Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Afdeling Intensive Care

Hier leest u over de gang van zaken op de afdeling Intensive Care. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan een van de verpleegkundigen. 

Afdeling intensive Care

Op de Intensive Care (IC) worden patiënten opgenomen die in een levensbedreigende situatie verkeren. Ook worden er patiënten opgenomen bij wie lichaamsfuncties intensief bewaakt, behandeld of overgenomen moeten worden. Dit kan nodig zijn na een grote operatie, maar ook na een ernstig ongeval of bij een levensbedreigende ziekte. De patiënten die op de IC komen kunnen komen vanuit alle specialismen, met uitzondering van neurochirurgie en hartchirurgie (deze specialismen heeft Rijnstate niet). 

De afdeling IC is recent verbouwd en is een moderne afdeling met zestien ruime eenpersoonskamers. 

De afdeling IC bestaat uit twee units met elk acht bedden. De kamers zijn ingericht met apparatuur om patiënten in een specifieke situatie te observeren, te bewaken en te behandelen. Op deze afdeling heeft u te maken met IC-verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen in opleiding, verpleegkundig ondersteuners, artsen en paramedici (fysiotherapeut, logopedist, diëtist, ergotherapeut). Op de afdeling werken ook meerdere secretaresses, afdelingsassistenten en medewerkers van de facilitaire dienst.

IC-verpleegkundigen 

De IC-verpleegkundigen zijn speciaal opgeleid om de patiënten op deze afdeling te verplegen en verzorgen met behulp van de beschikbare apparatuur. Op de IC werken we met het systeem van patiëntentoewijzing. Dat betekent dat de patiënt zo veel mogelijk te maken krijgt met dezelfde verpleegkundige gedurende een dienst. Er zijn drie diensten per dag: een dag-, avond-, en een nachtdienst. De verpleegkundige is gedurende zijn of haar dienst verantwoordelijk voor de verzorging en is ook aanspreekpunt voor vragen zijn en geeft informatie als dat gewenst is. 

Medisch behandelteam 

Het medisch behandelteam bestaat uit intensivisten (medisch specialisten in Intensive Care-zorg), IC-artsen en zo nodig andere specialisten. De IC-arts is een basisarts, veelal in opleiding tot internist of tot SEH-arts en heeft de dagelijkse verantwoording voor de medische zorg, onder supervisie van een intensivist. Dagelijks wordt elke patiënt besproken in een overleg van het medisch behandelteam en de verpleegkundigen. Met elkaar stellen zij de optimale behandeling vast. Elke dag loopt de IC-arts en/of de intensivist visite. Tijdens deze visite worden de patiënten onderzocht, worden uitslagen bekeken en kan de behandeling worden aangepast. Er is 24 uur per dag een intensivist beschikbaar om patiënten te behandelen en om IC-artsen te begeleiden.

Kleding en toiletartikelen 

Tijdens het verblijf op de afdeling IC krijgt u om praktische redenen een operatiejasje aan. U hoeft dus geen eigen nachtgoed mee te nemen. U moet wel zelf zorgen voor toilet- en verzorgingsartikelen, zoals uw (lees)bril, scheerspullen, tandpasta, deodorant, kam en dergelijke. Waardevolle spullen kunt u beter thuis laten. Rijnstate is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw spullen.

Bezoek 

De afdeling IC kenmerkt zich door intensieve zorg en veel bedrijvigheid. Rust is belangrijk voor het herstel van de patiënt. Bezoek is van harte welkom maar te veel en te vaak bezoek kan nadelig zijn voor de toestand van de patiënt. Daarom gelden er voor de afdeling IC afwijkende bezoektijden. Het bezoekuur is dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur. 

In bijzondere situaties is er uiteraard altijd overleg mogelijk over afwijkende bezoektijden. Er mogen maximaal twee bezoekers tegelijk bij een patiënt zijn. Als u met meer personen op bezoek komt vragen wij u het bezoek af te wisselen. Dit afwisselen kan soms erg vermoeiend zijn voor iemand die ernstig ziek is.
De wachtruimte voor het bezoek is aan het begin van de gang. Er staat een koffie- en theeautomaat. Bezoek van (kleine) kinderen is mogelijk, maar overleg hierover altijd met de verpleegkundige.
Op de afdeling is ook een familiekamer voor als u langere tijd in het ziekenhuis moet verblijven. 
In deze ruimte worden ook de familiegesprekken met de arts gehouden.

Wij vragen het bezoek zich te melden door op de bel te drukken bij de ingang van de afdeling. Het kan zijn dat het bezoek even moet wachten, als de patiënt op dat moment verzorging of behandeling krijgt. Tijdens het bezoek komt de verpleegkundige even langs om eventuele vragen te beantwoorden en eventueel informatie te geven. U kunt ook een afspraak maken met de behandelend arts voor een persoonlijk gesprek. De verpleegkundige regelt dit voor u. Wij vragen u voor en na het bezoek de handen te desinfecteren bij de ingang van de IC. Voor bezoek aan patiënten die in isolatie liggen gelden soms andere regels. Vraag hiernaar bij de verantwoordelijke verpleegkundige.

Als een patiënt opgenomen is met corona kan het zijn dat er extra preventieve maatregelen moeten worden genomen. Er zijn dan afwijkende regels en afspraken rondom het bezoek. In een enkel geval is bezoek niet toegestaan. Informatie hierover krijgt u van de verpleegkundige op de IC.

Drinken en etenswaren mag u alleen meenemen in overleg met de verpleegkundige. Bloemen mag u om hygiënische redenen niet meenemen. 

Dagboek 

Bij een langer verblijf op de IC kunt u gebruik maken van een dagboek. Hierin kunnen patiënt en /of naasten het verloop van de IC-opname beschrijven. Dat kan waardevol zijn voor de verwerking.

‘Even voorstellen’ poster 

Op de afdeling is de ‘even-voorstellenposter’ verkrijgbaar. Wij vragen u deze in te vullen. Zo leren de zorgmedewerkers aan het bed de patiënt wat beter kennen.

De Nazorgpoli IC 

Een opname op de IC is een ingrijpende gebeurtenis voor patiënten en hun naasten. Een opname op de afdeling IC kan onverwachte en langdurige lichamelijke en geestelijke klachten geven.
Als u langer dan drie dagen op de IC opgenomen bent geweest, krijgt u twaalf weken na uw ontslag een uitnodiging van ons. Wij vragen u dan om samen met uw partner of familie naar de Nazorgpoli IC te komen.
Op de nazorgpoli krijgt u begeleiding en we proberen uw vragen te beantwoorden.
Dit kan u helpen de ingrijpende ervaring van het verblijf op de IC te verwerken.
Meer over deze poli leest u op de pagina ‘Na een opname op de Intensive Care’

Overnachten 

Als het gewenst is dat naasten van patiënten continu aanwezig zijn, kunnen zij gebruikmaken van een familiekamer. Als het noodzakelijk is dat u langer dan 24 uur aanwezig bent, kunt u gebruikmaken van de faciliteiten van het Oeverhuis. Informatie kunt u vinden via de website van het Oeverhuis.

Camerabewaking 

Op de afdeling is een camera aanwezig die gebruikt wordt om patiënten visueel te bewaken bij afwezigheid van de verpleegkundige op de kamer. De beelden worden niet vastgelegd en niet bewaard. De camera kan uitgezet worden.

Contactpersoon 

Aan de naasten van de patiënt wordt gevraagd om twee personen als contactpersoon aan te wijzen. De naam, de relatie tot de patiënt en het telefoonnummer van deze personen wordt in het verpleegkundig dossier opgenomen. We geven alleen aan deze contactpersonen (telefonische) informatie. De eerste contactpersoon kan altijd, op elk tijdstip van de dag/nacht, rechtstreeks de afdeling bellen voor informatie. We vragen u liever niet te bellen tussen 7 en 10 uur ’s ochtends, in verband met de verzorging van de patiënten.

De eerste contactpersoon wordt gebeld bij grote veranderingen in de situatie of de behandeling. Als we de eerste contactpersoon niet kunnen bereiken, bellen we de tweede contactpersoon.

Voorzieningen 

De verschillende voorzieningen in Rijnstate staan beschreven op de pagina Faciliteiten

Parkeren 

U parkeert uw auto tegen betaling op een van de parkeerterreinen van het ziekenhuis. Meer informatie hierover leest op de pagina Welkom in Rijnstate

Patiëntenwet 

De rechten van de patiënt zijn vastgelegd in de 'Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst' (WGBO), ook wel patiëntenwet genoemd. In deze wet zijn de rechten en plichten van de patiënt en de zorgverlener vastgelegd. Deze wet regelt onder andere het recht op informatie, het recht op inzage enzovoorts. U kunt hier meer over lezen in de folder 'Uw rechten en privacy'. In onze folder ‘Ik heb een klacht’ staat beschreven hoe u om kunt gaan met klachten. Meer informatie leest u op de pagina ‘Welkom in Rijnstate’.
Al deze informatie vindt u op de website van Rijnstate.

Tot slot 

De medewerkers van de afdeling willen goede zorg verlenen, naar uw tevredenheid. Heeft u suggesties dan horen de medewerkers van de afdeling dit graag van u. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundige. Zij beantwoorden uw vragen graag.

Op onze website kunt u uitgebreidere informatie vinden over de afdeling IC
Hier vindt u ook onze folderpagina, waar u alle informatie vindt die betrekking hebben op de opname op de IC. 

Telefoonnummers 

Afdeling Intensive Care
B4 vleugel 2: 088 - 005 6979
B4 vleugel 3: 088 - 005 6969

Adres Rijnstate:
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: