Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Afdeling Medium Care

U bent opgenomen op de afdeling Medium Care. U komt op deze afdeling wanneer u intensieve zorg en/of bewaking nodig heeft tijdens een behandeling, na een chirurgische operatie of na een verblijf op de Intensive care. Hier vindt u informatie over de afdeling.

De afdeling Medium Care bestaat uit zes bedden. Er zijn 6 eenpersoonskamers. U bent aangesloten aan de monitor. Dit apparaat meet en bewaakt uw bloeddruk, uw hartritme en het zuurstofgehalte in uw bloed. Infuusvloeistoffen en medicijnen kunnen worden toegediend via een pomp.

De apparatuur kan diverse signalen geven. Deze worden doorgegeven aan de verpleegkundigen. Zij houden dit nauwlettend in de gaten en komen zo nodig in actie.

De signalen hebben niet per definitie te maken met een levensbedreigende alarmering. Er klinkt bijvoorbeeld ook een signaal als een medicijnpomp (bijna) leeg is.

Verpleegkundigen 

De verpleegkundigen op de afdeling zijn speciaal opgeleid. Zij werken volgens het systeem van patiëntentoewijzing. Dat betekent dat u zoveel mogelijk te maken krijgt met dezelfde verpleegkundige gedurende een dienst (er zijn 3 diensten per dag; een dag-, avond-, en nachtdienst).

De verpleegkundige is gedurende zijn of haar dienst verantwoordelijk voor uw verzorging en is tevens aanspreekpunt wanneer u of uw naasten vragen hebben of informatie wensen.

Wilt u een gesprek met de behandelend arts? Vraagt u dit dan aan de verpleegkundige. Naast verpleegkundigen werken er op de afdeling een secretaresse en afdelingsassistenten.

Afhankelijk van uw situatie heeft u ook te maken met andere disciplines, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist of logopedist.

Visite 

Dagelijks loopt een IC-arts visite. De IC-arts is een basisarts, veelal in opleiding, en heeft de dagelijkse verantwoording voor de medische zorg, onder supervisie van een intensivist. Tijdens de visite kunt u uw vragen stellen over de behandeling.

Benodigdheden en persoonlijke spullen 

U wordt geadviseerd niet te veel spullen mee te nemen naar het ziekenhuis. Waardevolle spullen kunt u beter thuis laten: als ziekenhuis zijn wij namelijk niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van uw waardevolle spullen.

Op de afdeling Medium Care heeft u in principe eigen nachtkleding aan. Het kan zijn dat u om praktische redenen een jasje aan krijgt van het ziekenhuis.

Wat u verder nodig heeft zijn verzorgingsartikelen, bijvoorbeeld scheerspullen, deodorant, kam, tandenborstel, (lees)bril. Zeep is niet nodig, omdat wij speciale wasdoekjes gebruiken voor de dagelijkse verzorging.

Bezoek 

Onze bezoektijden zijn dagelijks van 11.00 uur tot 20.00 uur. Ons advies is om maximaal twee keer 1 uur per dag op bezoek te komen, met maximaal 2 bezoekers tegelijk. Dit om ervoor te zorgen dat de patiënt voldoende rust krijgt.In bepaalde omstandigheden kunnen we hier van afwijken in goed overleg met de verpleegkundige. In verband met de privacy en het welzijn van onze patiënten zijn er wel een paar vaste richtlijnen:

  • Wij vragen u om zoveel mogelijk op de patiëntenkamer te blijven.
  • Familie en naasten die niet op bezoek komen of wachten om de patiënt te bezoeken, verzoeken wij om in het Atrium van het ziekenhuis (begane grond) te verblijven.
  • Als een patiënt tijdens het bezoek verpleegkundige zorg, een onderzoek of behandeling nodig heeft, kan het zijn dat u de patiëntenkamer moet verlaten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Om hygiënische redenen zijn bloemen op de afdeling Medium Care niet toegestaan.

Overnachten 

Als het gewenst is dat uw familie of naasten continue aanwezig zijn, dan kunnen zij gebruik maken van een familiekamer of, in bepaalde omstandigheden, van een logeerkamer in het Oeverhuis in Rijnstate Arnhem. Informatie hierover leest u op de website van het Oeverhuis

Camerabewaking 

Op de afdeling is camerabewaking aanwezig om bijvoorbeeld onrustige patiënten te kunnen bewaken wanneer de verpleegkundige niet op de kamer aanwezig is. De beelden worden niet vastgelegd en bewaard.

Contactpersoon 

Aan de patiënt wordt gevraagd om twee personen aan te wijzen, waarvan de eerste fungeert als eerste contactpersoon. De naam, relatie en telefoonnummer worden in het verpleegkundig dossier verwerkt.

(Telefonische) informatie wordt alleen aan deze contactpersonen gegeven. Deze contactpersonen kunnen de rest van de familie/naasten en overige belangstellenden op de hoogte houden van uw situatie. De afdeling is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

Contactpersonen kunnen altijd, op elk tijdstip van de dag of de nacht, rechtstreeks de afdeling bellen voor informatie, bij voorkeur voor 7.00 uur en na 10.00 uur ’s ochtends i.v.m. de verzorging van de patiënten.

Informatie 

Meer informatie leest u op onze pagina Welkom in Rijnstate. Ook kunt u hier informatie vinden over uw rechten en plichten en wat te doen bij klachten.

Vragen 

De medewerkers van de afdeling willen goede zorg verlenen, naar uw tevredenheid. Heeft u suggesties, dan horen de medewerkers van de afdeling dit graag van u.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundige. Zij beantwoorden uw vragen graag.

Lees meer informatie over de Medium Care of bekijk alle folders met informatie over uw opname.

Telefoonnummer 

Afdeling Medium Care: 088 - 005 6971
Bij voorkeur bellen voor 07.00 uur of na 10.00 uur ’s ochtends.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: