Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Afdeling Medium Care

U bent opgenomen op de afdeling Medium Care. U komt op deze afdeling wanneer u intensieve zorg en/of bewaking nodig heeft tijdens een behandeling, na een chirurgische operatie of na een verblijf op de Intensive care. Hier vindt u informatie over de afdeling.

De afdeling Medium Care bestaat uit zes bedden. Er zijn 6 eenpersoonskamers. U bent aangesloten aan de monitor. Dit apparaat meet en bewaakt uw bloeddruk, uw hartritme en het zuurstofgehalte in uw bloed. Infuusvloeistoffen en medicijnen kunnen worden toegediend via een pomp.

De apparatuur kan diverse signalen geven. Deze worden doorgegeven aan de verpleegkundigen. Zij houden dit nauwlettend in de gaten en komen zo nodig in actie.

De signalen hebben niet per definitie te maken met een levensbedreigende alarmering. Er klinkt bijvoorbeeld ook een signaal als een medicijnpomp (bijna) leeg is.

Verpleegkundigen 

De verpleegkundigen op de afdeling zijn speciaal opgeleid. Zij werken volgens het systeem van patiëntentoewijzing. Dat betekent dat u zoveel mogelijk te maken krijgt met dezelfde verpleegkundige gedurende een dienst (er zijn 3 diensten per dag; een dag-, avond-, en nachtdienst).

De verpleegkundige is gedurende zijn of haar dienst verantwoordelijk voor uw verzorging en is tevens aanspreekpunt wanneer u of uw naasten vragen hebben of informatie wensen.

Wilt u een gesprek met de behandelend arts? Vraagt u dit dan aan de verpleegkundige. Naast verpleegkundigen werken er op de afdeling een secretaresse en afdelingsassistenten.

Afhankelijk van uw situatie heeft u ook te maken met andere disciplines, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist of logopedist.

Visite 

Dagelijks loopt een IC-arts visite. De IC-arts is een basisarts, veelal in opleiding, en heeft de dagelijkse verantwoording voor de medische zorg, onder supervisie van een intensivist. Tijdens de visite kunt u uw vragen stellen over de behandeling.

Benodigdheden en persoonlijke spullen 

U wordt geadviseerd niet te veel spullen mee te nemen naar het ziekenhuis. Waardevolle spullen kunt u beter thuis laten: als ziekenhuis zijn wij namelijk niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van uw waardevolle spullen.

Op de afdeling Medium Care heeft u in principe eigen nachtkleding aan. Het kan zijn dat u om praktische redenen een jasje aan krijgt van het ziekenhuis.

Wat u verder nodig heeft zijn verzorgingsartikelen, bijvoorbeeld scheerspullen, deodorant, kam, tandenborstel, (lees)bril. Zeep is niet nodig, omdat wij speciale wasdoekjes gebruiken voor de dagelijkse verzorging.

Bezoek 

Bezoek is van harte welkom. De bezoektijden op de Medium Care zijn dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur. Wij verzoeken u om u aan de bezoektijden te houden. Het is in bepaalde omstandigheden natuurlijk mogelijk om in overleg met de verpleegkundige andere bezoektijden af te spreken.

Het bezoek wordt verzocht zich te melden door middel van de bel bij de ingang van de afdeling. Het kan zijn dat zij even moeten wachten, omdat de patiënt op dat moment nog verzorging of behandeling krijgt.

Het is in uw belang en het belang van uw medepatiënten, dat er niet meer dan twee bezoekers bij u aanwezig zijn. Zijn er meerdere bezoekers, dan wordt verzocht om elkaar af te wisselen.

Er is op de afdeling een wachtruimte voor familie/naasten. Het is niet wenselijk om hier met een grote groep mensen te verblijven. In dat geval verzoeken we de familie/naasten vriendelijk om op de begane grond in de hal te wachten.

Om hygiënische redenen zijn bloemen op de afdeling Medium Care niet toegestaan.

Overnachten 

Als het gewenst is dat uw familie of naasten continue aanwezig zijn, dan kunnen zij gebruik maken van een familiekamer of, in bepaalde omstandigheden, van een logeerkamer in het Oeverhuis in Rijnstate Arnhem. Informatie hierover leest u op de website van het Oeverhuis

Camerabewaking 

Op de afdeling is camerabewaking aanwezig om bijvoorbeeld onrustige patiënten te kunnen bewaken wanneer de verpleegkundige niet op de kamer aanwezig is. De beelden worden niet vastgelegd en bewaard.

Contactpersoon 

Aan de patiënt wordt gevraagd om twee personen aan te wijzen, waarvan de eerste fungeert als eerste contactpersoon. De naam, relatie en telefoonnummer worden in het verpleegkundig dossier verwerkt.

(Telefonische) informatie wordt alleen aan deze contactpersonen gegeven. Deze contactpersonen kunnen de rest van de familie/naasten en overige belangstellenden op de hoogte houden van uw situatie. De afdeling is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

Contactpersonen kunnen altijd, op elk tijdstip van de dag of de nacht, rechtstreeks de afdeling bellen voor informatie, bij voorkeur voor 7.00 uur en na 10.00 uur ’s ochtends i.v.m. de verzorging van de patiënten.

Informatie 

Meer informatie leest u op onze pagina Welkom in Rijnstate. Ook kunt u hier informatie vinden over uw rechten en plichten en wat te doen bij klachten.

Vragen 

De medewerkers van de afdeling willen goede zorg verlenen, naar uw tevredenheid. Heeft u suggesties, dan horen de medewerkers van de afdeling dit graag van u.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundige. Zij beantwoorden uw vragen graag.

Lees meer informatie over de Medium Care of bekijk alle folders met informatie over uw opname.

Telefoonnummer 

Afdeling Medium Care: 088 - 005 6971
Bij voorkeur bellen voor 07.00 uur of na 10.00 uur ’s ochtends.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: