aan huis. Daarnaast organiseert SWOA op verschillende locaties open eettafels. Ook zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van de boodschappenservices van meerdere supermarkten, denk hierbij aan de Albert Heijn en Jumbo. 

Revalideren 
Als u na ontslag tijdelijk naar een verpleeghuis gaat om te revalideren is vervoer met een rolstoeltaxi soms noodzakelijk. De verpleegkundige bespreekt dit van tevoren met u. Wij kunnen meestal de taxi voor u bestellen. De rolstoel moet u (of uw familie) echter zelf regelen via bijvoorbeeld Medipoint. De kosten van zowel de rolstoel als de taxi zijn voor uw eigen rekening. Als er sprake is van revalidatie vraagt de verpleegkundige de voorkeur voor een revalidatiecentrum aan u. U mag een eerste en tweede keuze doorgeven. Het Transferbureau wordt erbij gevraagd om u zorgaanvraag op te pakken. Deze afdeling gaat kijken of u in aanmerking komt voor revalidatie en heeft contact met deze instelling voor een plek. 

Met onderstaande verpleeghuizen is een nauwe samenwerking: 

 • Verpleeghuis Regina Pacis
  Velperweg 158
  6824 MD Arnhem
 • Pleyade Revalidatie
  Slochterenweg 2
  6835 CB Arnhem
 • Verpleeghuis Insuladei
  Velperweg 139
  6824 HK Arnhem
 • Verpleeghuis de Lingehof
  Gouden Appel 122
  6681 WP Bemmel
 • Verpleeghuis de Liemerije
  Hunneveldweg 12
  6903 ZN Zevenaar
 • Verpleeghuis Intermezzo
  Harderwijkerweg 1A
  6952 AA Dieren
 • Verpleeghuis de Valkenburcht
  Valkenburglaan 35
  6861 AJ Oosterbeek
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: