Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Afdeling Longziekten

U bent opgenomen op de afdeling Longziekten in Rijnstate Arnhem. Hier vindt u informatie over de afdeling. Ook stellen wij de medewerkers voor, die bij uw behandeling betrokken kunnen zijn. De medewerkers van de afdeling Longziekten wensen u een goed verblijf toe. 

Welkom op de afdeling Longziekten 

De afdeling bestaat uit twee vleugels op de zevende verdieping van de A-vleugel. In de winterperiode (van 1 november - 1 april) zijn er 38 bedden in gebruik. In de zomerperiode heeft de longafdeling 28 bedden. Deze bedden zijn verdeeld over één, twee, drie- en vierpersoonskamers. De patiënten worden hier gemengd verpleegd, dat wil zeggen dat mannen en vrouwen op dezelfde kamer kunnen liggen. Op de afdeling is een dagverblijf waar u gebruik van kunt maken. Binnen het ziekenhuis en buiten op het terrein van het ziekenhuis is het niet toegestaan om te roken (ook geen E-sigaret). 

Medewerkers op de afdeling 

Het afdelingsteam bestaat uit: 

 • Hoofd zorgteam
 • Longartsen
 • Afdelingsarts
 • Co-assistenten
 • Verpleegkundigen
 • Leerling verpleegkundigen/stagiaires
 • Ziekenverzorgenden
 • Afdelingssecretaresse
 • Facilitair assistenten
 • Service assistenten

Hoofd zorgteam 

De verantwoording en leiding van de afdeling ligt bij het afdelingshoofd.

Longartsen 

Het team van longartsen bestaat uit de volgende specialisten: 

 • Dhr. N. J. M. Claessens
 • Dhr. dr. T. Dijkstra
 • Dhr. Y. P. de Jong
 • Dhr. dr. J. M. Smit
 • Mevr. dr. M. J. T. van de Ven
 • Mevr. P. J. E. Vos
 • Dr. E. A. P. M. van der Velden
 • Mevr. L. A. A. Moonen
 • Dhr. T. de Vries
 • Mevr. dr. J. Sriram

Afdelingsarts 

Per vleugel zijn er één of twee afdelingsartsen (arts wel of niet in opleiding tot specialist) werkzaam. De afdelingsarts coördineert de medische zorg op de afdeling en voert deze uit. Dit gebeurt onder toezicht van een longarts. Elke week is er een andere arts verantwoordelijk voor de kliniek, de Chef de Clinique. Dit is dokter De Vries of dokter Sriram. Een van deze longartsen is op dat moment hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor de medische zorg voor de patiënten op de afdeling. Op het whiteboard, in de gang tegenover de teampost, kunt u de naam van de betreffende arts terugvinden.

Co-assistenten 

In Rijnstate werken co-assistenten, studenten geneeskunde in het vijfde of zesde jaar van hun studie. In het ziekenhuis doen zij praktijkervaring op. Daarom kan het voorkomen dat u twee keer wordt onderzocht; eerst door de co-assistent en vervolgens door de afdelingsarts. Omdat co-assistenten nog in opleiding zijn, bestaat de kans dat ze niet op al uw vragen een passend antwoord weten. U kunt deze vraag dan altijd stellen aan de behandelend arts.

Verpleegkundigen 

Op de verpleegafdeling wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens het systeem patiëntgericht verplegen. Ons streven is dat u zoveel mogelijk te maken krijgt met dezelfde verpleegkundigen. Voor u heeft dit als voordeel dat u degene die u verzorgt en verpleegt, goed kent. De verpleegkundigen overleggen dagelijks met elkaar en met de afdelingsarts. Zo is de verpleegkundige die u verzorgt goed op de hoogte van uw gezondheidstoestand. De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag aanwezig zodat u, indien nodig, ieder moment een beroep op hen kunt doen.

De afdeling is een leerafdeling, dat wil zeggen dat (een deel van de) patiënten verpleegd worden door studenten verpleegkunde. Zij staan onder voortdurende supervisie van een gediplomeerd verpleegkundige. Zie ook informatie over Leerafdeling longziekten.

De werktijden van de verpleegkundigen zijn: 

 • dienst A: 07.00 tot 15.30 uur;
 • dienst C: 15.00 tot 23.30 uur;
 • dienst W: 23.15 tot 07.15 uur.

Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor uw kamer. Op het whiteboard in de gang kunt u zien welke verpleegkundige dit per dag is.

Afdelingssecretaresse

De afdelingssecretaresse regelt onder andere uw onderzoeken en maakt de afspraken voor u op de polikliniek.

Facilitair assistenten 

De facilitair assistenten houden de afdeling schoon en maken de bedden op van patiënten die uit bed mogen.

Service assistenten 

Op de afdeling is een service assistent aanwezig. Als u wensen, vragen of klachten op het gebied van de voeding heeft, kunt u bij hem of haar terecht. Hij/zij deelt onder andere dagelijks het voedingsformulier uit waarop u een keuzemenu kunt aankruisen.

Veilig voedsel en duurzaamheid

Binnen Rijnstate gaat het personeel uiterst zorgvuldig om met het eten dat u krijgt. We houden ons aan alle regels die hiervoor zijn opgesteld. Daarnaast is het belangrijk dat ook u weet hoe u met de door ons verstrekte voeding en met eventueel meegebrachte etenswaren het beste kunt omgaan. Zo helpt u mee te voorkomen dat u ziek wordt door het eten van ‘bedorven’ voedsel. Wilt u meer weten, vraag dan aan de service assistent de adviezen over voedselveiligheid.
We gebruiken zoveel mogelijk producten die niet schadelijk zijn voor het
milieu. We kijken naar het materiaal waarvan het product gemaakt is., of het bijvoorbeeld hergebruikt kan worden en of het veilig is. Op de afdeling gebruiken we wegwerpservies- en bestek. Hiermee worden kosten voor de afwas, een grote hoeveelheid elektriciteit en water bespaard. Daarnaast kan het materiaal na gebruik weer ingezet worden voor nieuwe producten en het is zeer hygiënisch.

Visite lopen

De afdelingsarts loopt op werkdagen tussen 08.45 en 11.00 uur visite.
Op maandag en donderdag zijn er op vleugel twee één of twee longartsen bij.
Op vleugel drie is dit op woensdag en vrijdag het geval. Tijdens de visite loopt er altijd een verpleegkundige mee. Dit is voor u een moment om vragen te stellen of opmerkingen te maken over uw behandeling. Als u (nieuwe) lichamelijke klachten heeft, horen zij dat graag van u. Ook als het goed gaat willen zij dit vanzelfsprekend van u horen. Het kan voorkomen dat onderzoek en/of behandeling door verschillende specialisten wenselijk is. Zij adviseren dan uw behandelend longarts over bepaalde aspecten van uw ziekte of algemene toestand. Soms dragen zij zorg voor een deel van de behandeling. Het is ook mogelijk dat uw specialist de behandeling in zijn geheel overdraagt aan een andere specialist. Dit zal alléén in overleg met u geschieden. Het gevolg kan zijn dat u dan naar een andere verpleegafdeling wordt overgeplaatst.

Gesprek met de arts

Een persoonlijk gesprek met uw arts, samen met uw familie, op uw verzoek kan door de verpleegkundige geregeld worden. Het kan ook zijn dat de arts zelf u uitnodigt voor een gesprek. Bij dit gesprek kunnen maximaal drie personen aanwezig zijn.


Meer informatie 

Voor telefonische informatie of het maken van een afspraak kan uw contactpersoon het beste bellen na 11.00 uur ‘s morgens.

Globale dagindeling 

± 08.00 uur: ontbijt
± 10.00 uur: koffie/thee
± 12.00 uur: broodmaaltijd
± 14.00 uur: koffie/thee
± 17.00 uur: warme maaltijd
± 19.00 uur: koffie/thee

Artsenvisites, onderzoeken en behandelingen vinden in de loop van de dag plaats.
U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Dag van opname 

De verpleegkundige die u ontvangt, maakt u wegwijs op de afdeling en wijst u uw kamer. Deze verpleegkundige voert ook een opnamegesprek met u. Het doel van dit gesprek is om samen de verpleegkundige zorg vast te stellen die u tijdens het verblijf in het ziekenhuis nodig heeft. Ook is het belangrijk dat er een vertrouwensrelatie kan ontstaan waardoor u zich wat op uw gemak zult voelen. De onderwerpen die tijdens en na dit gesprek aan de orde komen, hebben betrekking op: 

 • de reden waarvoor u wordt opgenomen, zodat de verpleegkundige weet in hoeverre u op de hoogte bent van deze opname en wat er met u gaat gebeuren;
 • de gevolgen van de opname voor de thuissituatie;
 • de mate waarin u zichzelf kunt verzorgen;
 • medicijn- en dieetgebruik;
 • wat u verder nog wilt weten.

Alle gegevens over uw opname worden in het elektronisch patiëntendossier genoteerd. U heeft recht op inzage in dit verpleegkundig en in uw medisch dossier.

Bezoektijden 

Vanwege het coronavirus zijn de bezoektijden tijdelijk aangepast, dit is nu van 14.00 - 20.00 uur. Er mag één bezoeker per patiënt per dag op bezoek komen. Dit is in het belang van u en uw medepatiënten.
Het is wenselijk om als bezoek rekening te houden met het gebruik van parfum op de afdeling. Het gebruik van parfum kan een nadelig effect hebben op het welzijn van de patiënten op de afdeling Longziekten. Het is mogelijk dat u in de middag voor een onderzoek weg moet. Wij zullen altijd proberen u voortijdig op de hoogte te stellen.

Ontslag 

Aan het begin van uw opname in het ziekenhuis wordt er door de arts en verpleegkundige, in overleg met u, een streefontslagdatum afgesproken. Deze datum is een richtlijn waar we naar toe werken. Uiteraard wordt per dag bekeken of deze datum haalbaar is en/of aangepast moet worden. Bij ontslag wordt uw huisarts door de arts op de hoogte gebracht, dit gebeurt digitaal. In de ontslagbrief staan alle gegevens over uw behandeling en de nazorg. U krijgt zo nodig een controleafspraak en/of een afspraak voor vervolgonderzoeken mee of deze worden thuis gestuurd.

Als u thuis nog medicijnen blijft gebruiken, krijgt u recepten mee. Op de dag voor of van ontslag neemt de apothekersassistente van de afdeling deze recepten met u door. Met deze recepten kunt u de medicatie bij de poli-apotheek of uw eigen apotheek ophalen. Het tijdstip van ontslag is meestal ‘s ochtends tussen 10.00 en 11.00 uur. Uw familieleden of kennissen kunnen u op de afdeling komen ophalen. Als u vervoer per taxi of ambulance nodig heeft, dan regelen wij dit voor u. Bij problemen thuis kunt u contact opnemen met de huisarts.

Nazorg 

Als u verwacht na uw verblijf in het ziekenhuis onvoldoende opvang of verzorging thuis te hebben, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de verpleegkundige. Samen met u en eventueel de transferverpleegkundige wordt naar een oplossing gezocht.

Astma en COPD-patiënten 

Astma en COPD-patiënten krijgen na ontslag een poli-afspraak mee voor de verpleegkundig specialist. Dit traject heet “De carrousel”. Bij COPD-patiënten komt een paar dagen na het ontslag een verpleegkundige van de thuiszorg bij u thuis.

Vragen 

Voor verdere informatie, zie de informatie ‘Welkom’ en ‘Voorzieningen’ van Rijnstate Arnhem. Als u tijdens uw opname nog vragen heeft, beantwoordt de verpleegkundige die graag.

Telefoonnummers 

Afdeling Longziekten A7 vleugel 2: 088 - 005 6525
Afdeling Longziekten A7 vleugel 3: 088 - 005 6521

Onze specialismen

voor deze aandoening
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: