Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Verpleegafdeling Longgeneeskunde

U bent opgenomen op de verpleegafdeling Longgeneeskunde in Rijnstate Arnhem.  Op deze afdeling worden patiënten opgenomen die last hebben van aandoeningen aan de luchtwegen of de longen. 
Hier vindt u informatie over de afdeling. Ook stellen wij de medewerkers voor die bij uw behandeling betrokken kunnen zijn. De medewerkers van de afdeling Longgeneeskunde wensen u een goed verblijf toe. 

Welkom op de verpleegafdeling Longgeneeskunde 

De afdeling bestaat uit twee vleugels op de zevende verdieping van de A-toren. In de winterperiode (van 1 november tot 1 april) zijn er 38 bedden in gebruik. In de zomerperiode heeft de longafdeling 28 bedden. Deze bedden zijn verdeeld over één-, twee-, drie- en vierpersoonskamers. Op onze afdeling kunnen mannen en vrouwen op dezelfde kamer liggen. Binnen het ziekenhuis en buiten op het terrein van het ziekenhuis mag u niet roken (ook geen e-sigaret). 

Veilig voedsel en duurzaamheid 

Bij Rijnstate gaan we uiterst zorgvuldig om met het eten dat u krijgt. We houden ons aan alle regels die hiervoor zijn opgesteld. Daarnaast is het belangrijk dat ook u weet hoe u het beste kunt omgaan met voeding die u van ons heeft gekregen en met eventueel meegebrachte etenswaren. Zo voorkomen we samen dat u ziek wordt door het eten van ‘bedorven’ voedsel. Wilt u meer weten, vraag dan aan de service-assistent de adviezen over voedselveiligheid. 

We gebruiken zo veel mogelijk producten die niet schadelijk zijn voor het milieu. We kijken naar het materiaal waarvan het product gemaakt is. Ook kijken we of het bijvoorbeeld hergebruikt kan worden en of het veilig is. Op de afdeling gebruiken we wegwerpservies- en bestek. Het materiaal waarvan dit gemaakt is kan na gebruik weer ingezet worden voor nieuwe producten. Hiermee worden kosten voor de afwas en een grote hoeveelheid elektriciteit en water bespaard. Ook is het zeer hygiënisch. 

Visite 

De afdelingsarts loopt visite op werkdagen tussen 8.45 en 11.00 uur. Op dinsdag en vrijdag zijn er op vleugel 2 één of twee longartsen bij. Op vleugel 3 gebeurt dit op maandag en donderdag. Tijdens de visite loopt er altijd een verpleegkundige mee. Dit is voor u een moment om vragen te stellen of opmerkingen te maken over uw behandeling. Als u (nieuwe) lichamelijke klachten heeft, horen zij dat graag van u. Ook als het goed gaat, willen zij dit natuurlijk van u horen.
Soms is onderzoek en/of behandeling door verschillende specialisten wenselijk. Zij adviseren dan uw behandelend longarts over bepaalde aspecten van uw ziekte of uw algemene toestand. Soms dragen zij zorg voor een deel van de behandeling. Het is ook mogelijk dat uw specialist de behandeling helemaal overdraagt aan een andere specialist. Dit gebeurt alléén in overleg met u. Als dat gebeurt, kan het zijn dat u naar een andere verpleegafdeling wordt overgeplaatst. 

Gesprek met de arts 

Als u een persoonlijk gesprek wilt met uw arts, samen met uw familie, kan de verpleegkundige dit regelen. Soms nodigt de arts u zelf uit voor een gesprek. Bij dit gesprek kunnen maximaal drie personen aanwezig zijn. Bij ontslag kan er een ontslaggesprek gepland worden als u dat wilt. 

Meer informatie 

Voor telefonische informatie of om een afspraak te maken, kan uw contactpersoon het beste bellen na 11.00 uur. 

Globale dagindeling 

± 08.00 uur: ontbijt
± 10.00 uur: koffie/thee
± 12.00 uur: broodmaaltijd
± 14.00 uur: koffie/thee
± 17.00 uur: warme maaltijd
± 19.00 uur: koffie/thee

Artsenvisites, onderzoeken en behandelingen gebeuren in de loop van de dag. We informeren u hier tijdig over. 

Dag van opname 

De verpleegkundige die u ontvangt, maakt u wegwijs op de afdeling en wijst u uw kamer. Deze verpleegkundige voert ook een opnamegesprek met u. Het doel van dit gesprek is om samen de verpleegkundige zorg vast te stellen die u tijdens het verblijf in het ziekenhuis nodig heeft. Ook is het belangrijk dat er een vertrouwensrelatie kan ontstaan, zodat u zich wat op uw gemak voelt. Tijdens en na dit gesprek kunnen deze onderwerp aan de orde komen: 

  • de reden dat u wordt opgenomen, zodat de verpleegkundige weet in hoeverre u weet waarom u bent opgenomen en wat er met u gaat gebeuren
  • de gevolgen van de opname voor de thuissituatie
  • in hoeverre u zichzelf kunt verzorgen
  • uw medicijngebruik en eventueel uw dieet
  • wat u verder nog wilt weten

Alle gegevens over uw opname worden genoteerd in het elektronisch patiëntendossier. U mag dit verpleegkundig dossier en uw medisch dossier altijd inzien. 

Bezoektijden 

Kijk voor de actuele bezoektijden op onze website. Wij vragen uw bezoek geen parfum te dragen op de afdeling. Parfum kan een nadelig effect hebben op het welzijn van de patiënten op de afdeling Longgeneeskunde. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: