Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Afdeling Longgeneeskunde

U bent opgenomen op de afdeling Longgeneeskunde in Rijnstate Arnhem. Hier vindt u informatie over de afdeling. Ook stellen wij de medewerkers voor, die bij uw behandeling betrokken kunnen zijn. De medewerkers van de afdeling Longgeneeskunde wensen u een goed verblijf toe. 

Welkom op de afdeling Longgeneeskunde 

De afdeling bestaat uit twee vleugels op de zevende verdieping van de A-vleugel. In de winterperiode (van 1 november - 1 april) zijn er 38 bedden in gebruik. In de zomerperiode heeft de longafdeling 28 bedden. Deze bedden zijn verdeeld over één, twee, drie- en vierpersoonskamers. De patiënten worden hier gemengd verpleegd, dat wil zeggen dat mannen en vrouwen op dezelfde kamer kunnen liggen. Op de afdeling is een dagverblijf waar u gebruik van kunt maken. Binnen het ziekenhuis en buiten op het terrein van het ziekenhuis is het niet toegestaan om te roken (ook geen E-sigaret). 

Veilig voedsel en duurzaamheid

Binnen Rijnstate gaat het personeel uiterst zorgvuldig om met het eten dat u krijgt. We houden ons aan alle regels die hiervoor zijn opgesteld. Daarnaast is het belangrijk dat ook u weet hoe u met de door ons verstrekte voeding en met eventueel meegebrachte etenswaren het beste kunt omgaan. Zo helpt u mee te voorkomen dat u ziek wordt door het eten van ‘bedorven’ voedsel. Wilt u meer weten, vraag dan aan de service assistent de adviezen over voedselveiligheid.
We gebruiken zoveel mogelijk producten die niet schadelijk zijn voor het
milieu. We kijken naar het materiaal waarvan het product gemaakt is., of het bijvoorbeeld hergebruikt kan worden en of het veilig is. Op de afdeling gebruiken we wegwerpservies- en bestek. Hiermee worden kosten voor de afwas, een grote hoeveelheid elektriciteit en water bespaard. Daarnaast kan het materiaal na gebruik weer ingezet worden voor nieuwe producten en het is zeer hygiënisch.

Visite lopen

De afdelingsarts loopt op werkdagen tussen 8.45 en 11.00 uur visite. Op maandag en donderdag zijn er op vleugel 2 één of twee longartsen bij. Op vleugel 3 is dit op woensdag en vrijdag het geval. Tijdens de visite loopt er altijd een verpleegkundige mee. Dit is voor u een moment om vragen te stellen of opmerkingen te maken over uw behandeling. Als u (nieuwe) lichamelijke klachten heeft, horen zij dat graag van u. Ook als het goed gaat willen zij dit vanzelfsprekend van u horen.

Het kan voorkomen dat onderzoek en/of behandeling door verschillende specialisten wenselijk is. Zij adviseren dan uw behandelend longarts over bepaalde aspecten van uw ziekte of algemene toestand. Soms dragen zij zorg voor een deel van de behandeling. Het is ook mogelijk dat uw specialist de behandeling in zijn geheel overdraagt aan een andere specialist. Dit zal alléén in overleg met u geschieden. Het gevolg kan zijn dat u dan naar een andere verpleegafdeling wordt overgeplaatst.

Gesprek met de arts

Een persoonlijk gesprek met uw arts, samen met uw familie, op uw verzoek kan door de verpleegkundige geregeld worden. Het kan ook zijn dat de arts zelf u uitnodigt voor een gesprek. Bij dit gesprek kunnen maximaal drie personen aanwezig zijn.

Meer informatie 

Voor telefonische informatie of het maken van een afspraak kan uw contactpersoon het beste bellen na 11.00 uur ‘s morgens.

Globale dagindeling 

± 08.00 uur: ontbijt
± 10.00 uur: koffie/thee
± 12.00 uur: broodmaaltijd
± 14.00 uur: koffie/thee
± 17.00 uur: warme maaltijd
± 19.00 uur: koffie/thee

Artsenvisites, onderzoeken en behandelingen vinden in de loop van de dag plaats. We informeren u hier tijdig over.

Dag van opname 

De verpleegkundige die u ontvangt, maakt u wegwijs op de afdeling en wijst u uw kamer. Deze verpleegkundige voert ook een opnamegesprek met u. Het doel van dit gesprek is om samen de verpleegkundige zorg vast te stellen die u tijdens het verblijf in het ziekenhuis nodig heeft. Ook is het belangrijk dat er een vertrouwensrelatie kan ontstaan waardoor u zich wat op uw gemak zult voelen. De onderwerpen die tijdens en na dit gesprek aan de orde komen, hebben betrekking op: 

  • de reden waarvoor u wordt opgenomen, zodat de verpleegkundige weet in hoeverre u op de hoogte bent van deze opname en wat er met u gaat gebeuren;
  • de gevolgen van de opname voor de thuissituatie;
  • de mate waarin u zichzelf kunt verzorgen;
  • medicijn- en dieetgebruik;
  • wat u verder nog wilt weten.

Alle gegevens over uw opname worden in het elektronisch patiëntendossier genoteerd. U heeft recht op inzage in dit verpleegkundig en in uw medisch dossier.

Bezoektijden 

Vanwege het coronavirus zijn de bezoektijden tijdelijk aangepast, dit is nu van 14.00 - 20.00 uur. Er mag één bezoeker per patiënt per dag op bezoek komen. Dit is in het belang van u en uw medepatiënten.
Het is wenselijk om als bezoek rekening te houden met het gebruik van parfum op de afdeling. Het gebruik van parfum kan een nadelig effect hebben op het welzijn van de patiënten op de afdeling Longgeneeskunde. Het is mogelijk dat u in de middag voor een onderzoek weg moet. Wij proberen u altijd voortijdig op de hoogte te stellen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: