Afdeling Clinics
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Hoe verloopt de opname?

Voor de opname 

Preoperatieve screening
Voordat u op de afdeling opgenomen wordt, brengt u een bezoek aan de Preoperatieve screening (POS). Dit neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. In Arnhem meldt u zich hiervoor bij het opnameplein. Afhankelijk van uw opname brengt onze gastvrouw of gastheer u tijdens uw bezoek aan de Preoperatieve Screening naar de volgende zorgverleners:

U bezoekt de anesthesioloog en de spreekuurassistent. Zij doen lichamelijk onderzoek en kijken of u lichamelijk in staat bent om de operatie goed en veilig te doorstaan.
Ook neemt een apothekersassistent uw medicijngebruik met u door.
Verder gaat u naar de intakeverpleegkundige. Deze neemt met u een vragenlijst door over uw gezondheid en informeert u over de voorbereidingen op de operatie en het tijdstip van de operatie. De verpleegkundige vertelt u ook  wat er op de dag van de operatie en in de dagen erna gaat gebeuren.

Als u verwacht dat u na uw verblijf in het ziekenhuis onvoldoende opvang of verzorging thuis heeft, geef dit dan aan tijdens uw gesprek op de Preoperatieve screening. Als het kan wordt hiervoor samen met u een oplossing gevonden. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk met ons bespreekt.

De dag van opname 

Als uw opname gepland is, komt u over het algemeen nuchter op de afdeling op de dag van de operatie. Dat wil zeggen dat u een aantal uren voor de opname niet heeft gegeten en gedronken. Dit wordt met u besproken op de Preoperatieve screening.
Op de dag van opname meldt u zich eerst bij de Opnamebalie, beneden in de centrale hal. Hier krijgt u te horen of u eventueel nog bloed moet laten prikken. Is dat niet het geval, dan kunt u naar afdeling B6. Op deze afdeling meldt u zich bij de balie en daarna neemt u plaats in het dagverblijf. Een apothekersassistent komt bij u langs om uw thuismedicatie door te nemen. Een verpleegkundige haalt u op uit het dagverblijf om u naar uw kamer te begeleiden. De verpleegkundige voert met u een gesprek over uw verblijf in het ziekenhuis.

De dag van operatie 

De dag van operatie is niet altijd de dag van opname. Soms is de operatie een dag later, dit wordt met u besproken op de preoperatieve screening. Op de dag van operatie mag er in overleg met de verpleegkundige één bezoeker bij u wachten tot u naar de operatiekamer gaat.

Contactpersoon 
Een verpleegkundige vraagt u om een persoon binnen uw familie- of vriendenkring als contactpersoon door te geven. We verstrekken alleen algemene informatie over uw verblijf in het ziekenhuis aan de eerste contactpersoon. Deze persoon kan het contact met de afdeling onderhouden. Daarnaast vragen wij nog twee telefoonnummers van familieleden of vrienden die we zo nodig kunnen bellen.

Contactpersoon is niet hetzelfde als wettelijke vertegenwoordiger. Contactpersonen zijn mensen die mogelijk iets voor u kunnen betekenen zolang u in het ziekenhuis verblijft. Maar een contactpersoon neemt in principe geen beslissingen over uw medische behandeling. Dit kan een wettelijk vertegenwoordig wel doen. Alleen als de patiënt dit goedvindt, mag Rijnstate medisch-inhoudelijke gegevens delen met de contactpersoon.

Na de operatie 

Uitslaapkamer 
Na de operatie ligt u nog een poosje op de uitslaapkamer totdat de verdoving is uitgewerkt. Via het infuus krijgt u extra vocht toegediend. Vanaf de uitslaapkamer gaat u naar de afdeling Clinics. Wanneer u na de operatie terug bent op de afdeling, laat een verpleegkundige van de afdeling dit aan uw eerste contactpersoon weten.
Het kan ook zijn dat u voor extra controle een nacht op de afdeling Post Anesthesia Care Unit (PACU) blijft. Als alles goed gaat, mag u de dag na de operatie weer naar de afdeling. U kunt na de operatie misselijk zijn. Dit is een bijwerking van de narcose. Zeg het tijdig tegen de verpleegkundige als u misselijk bent, dan kunt u hier iets voor krijgen.

Pijn 
U kunt na de operatie pijn hebben. Zeg dit vooral tegen de arts of de verpleegkundige. U krijgt dan iets tegen de pijn. Het is belangrijk dat u zo min mogelijk pijn heeft. Elke dag wordt bijgehouden hoeveel pijn u heeft.

Artsenvisite 
Dagelijks maken de specialist en verpleegkundige een ronde langs de patiënten. Dit is voor u het moment om vragen te stellen of opmerkingen te maken over uw behandeling. Vertel het ook als u(nieuwe) lichamelijke klachten krijgt. De specialist en de verpleegkundige horen dit graag van u.

De artsenvisite gebeurt op wisselende tijden. Doordat er in teamverband wordt gewerkt, is het mogelijk dat u wordt bezocht door een andere arts dan uw behandelend specialist. De arts die op dat moment dienst heeft, heet de zaalarts.

Gesprek met de specialist 
Voor een persoonlijk gesprek met uw behandelend specialist tijdens uw opname kunt een afspraak laten maken door een van de verpleegkundigen. Ook uw familie kan een afspraak maken met uw behandelend specialist.

Dagindeling 

  •  8.00 -  9.00 uur: ontbijt
  • 10.00 - 11.00 uur: drankenronde
  • 12.00 - 13.00 uur: broodmaaltijd
  • 14.00 - 16.00 uur: drankenronde
  • 17.00 - 18.00 uur: warme maaltijd
  • 18.30 - 19.30 uur: drankenronde

Praktische informatie 

Bezoek 
Tijdens het opnamegesprek krijgt u van de verpleegkundige de actuele bezoektijden. Bij bijzondere omstandigheden is er altijd overleg mogelijk over afwijkende bezoektijden.

Gebruik van uw telefoon 
U mag gebruikmaken van uw mobiele telefoon tijdens de opname. In verband met de rust op de afdeling vragen wij u vriendelijk om niet te bellen tussen 22.00 uur ‘s avonds en 7.00 uur ‘s ochtends. Vraag ook uw familie en vrienden om u in deze periode niet te bellen.

Patiëntendossier 
Alle medische gegevens worden in het Elektronische Patiënten Dossier (EPD) vastgelegd. Wanneer u voor onderzoek, een operatie of andere behandeling naar het ziekenhuis gaat, staat dit vermeld in het EPD. U heeft recht van inzage. Als u van dit recht gebruik wilt maken, overleg dit dan met uw behandeld specialist.

Verpleegkundig dossier 
Alle verpleegkundige gegevens rondom en tijdens uw opname worden vermeld in het verpleegkundig dossier. De verpleegkundige gegevens kunt u op verzoek inzien samen met de verpleegkundige.

Mijn Rijnstate 
Als patiënt van Rijnstate heeft u toegang tot Mijn Rijnstate. Op deze beveiligde website kunt u informatie uit uw persoonlijke medisch dossier inzien, uitslagen van onderzoeken inzien en online een afspraak plannen. U kunt vragen stellen aan uw behandelend arts door een E-consult aan te vragen. Ga naar www.rijnstate.nl/mijnrijnstate en log in met uw DigiD.

Naar huis en nazorg 

De behandelend specialist of de zaalarts bespreekt vóór uw vertrek de nazorg met u. Hij/zij vertelt u wanneer u wordt verwacht voor nacontrole. Als u thuis nog medicijnen moet blijven gebruiken, krijgt u een recept. De apothekersassistente komt bij u langs om de ontslagmedicatie door te nemen en met u te overleggen over het afhalen van medicatie. Dit recept kunt u bij de poli-apotheek in Rijnstate ophalen tot 18.00 uur. We kunnen het recept ook naar uw eigen apotheek sturen. Daar kunt u de medicijnen na 16.00 uur ophalen. De specialist stuurt uw huisarts een ontslagbrief. U heeft ook met de verpleegkundige een ontslaggesprek.

Het tijdstip van ontslag is over het algemeen ‘s ochtends. Uw familieleden of vrienden kunnen u op de afdeling ophalen. Als vervoer per ambulance noodzakelijk is, regelt het ziekenhuis dit.

Als u thuis last krijgt van klachten, neem dan contact op met uw polikliniek of bij spoed met de Spoedeisende Hulp (zie Contact).

Heeft u opmerkingen of suggesties over uw verblijf op de afdeling, dan horen de medewerkers dat graag van u.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!