Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Afdeling Intensive Care

Hier leest u over de gang van zaken op de afdeling Intensive Care. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan een van de verpleegkundigen.

Afdeling intensive Care

Op de Intensive Care (IC) liggen patiënten in een levensbedreigende situatie. Ook liggen er patiënten bij wie lichaamsfuncties met veel zorg bewaakt, behandeld of overgenomen moeten worden. Bijvoorbeeld na een grote operatie, een ernstig ongeval of bij een levensbedreigende ziekte.

De patiënten op de IC kunnen vanuit alle specialismen komen, behalve neurochirurgie en hartchirurgie (deze specialismen heeft Rijnstate niet).

De afdeling IC is laatst verbouwd en is een moderne afdeling met 16 ruime eenpersoonskamers en een IC-dakterras. De afdeling bestaat uit 2 units met elk 8 bedden. De kamers zijn ingericht met apparatuur om patiënten met speciale behoeften in de gaten te houden en te behandelen.

IC-verpleegkundigen

De IC-verpleegkundigen zijn speciaal opgeleid om patiënten op deze afdeling te verplegen en verzorgen met de apparatuur. Op de IC krijgt de patiënt zo veel mogelijk te maken met dezelfde verpleegkundige tijdens een dienst. Er zijn 3 diensten per dag: een dag-, avond-, en een nachtdienst. De verpleegkundige is g verantwoordelijk voor de verzorging. De verpleegkundige is ook aanspreekpunt voor vragen en geeft informatie als u dat wenst.

Medisch behandelteam

Het medisch behandelteam bestaat uit intensivisten (medisch specialisten in Intensive Care-zorg), IC-artsen en zo nodig andere specialisten. De IC-arts is een basisarts, vaak in opleiding tot internist of tot SEH-arts. De IC-arts doet de dagelijkse medische zorg, onder begeleiding van een intensivist.

EIn een overleg van het medisch behandelteam en de verpleegkundigen wordt elke patiënt besproken. Samen bepalen zij de beste behandeling.

Elke dag loopt de IC-arts en/of de intensivist visite. Tijdens deze visite onderzoeken ze patiënten, bekijken ze uitslagen en passen ze zo nodig de behandeling. Er is 24 uur per dag een intensivist beschikbaar om patiënten te behandelen en om IC-artsen te begeleiden.

Kleding en toiletartikelen

Op de afdeling IC krijgt u een operatiejasje aan. U hoeft dus geen eigen nachtgoed mee te nemen. U moet wel zelf zorgen voor toilet- en verzorgingsartikelen, zoals uw (lees)bril, scheerspullen, tandpasta, deodorant, kam enz.

Waardevolle spullen kunt u beter thuis laten. Rijnstate is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw spullen.

Bezoek

Rust is belangrijk voor het herstel van de patiënt. Bezoek is van harte welkom maar te veel en te vaak bezoek kan niet goed zijn voor de situatie van de patiënt. Daarom gelden er voor de afdeling IC andere bezoektijden dan normaal:

Het bezoekuur is elke dag van 14.00 tot 15.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur.

In bijzondere situaties kan dit natuurlijk in overleg. Er mogen maximaal 2 bezoekers tegelijk bij een patiënt zijn, omdat bezoek soms erg vermoeiend kan zijn. Als u met meer personen op bezoek komt, vragen wij u het bezoek af te wisselen.

De wachtruimte voor het bezoek is aan het begin van de gang. Er staat een koffie- en theeautomaat.

Bezoek van (kleine) kinderen is mogelijk, maar overleg hierover altijd met de verpleegkundige.

Op de afdeling is ook een familiekamer voor als u langere tijd in het ziekenhuis moet blijven.

In deze ruimte worden ook de familiegesprekken met de arts gehouden.

Wij vragen het bezoek zich te melden door op de bel te drukken bij de ingang van de afdeling. Het kan zijn dat het bezoek even moet wachten, als we de patiënt op dat moment verzorgen of behandelen. Tijdens het bezoek komt de verpleegkundige even langs om vragen te beantwoorden en zo nodig informatie te geven. U kunt ook een afspraak maken met de behandelend arts voor een persoonlijk gesprek. De verpleegkundige regelt dit voor u.

Wij vragen u voor en na het bezoek de handen te desinfecteren bij de ingang van de IC. Voor bezoek aan patiënten die in isolatie liggen gelden soms andere regels. Vraag hiernaar bij de verpleegkundige.

Als een patiënt is opgenomen met MRSA of BRMO nemen we misschien extra preventieve maatregelen. Er gelden dan regels en afspraken rondom het bezoek. Informatie hierover krijgt u van de verpleegkundige op de IC.

Drinken en eten mag u alleen in overleg met de verpleegkundige meenemen. Bloemen mag u om hygiënische redenen niet meenemen.

Dagboek

Als u een langere tijd op de IC ligt, kunt u een dagboek gebruiken. Hierin kunnen patiënt en/of naasten het verloop van de IC-opname beschrijven. Dat kan waardevol zijn voor de verwerking.

‘Even voorstellen’-poster

Op de afdeling is de ‘even-voorstellenposter’ verkrijgbaar. Wij vragen u deze in te vullen. Zo leren de zorgmedewerkers aan het bed de patiënt wat beter kennen.

De Nazorgpoli IC

Een opname op de IC is een heftige gebeurtenis voor patiënten en hun naasten. Een opname op de afdeling IC kan onverwachte en langdurige klachten geven.

Als u langer dan 3 dagen op de IC opgenomen bent geweest, krijgt u 12 weken na uw ontslag een uitnodiging van ons. Wij vragen u dan om samen met uw partner of familie naar de Nazorgpoli IC te komen. Op de nazorgpoli krijgt u begeleiding en we proberen uw vragen te beantwoorden. Dit kan u helpen de ingrijpende ervaring van het verblijf op de IC te verwerken.

Meer over deze poli leest u op de pagina Na een opname op de Intensive Care.

Overnachten

Naasten van patiënten kunnen een familiekamer gebruiken als zij dag en nacht aanwezig willen zijn. Als het noodzakelijk is dat u langer dan 24 uur aanwezig bent, kunt u de faciliteiten van het Oeverhuis gebruiken. Informatie kunt u vinden via de website van het Oeverhuis.

Camerabewaking

Op de afdeling is een camera aanwezig. Deze gebruiken we om patiënten te bewaken als de verpleegkundige niet op de kamer aanwezig is. De beelden worden niet vastgelegd en niet bewaard. De camera kan uitgezet worden.

Contactpersoon

We vragen de naasten van de patiënt om 2 personen als contactpersoon aan te wijzen. De naam, de relatie tot de patiënt en het telefoonnummer van deze personen komen in het verpleegkundig dossier. We geven alleen (telefonische) informatie aan deze contactpersonen.

De eerste contactpersoon kan altijd, op elk tijdstip van de dag/nacht, meteen de afdeling bellen voor informatie. We vragen u liever niet te bellen tussen 7.00 en 10.00 uur ’s ochtends, omdat we het dan druk hebben met de verzorging van de patiënten.

Bij grote veranderingen in de situatie of de behandeling bellen we de eerste contactpersoon. Als we de eerste contactpersoon niet kunnen bereiken, bellen we de tweede contactpersoon.

Voorzieningen

De verschillende voorzieningen in Rijnstate staan beschreven op de pagina Faciliteiten.

Tot slot

De medewerkers van de afdeling willen goede zorg verlenen, naar uw tevredenheid. Als u suggesties heeft, horen de medewerkers van de afdeling dit graag van u. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundige. Zij beantwoorden uw vragen graag.

Op onze website kunt u uitgebreidere informatie vinden over de afdeling IC.

Hier vindt u ook onze folderpagina met alle informatie over op de opname op de IC.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: